PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 4 | 5--18
Tytuł artykułu

Determination of the Sacrifice Ratio - the Comparisons of Turkey, Poland and Italy

Warianty tytułu
Określenie współczynnika poświęcenia (sacrifice ratio) w Turcji, Polsce i Włoszech : porównanie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Pomimo powszechnego przekonania, że polityka stabilizacyjna prowadzi do strat wydajności, alternatywne badania wskazują na brak strat w wydajności na końcu okresów stabilizacji. Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, czy w latach 1990-2008 antyinflacyjna polityka monetarna, która zredukowała stopę inflację do rozmiarów jednocyfrowych doprowadziła w tym samym okresie również do obniżenia wydajności w rolnictwie w Turcji. Obliczone zostaną okresowe sektorowe współczynniki poświęcenia (sacrifice ratio). Model oparty na krzywej Philipsa pokazującej alternatywne zależności pomiędzy inflacją i bezrobociem. Zmienne włączone do modelu to inflacja i straty w wydajności w sektorze rolnictwa. Straty w wydajności można definiować jako różnice w potencjalnej i zrealizowanej wydajności w analizowanym sektorze. Współczynnik poświęcenia będzie również oszacowany poprzez wyrównywanie strat w wydajności w rolnictwie kosztem obniżenia wysokiej inflacji. Niska wartość współczynnika poświęcenia w Turcji po 2001 roku wskazywać będzie na sukces polityki monetarnej wdrożonej przez Turecki Bank Centralny. Alternatywnie, wzrost współczynnika poświęcenia w sytuacji, gdy wydajność w rolnictwie oraz jej potencjalne nierówności wzrastają, odzwierciedlać będzie na zaniedbanie sektora rolnego kosztem stabilizacji gospodarki. Wszystkie rezultaty będą porównane z doświadczeniami Polski oraz Włoch. (abstrakt oryginalny)
EN
Although there is a common belief that the stabilization policy leads to output losses, alternative research puts forward no output losses at the end of the stabilization periods. This study aims to test whether for the 1990-2008 period anti-inflationary monetary policies which reduced the ongoing inflation to one digit rates, also led to agricultural output losses in Turkey for the same time period. Periodic sectoral sacrifice ratios will be calculated as a proxy for output losses. Model relies on the Phillips Curve model showing an alternative sacrifice between unemployment and inflation. Employed variables in the model are inflation and output losses in the agricultural sector. Output loss can be defined as the difference between potential and realized output differences in the sector examined. The sacrifice ratio will also be calculated by balancing the output loss in agriculture at the cost of lowering high inflation rates. Small sacrifice ratios for the post 2001 period for Turkey will show the success of monetary policy implementation of Turkish Central Bank. Alternatively, increases in the sacrifice ratio, at a stage where agricultural output and its potential disparity increases, will reflect the negligence of agricultural sector at the cost of stabilizing the economy. All these findings will be compared to Poland and Italy experiences. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gaziantep University, Turkey
Bibliografia
 • ACAR P., 2005. Avrupa Birliǧi Üyeliǧi Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sigma Belgeleri (Ceviri) No. 26. Maliye Dergisi., 148, pp. 4-5 (http://www.oecd.org/dataoecd/14/46/39548909. pdf).
 • Ari A., 2006. Türkiye'de Tarımın Ekonomideki Yeri ve Güncel Sorunları (www.calismatoplum.org/sayi9/aylanari.pdf) 2/9.
 • Ball L., 1994. What determines the sacrifice ratio? [in:] N.G. Mankiw (ed.) Monetary Policy, University of Chicago Press, pp. 155-82.
 • Bernanke B., Laubach T., Mishkin F.S., Posen A.S., 1999. Inflation Targeting, Lessons from International Experience. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Boschen J., Weise C., 1999. The Ex Ante Credibility of Disinflation Policy and the Cost of Reducing Inflation. Journal of Macroeconomics 23/3, Summer 2001, pp. 323-347.
 • Ҫakmak E., Akder H., 2005. Dünya Ticaret Örgütü ve AB'deki Gelișmeler Ișıǧında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı. TS/BAS-BÜL/04-53.
 • Ҫetinkaya A., Yavuz D., 2002. Calculation of Output-Inflation Sacrifice Ratio: The Case of Turkey. Research Department Working Paper 11.
 • Daniels J., Nourzad F., Van Hoose D., 2005. Openness, Central Bank Independence, and the Sacrifice Ratio. Journal of Money, Credit, and Banking 37/2, pp. 371-379.
 • Jordan T.J., 1997. Disinflation Costs, Accelerating Inflation Gains, and Central Bank Independence (http://www.springerlink.com/content/v01qh310145r0475/fulltext.pdf).
 • Henderson J., 2008. What is Driving Food price Inflation? Federal Reserve Bank of Kansas City 3/1.
 • Kandiller R., 2001. Güҫlü Ekonomiye Geҫiş Programı ve Ötesi. Dış Ticaret Dergisi 6/22, pp. 55-56.
 • OECD Quarterly National Accounts 2009/4 (http://www.oecd ilibrary.org/economics/quarterly- national-accounts/volume-2009/issue-4_qna-v2009-4-en-fr).
 • OECD 2010, Economic Survey of Poland 2010 (http://www.oecd.org/dataoecd/5/28/44904949.pdf).
 • Sargent T.J., 1983. The Ends of Four Big Inflations, Inflation: Causes and Effects. University of Chicago Press, for the NBER (http://www.nber.org/books/hall82-l, pp. 41-97).
 • Schertz L., ve Harrington D.H., 1981. Inflation and Agriculture. US. Department of Agriculture, Economic Research Service (www.ers.usda.gov/Publications/AFPR4/AFPR4c.pdf).
 • Susam N., Bakkal U., 2008. Türkiye'de Tarım Politikalarındaki Dönüşümün Kamu Bütçesi Ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi 10/1.
 • Taylor J.B., 1983. Union Wage Settlements During a Disinflation. The American Economic Review 73/5, pp. 981-993.
 • Ulrich J., 2010. A Perfect Storm: China Agriculture and Inflation. Hands-On China Report.
 • Yay G.G., 2001. Enflasyonu Düşürme Politikalarının Maliyetleri: Teori, Uygulama Ve Türkiye. İktisat İşletme ve Finans. 16(184), pp. 66-83.
 • Zhang L.H., 2001. http://www.econ.jhu.edu/pdf/papers/all4202001.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.