PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 4 | 65--74
Tytuł artykułu

Conditions And Assessment Of Adequacy Of Supporting Agriculture In Polish Carpathian Mountains

Warianty tytułu
Uwarunkowania i ocena adekwatności wspierania rolnictwa w Karpatach Polskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Działalność rolnicza stanowi niezbędny element kształtowania krajobrazu. Szczególnie istotną rolę należy jej przypisać na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach górskich. Wieś karpacka i gospodarstwa rolne wykazują tu dużą żywotność ekonomiczną oraz wysoką aktywność gospodarczą, potrzebują jednak wsparcia dla prowadzonej, w trudnych warunkach przyrodniczych, działalności rolniczej. Duże przywiązanie mieszkańców Karpat Polskich do ziemi, miejsca zamieszkania, a także tradycji i kultury regionu sprawia, że procesy recesywne odnoszące się do trwałości wsi i rolnictwa przebiegają tu wolniej, aniżeli w innych częściach kraju. Jednakże brak zdecydowanych działań o charakterze pomocowym chroniących te obszary może w najbliższym czasie doprowadzić do gwałtownego przyśpieszenia zjawisk recesywnych. Istotny wpływ na tempo i kierunek zachodzących procesów będzie miała polityka gospodarcza UE, stosowana wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, w tym adresowania do obszarów problemowych oraz dodatkowe rozwiązania polityki krajowej. Celem opracowania było dokonanie oceny oraz zaproponowanie modyfikacji w systemie wsparcia rolnictwa na obszarach górskich, w tym szczególnie na obszarze Karpat Polskich. Proponowane w podsumowaniu rozwiązania powinny zostać podane szerokiej dyskusji, która umożliwiłaby ich wdrożenie w ramach nowego okresu programowania WPR. (abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural activities are an indispensable element of landscape development. They play a particularly important role in areas valuable in terms of nature, including mountainous areas. The Carpathian village and agricultural holdings demonstrate a high level of economic viability and a high economic activity, however, support is required for agricultural activities performed in difficult natural conditions. Due to the fact that inhabitants of the Polish Carpathian Mountains are very attached to their land, place of living as well as tradition and culture of the region, recessive processes pertaining to the durability of village and agriculture are slower than in other parts of Poland. However, the absence of firm aid activities protecting these areas may soon lead to the rapid acceleration of recessive phenomena. EU's economic policy applied to rural areas and agriculture will materially impact the speed and directions of the processes, including addressing problem areas and additional solutions applied domestically. The purpose of the study was to assess and propose modifications of the system of support to agriculture in mountainous areas, including, in particular in the area of the Polish Carpathian Mountains. Solutions proposed in the summary should be broadly discussed which would allow their implementation as part of the new period of programming the CAP. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polish Academy of Sciences
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Dolata B., Jurga T., 1979. Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa.
 • Guzik C., Lesicki J., 1995. Przemiany rolnictwa na Podhalu w latach powojennych emigracji zarobkowej (na przykładzie Gronkowa), Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Sesje Naukowe z. 43.
 • Klepacka D., 2006. Wspieranie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w krajach Unii Europejskiej. Regionalne zróżnicowania produkcji w Polsce, Raport IUNG nr 3.
 • Musiał W., 2004. Karpaty Polskie jako obszar problemy - wybrane aspekty, Acta Agraria et Silvestria vol. XLIII/1.
 • Musiał W., 2008. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Musiał W., 2010. Determinanty rozwoju rolnictwa w regionach rozdrobnionych strukturalnie, Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 2, Warszawa-Poznań-Szczecin, s. 232-235.
 • Otoliński E., 2007. Przemiany w strukturze agrarnej w Polsce południowej w latach 1996-2005, Roczniki Naukowe, Strategia Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu t. IX, z. 1.
 • Wojewodzic T., 2010. Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarze Karpat Polskich, [w:] Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich. Program wieloletni 2005-2009, nr 185, IERiGŻ, Warszawa, s. 53-76.
 • Wojewodzic T., 2011. Dywestycje produkcyjne i zasobowe w gospodarstwach rolniczych prowadzonych przez przedsiębiorców. Roczniki Naukowe SERiA t. XIII, z. 1, s. 532-535.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.