PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. nr 6 | 191--207
Tytuł artykułu

Edukacja wobec sprzężeń wzrost gospodarczy - nierówności społeczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Education Towards Relations Between Economic Growth and Social Inequality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja wybranych zagadnień z zakresu literatury analizującej wzajemne relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami społecznymi oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest polityka wspierająca zarówno wzrost, jak i dążenie do ograniczania nierówności celem realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej. Wydaje się, że polityka taka jest możliwa do realizacji, a czynnikiem pobudzającym wzrost i pozytywnie wpływającym na zmniejszanie nierówności społecznych są zintensyfikowane inwestycje w kapitał ludzki. S. R. Domański konkretyzując pojęcie kapitału ludzkiego określa go jako "zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, energii witalnej zawarty w społeczeństwie. Zasób ten jest dany przez genetyczne cechy danej populacji raz na zawsze, ale można go powiększać drogą inwestycji", chociażby poprzez system edukacji. Uznając edukację za istotny czynnik kreacji kapitału ludzkiego dalsza część referatu, prezentując rozważania dotyczące wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy oraz jego rolę w powiązaniu z nierównościami społecznymi, ogranicza je tylko do roli edukacji w tych obszarach. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is the presentation of selected issues in the field of the literature analyzing mutual relations between the economic growth and social inequality. Thus, it stempts to answer the question wheather there exist the policy which supplies the growth as well as the desire to delimit inequalities in order to realize the rules of equity and social justice. It seems that, such policy is possible to realize and the factors which stimulate the growth and affect positively the decrease of social inequalities are intensified investment into human capital. The investment into human capital expect for the positive impact on the economic growth, on equity, within a long period of time, the best way for decreasing poverty, excessive social inequalities and social exclusion as well as giving the equality of chances concerning the access to the effects and advantages, generated by the economic growth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--207
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Andreosso-O'Callaghan B., Human Capital Accumulation and Economic Growth in Asia, National Europe Centre Paper No. 30, Paper prepared for the Workshop on Asia-Pacific Studies in Australia and Europe: A Research Agenda for the Future, Australian National University, 5-6 July 2002.
 • Auleytner J., Kwestia edukacyjna w polityce społecznej, "Polityka Społeczna" 1998, nr 9.
 • Barro R., Inequality and Growth in a Panel of Countries, "Journal of Economic Growth" 2000, March 5.
 • Białecki I., Dwa cele kształcenia, "Polityka Społeczna" 1997, nr 4.
 • Broda-Wysocki P., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego, "Polityka Społeczna" 2002, nr 2.
 • Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Efektywność a sprawiedliwość, pod. red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 • Fields G. S., Distribution and development: A summary of the evidence for the developing world, Cornell University, September 1999, A background paper prepared for the World Development Report 2000. This paper summarizes the highlights of a book entitled Distribution and Development: A New Look at the Developing World. To be co-published by the Russell Sage Foundation and the MIT Press, 2000.
 • Golinowska S., Dostęp do edukacji, "Polityka Społeczna" 1999, nr 3.
 • Golinowska S., Tworzenie nowych miejsc pracy i restrukturyzacja ekonomiczna, "Polityka Społeczna" 1999, nr 1.
 • Graff M., Education, Socio-Economic Inequality and Economic Development, Paper submitted for presentation at conference "Achieving Growth with Equity", Beijing 4-6 Juny 2001.
 • Grodzicki J., Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Gylfason T., Zoega G., Education, Social Equality and Economic Growth: A View of the Landscape, June 2001, http://www.hi.is/~gylfason/pdf/greece.pdf.
 • Keane M. P., Prasad E. S., Poland: Inequality, Transfers, and Growth in Transition, March 2001, Volume 38, Number 1.
 • Kołaczek B., Dostęp do edukacji - analiza porównawcza, "Polityka Społeczna" 2002, nr 10.
 • Kowalik T., Bez kształcenia donikąd, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 30.
 • Kowalik T., Czy sprawiedliwość społeczna kosztuje? "Ekonomista" 1997, nr 3.
 • Kowalik T., Lepiej równiej, "Polityka" 1998, nr 16.
 • Majcherek J. A., Czynniki społecznego statusu i rozwarstwienia a polityka społeczna, "Polityka Społeczna" 1999, nr 7.
 • Marks-Bielska R., Marginalizacja społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej literatury przedmiotu - lata 90, "Polityka Społeczna".
 • Nierówni i równiejsi, red. nauk. T. Kowalik, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 • Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warszawa 2002.
 • Okun A. M., Equality and Efficiency. The Big Tradeoff, Brookings Institution, Washington D. C., 1975.
 • Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, Tendencje, Porównania, Raport nr 29, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warszawa 1998.
 • RSSG o wzroście gospodarczym, Raport nr 39, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warszawa 2001.
 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 10.01.2003, Warszawa 2003.
 • Stefański B., Podział dochodów ludności a rozwój gospodarczy, "Ekonomista" 1986, nr 2.
 • Stewart F., Income Distribution And Development, Working Paper Number 37, QEH Working Paper Series - QEHWPS 37, March 2000.
 • Wesołowski W., Uwarstwienie i merytokratyczna sprawiedliwość, "Studia Socjologiczne" 1980, nr 4.
 • Wojtyna A., Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 600, 2002.
 • Woźniak M. G., Czy nierówności społeczne są źródłem niskiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce?, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, red. S. Patrycki, Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS, Lublin 2002, tom 2.
 • Woźniak M. G., Warunki prowzrostowej strategii dla Polski ograniczającej nierówności społeczne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, tom 1, Mitel, Rzeszów 2003.
 • Zienkowski L., Rozpiętości społeczne, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 43.
 • http://www.stat.gov.pl
 • Warunki życia ludności w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 • Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 • Kołodko G. W., Najbliższe ćwierćwiecze. Prognoza rozwoju gospodarczego Polski, "Dziś", grudzień 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.