PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1/2 | 407--416
Tytuł artykułu

Praca licencjacka czy egzamin - analiza porównawcza w świetle wytycznych dla sylwetki absolwenta kierunku Finanse i Rachunkowość

Autorzy
Warianty tytułu
Thesis or Exam - Comparative Analysis in the Light of the Graduate of Finance and Accounting Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiar sprawdzający w kształceniu na kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach licencjackich jest niezwykle istotny z punktu widzenia kompetencji zawodowych, których oczekuje się od absolwentów tego kierunku. Dlatego forma i dobór narzędzi do końcowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nabytych przez studentów powinien być podporządkowany ich przydatności i skuteczności w kontekście określonych wytycznych dla sylwetki absolwenta kierunku Finanse i Rachunkowość. W opracowaniu poddano analizie dwie możliwości w tym zakresie, pracę licencjacką oraz egzamin końcowy w formie zadaniowej. Wskazano na wady i zalety obu przypadków, a następnie podjęto próbę określenia, które rozwiązanie - praca licencjacką czy egzamin końcowy jest korzystniejszym rozwiązaniem w świetle wytycznych dla sylwetki absolwenta na kierunku Finanse i Rachunkowość. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na wyższość tej drugiej formy. (abstrakt oryginalny)
EN
A check measurement in education on Finance and Accounting area on a vocational studies is very important from the point of view occupational competence, which are expected from the graduates of this area. Therefore, a form and a choice of instruments to the final checking knowledge and skills gained by students should be subordinate of their usefulness and effectiveness in the context of defined guidelines for the graduate of Finance and Accounting area. In this elaboration it was put to analysis two possibilities in this range, a thesis as well as a final exam in a task form. It was pointed on disadvantage and advantage of both cases, then made an attempt of defining, whether the thesis or the final exam is more profitable solution in the light of guidelines for the graduate of Finance and Accounting area. The result of this analysis shows that the final exam in a writing form is the best solution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
407--416
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12 (2004), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, SKwP, Warszawa.
  • Buk H. (2005), Pożądane zmiany różnych form edukacji w zakresie rachunkowości [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 26 (82), SKwP, Warszawa.
  • Chmielak A.(2004), Kształtowanie kreatywnych postaw studentów i absolwentów [w:] Kloc K., Chmielewska E. [red], Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
  • Gryglaszewska A, Węgrzecka M. (2004), Rzetelność w kształceniu akademickim [w:] Kloc K., Chmielewska E. [red], Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
  • Kiziukiewicz T. (2004), Rola promotora prac dyplomowych [w:] Kiziukiewicz T. [red], Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Szczecinie, Szczecin.
  • Niemiecko B. (1991), Między oceną szkolną a dydaktyczną, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  • Ruchała F. (2008) Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.
  • Sosenko K. (2004), Etos akademicki w świetle procesu bolońskiego [w:] Kloc K., Chmielewska E. [red], Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
  • Urban S. (1992), Rola promotora w procesie tworzenia prac dyplomowych i magisterskich [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 607. Dydaktyka i Wychowanie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.