PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1/2 | 395--406
Tytuł artykułu

Znaczenie etyki w kształtowaniu się moralności środowiska księgowych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Ethics In Establishing Moral Values in the Environment of Accountants in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie działalności gospodarczej stwarza wiele pokus nieetycznego zachowania, dlatego głównie, że wiąże się ona bezpośrednio i pośrednio z pieniędzmi oraz dążeniem do ich pomnażania. Motywy podejmowania nieetycznych zachowań przez osoby zajmujące się rachunkowością wynikają głównie z nacisków zarządu, zagrożenia utraty pracy, możliwości uzyskania dużych pieniędzy, braku odpowiedzialności za podjęte działania, niejednoznaczności przepisów prawa, braku wiedzy i indywidualnych cech charakteru. Zagrożenia te powodują, iż w budowanym programie etycznym jednostki gospodarczej konieczne jest poświęcenie należytej uwagi zasadom etyki w rachunkowości. Odwoływać się one powinny do osobistego poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, świadomości społecznej konsekwencji podejmowanych decyzji, potrzeby uczciwego prowadzenia wszelkich czynności w dziedzinie rachunkowości, co ostatecznie oznacza akceptowanie systemu wysokich wartości moralnych i etycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Running a business creates many incentives for unethical behaviour mainly because it is directly and indirectly related to making money and the desire to multiply it. Motives behind getting involved in unethical behaviour by professional accountants result in most cases from pressures exerted by management boards, from concerns about losing a job, opportunities for obtaining large amounts of money, absence of responsibility for undertaken activities, inconsistent and unclear legal regulations, lack of professional expertise, or individual, personal features. The above threats result in the fact that while constructing ethical programme of an economic entity it is necessary to pay attention to due ethical principles in the field accounting. They should refer to personal sense of responsibility for undertaken actions, social awareness of consequences resulting from the decisions taken, the need to be fair in conducting all accounting tasks, which ultimately means accepting the system of high moral and ethical values. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
395--406
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gabrusewicz T. (2007), Kierunki rozwoju koncepcji odpowiedzialności społecznej we współczesnym świecie biznesu, "Monitor Rachunkowości i Finansów" Nr 3.
 • Karmańska A. (2007), Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, pod red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa.
 • Karmańska A. (2005), Etyka w dydaktyce rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 26 (82), SKwP, Warszawa.
 • Kodeks (2006) etyki dla zawodowych księgowych, SKWP, SKwP, http://www.skwp.pl/Kodeks,IFAC,6125.html.
 • Kodeks (2007) zawodowej etyki w rachunkowości, SKwP, http://www.skwp.pl/Kodeks,Zawodowej,Etyki,w,Rachunkowosci,3356.html.
 • MacIntyre A. (2007), Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, WAIP, Warszawa.
 • MacIntyre A. (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, PWN, Warszawa.
 • MacIntyre A. (2002), Krótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, PWN, Warszawa.
 • Środa M. (1995), Etyka zawodowa, "Wiedza i życie" Nr 12, s. 11.
 • Twardowski K. (1974), Wykłady z etyki. Główne kierunki etyki naukowej, "Etyka" Nr 13.
 • Uchwala (2009) Nr 1426/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r. - Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.
 • Ustawa (1991) z 19października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz. U. Nr 111, póz. 480.
 • Ustawa (2009) z 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. nr 77, poz.649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.