PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 155 | 7--34
Tytuł artykułu

Modele kryzysów bankowych i walutowych

Warianty tytułu
Currency and Banking Crises in Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przybliżenie poszczególnych modeli kryzysów walutowych i bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek obu rodzajów kryzysów. Realizacji celu badawczego podporządkowano strkturę opracowania. W punkcie pierwszym przedstawiono modele kryzysów walutowych, przybliżając sformułowane w nich przesłanki wybuchu tych kryzysów. natomiast w drugim punkcie przybliżono teoretyczne podstawy kryzysów bankowych oraz najważniejsze wskaźniki służące identyfikacji kryzysów tego typu. ostatni punkt zawiera podsumowanie. (fragment tekstu)
EN
The paper analyses the existing premises of currency and banking crises and reveals the possibility of implementing them while searching for the roots of the current crisis that resulted from the American subprime mortgages' market bubble burst. The main targets of the paper are: finding out whether one can make use of theoretical premises of currency and banking crises formulated in literature while explaining the causes of the current crisis, as well as comparing this very crisis with the banking and currency crises that exploded in the countries of Southern and Western Asia in the nineties. As a result of the conducted research, some final remarks have been formulated. According to them, apart from the constant increase in the volume of capital flows around the world, development of techniques of the financial instruments' creation as well as institutional forms of financial institutions, the main reasons for the crises remain unchanged. Among them one can count weakening economic fundamentals and structural imperfections reflected in the lack of transparency of financial instruments and financial markets, leading to excessive risk undertaken by different groups of economic agents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Akerlof G., The market for "Lemons": Quality uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal of Economics 1970, vol. 84, nr 3.
 • Antczak R., Theoretical Aspects of Currency Crises, Raporty CASE, nr 211, Warszawa 2000.
 • Bordo M.D., Eichengreen B., Klingebiel D., Martinez-Peira M., Is the crisis problem growing more severe?, Economic Policy 2001, vol. 16, nr 32.
 • Buchanan M., Emerging markets crises: exchange rate regimes, bond restructurings and the IMF, w: The Future of the International Monetary System, red. M. Uzan, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2005.
 • Calvo G.A., Mishkin F.S., The mirage of exchange rate regimes for emerging market countries, The Journal of Economic Perspectives 2003, nr 4.
 • Cardarelli R., Rebucci A., Exchange rates and the adjustment of external imbalances, w: Spillovers and Cycles in the Global Economy, IMF World Outlook, April 2007, Washington.
 • Chmielowski P., Doraźne środki zaradcze w walce z kryzysem walutowym - z doświadczeń tygrysów azjatyckich, Bank i Kredyt 2006, nr 11-12.
 • Cohen B.J., The Future of Money, Princeton University Press, Princeton-Oksford 2004.
 • Currency Crises in Emerging-Market Economies: Causes, Consequences and Policy Lessons, red. M. Dąbrowski, Raporty CASE, nr 51, Warszawa 2002.
 • Daniel B.C., A fiscal theory of currency crises, International Economic Review 2001, nr 4.
 • Dąbrowski M., Celowość i skuteczność kontroli przepływu kapitałów a warianty polityki kursowej, Bank i Kredyt 2003, nr 2.
 • Dąbrowski M., Czy w warunkach globalizacji jest miejsce na narodową politykę pieniężną, Bank i Kredyt 2000, nr 7-8.
 • Demirguc-Kunt A., Detragiache M, The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developing and Developed countries, IMF Working Paper 1997, nr WP/97/106.
 • Eichengreen B., Bordo M.D., Crises Now and Then: What Lessons from The Last Era of Financial Globalization?, NBER Working Papers 2002, nr 8716.
 • Eichengreen B., Rose A.K., Wypłosz C, Contagious currency crises: first tests, The Scandinavian Journal of Economics 1996, nr 4.
 • Eichengreen B., Rose A.K., Wypłosz C, Exchange market mayhem: The antecedents and aftermath of speculative attacks, Economic Policy 1995, nr 21.
 • Exchange Rate Arrangements and Economic Performance in Developing Countries, w: IMF, World Economic Outlook, October 1997.
 • Feldstein M., Refocusing the IMF, w: The International Monetary Fund and the World Economy, vol. I, red. G. Bird, D. Rowlands, The International Library of Critical Writings in Economics, nr 208, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham-Northampton 2007.
 • Ferguson N., The Ascent of Money. A Financial History of the World, Penguin Books, London 2008.
 • Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability, w: IMF, World Economic Outlook 1998, May.
 • Flood R., Garber P., Collapsing exchange-rate regimes: Some linear examples, Journal of International Economics 1984, nr 17.
 • Flood R.P., Rose A.K., Understanding exchange rate volatility without the contrivance of macroeconomics, The Economic Journal 1999, nr 459.
 • Frankel J.A., Rose A.K., Currency crashes in emerging markets: an empirical treatment. Journal of International Economics 1996, nr 41.
 • Friedman M., Schwartz A., Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton 1971.
 • Gandolfo G, Elements of International Economics, Springer-Verlag, Berlin i inne 2007.
 • Ghosh S.R., Ghosh A.R., Structural Vulnerabilities and Currency Crises, IMF Staff Papers 2003, nr 3.
 • Ghosh A.R., Guide A.-M, Wolf H.C., Exchange Rate Regimes. Choices and Consequences, The MIT Press, Cambridge-Londyn 2002.
 • Gruszczyński M., Doświadczenia międzynarodowe a prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce, Bank i Kredyt 2004, nr 9.
 • Hayek F.A., Prices and Production, Augustus M. Kelly Publishers, New York 1967.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Teorie kryzysów bankowych, w: Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwonin-Drozdowska, PWE, Warszawa 2002.
 • Jaffee D., Stiglitz J., Credit rationing, w: Handbook of Monetary Economics, vol. II,red. B.M. Friedman, F.H. Hahn, Elsevier, Amsterdam 2000.
 • Jakubiak M., Indicators of Currency Crisis: Empirical Analysis of Some Emerging and Transition Economies, Raporty CASE, nr 218, Warszawa 2000.
 • Joshi V., Exchange rates and capital controls in developing countries, w: The Future of the International Monetary System, red. M. Uzan, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2005.
 • Jurek M., Marszałek P., Kryzys subprime i kryzys azjatycki - analiza porównawcza, w: Gospodarka w warunkach kryzysu, red. S. Antkiewicz, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kaminsky G.L., Reinhart CM., The twin crises: The causes of banking and balance-of -payments problems, The American Economic Review 1999, nr 3.
 • Kaufmann G., Banking and currency crises: a taxonomy and review, Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 1990, nr 12.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 • Kindleberger Ch., Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crashes, 6th ed., Palgrave McMillan, Basingstoke 2009.
 • Koronowski A., Mnogie stany równowagi w modelach kryzysów walutowych drugiej generacji - krytyczna analiza koncepcji, Bank i Kredyt 2003, nr 3.
 • Kose M.A., Prasad E., Liberalizing capital account restrictions, w: Financial Globalization. The impact on trade, policy, labor, and capital flows. A compilation of articles from Finance & Development, IMF, Waszyngton 2007.
 • Kose M.A, Prasad E., Rogoff K, Wei S., Financial globalization. Beyond the blame game. A new way of looking at financial globalization reexamines its costs and benefits, Finance and Development 2007, March.
 • Krugman P.R., A model of balance-of-payments crises, Journal of Money, Credit and Banking 1979, nr 3.
 • Krugman P.R., Are currency crises self-fulfilling? NBER Macroeconomics Annual 1996, nr 11.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Lane P.R., Miłesi-Ferretti G.M., Examining global imbalances, w: Financial globalization. The Impact on Trade, Policy, Labor, and Capital Flows. A Compilation of Articles from Finance & Development, IMF, Washington 2007.
 • Małecki W., Sławiński A., Wnioski z kryzysów walutowych w krajach wschodzących, w: W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Marszałek P., Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Masson P., Globalization: Facts and Figures, IMF Policy Discussion Papers 2001, nr 4.
 • Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007.
 • Minsky H., Financial Instability Revisited. The Economic of Disaster, prepared for the Steering Committee for the Fundamental Reappraisal of the Discount Mechanism Appointed by the Board of Governors of the Federal Reserve System, St Louis 1972.
 • Minsky H., The financial instability hypothesis, w: Handbook of Radical Political Economy, red. P. Arestis, M. Sawyer, Edward Elgar, Aldershot 1993.
 • Mishkin F.S., Anatomy of a financial crisis, Journal of Evolutionary Economics 1992, nr 2.
 • Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Mussa M., Savastano M., The IMF Approach to Economic Stabilization, w: The International Monetary Fund and the World Economy, vol. I, red. G. Bird, D. Rowlands, The International Library of Critical Writings in Economics, nr 208, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham-Northampton 2007.
 • Obstfeld M., [Are Currency Crises Self-Fulfilling?]: Comment, NBER Macroeconomics Annual 1996, nr 0.
 • Obstfeld M., Balance-of-Payments Crises and Devaluation, Journal of Money, Credit and Banking 1984, nr 2.
 • Obstfeld M., Floating Exchange Rates: Experience and Prospects, Brookings Papers on Economic Activity 1985, nr 2.
 • Obstfeld M., Rational and self-fulfilling balance-of-payments crisis, The American Economic Review 1986, nr 1.
 • Obstfeld M., Rogoff K., The mirage of fixed exchange rates, The Journal of Economic Perspectives 1995, nr 4.
 • Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężenia, Difin, Warszawa 2009.
 • Schwartz A.J., The real and pseudo-financial crises, w: Money in Historical Perspective, red. AJ. Schwartz, University of Chicago Press, Chicago 1987.
 • Sławiński A., Kryzysy walutowe a kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego, Bank i Kredyt 2000, nr 7-8.
 • Sławiński A., Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, w: W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Stigler G, Imperfections in the Capital Market, The Journal of Political Economy 1967, vol. 75, nr 3.
 • Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szambelańczyk J., System gwarantowania depozytów a zachowania deponentów i banków {doświadczenia polskie i zagraniczne), Bezpieczny Bank 1998, nr 2-3.
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Reżim kursowy a kryzysy walutowe - czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego? Bank i Kredyt 2003, nr 9.
 • Szczurek M., International liquidity and the cost of currency crises, w: Currency Crises in Emerging-Market Economies: Selected Comparative Studies, red. M. Dąbrowski, Raporty CASE, nr 41, Warszawa 2001.
 • Terzi A., International financial instability in a world of currencies hierarchy, w: Monetary and Exchange Rate Systems. A Global View of Financial Crises, red. L.-P. Rochon, S. Rossi, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2007.
 • The International Monetary Fund and the World Economy, vol. I, red. G. Bird, D. Rowlands, The International Library of Critical Writings in Economics, nr 208, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham-Northampton 2007.
 • Timmermans T., Monitoring the macroeconomic determinants of banking stability, BIS Papers 2001, nr 1, March.
 • Tobin J., The IMF's misplaced priorities: flawed fund, w: World Finance and Economic Stability. Selected Essays of James Tobin, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham-Northampton 2003.
 • Tomczyńska M., Early Indicators of Currency Crises. Review of some Literature, Raporty CASE, nr 208, Warszawa 2000.
 • Wojtyna A., Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Gospodarka Narodowa 1995, nr 6.
 • Wray L.R., Financial instability, CFEPS Working Papers 2001, nr 19.
 • Żochowski D., Wpływ niedoskonałej informacji na intensywność zjawiska zachowania stadnego: model kryzysu walutowego, Bank i Kredyt 2004, nr 3.
 • Żywiecka H., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, NBP, Materiały i Studia 2002, nr 145.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.