PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 4 | 75--90
Tytuł artykułu

Farm Income Situation According to the Economic Size

Warianty tytułu
Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnej wielkości ekonomicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem analizy była sytuacja ekonomiczna gospodarstw w różnych klasach wielkości ekonomicznej. Na podstawie danych europejskiego systemu rachunkowości FADN dokonano oceny sytuacji dochodowej przeciętnego gospodarstwa Polski i Unii Europejskiej. Dla potrzeb analizy pogrupowano gospodarstwa według 6 klas wielkości ekonomicznej (ES6): do 4, 4-8, 8-16, 16-40, 40-100, 100 i więcej ESU. Z uwagi na to, że Wyniki Standardowe FADN zawierają wartości średnie dla wyłanianych, o określonej minimalnej liczebności grup gospodarstw rolnych, w badaniach zastosowano najprostsze metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej. W pracy wykorzystano informacje ze wszystkich gospodarstw prowadzących rachunkowość FADN w latach 2004 i 2008, a dla gospodarstw polskich dodatkowo z lat 2005-2007. Wysokość wypracowanego dochodu była ściśle skorelowana z wielkością ekonomiczną gospodarstwa. Wraz z jej wzrostem zwiększał się poziom uzyskiwanego dochodu. Jednak dochód na osobę pełnozatrudnioną rodziny przekraczający przeciętne wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej w 2004 r. osiągnęło dopiero badane polskie gospodarstwo średnio małe (8-16 ESU) ) pod względem wielkości ekonomicznej, natomiast w 2008 r. średnio duże (16-40 ESU). W gospodarstwach dużych (40-100 ESU) i bardzo dużych (100 ESU i więcej) w 2008 r. i dodatkowo średnio dużych (16-40 ESU) w 2004 r. uzyskany dochód na osobę pracy nieopłaconej był wielokrotnie wyższy od przeciętnego wynagrodzenia netto. Dla wysokości uzyskiwanego dochodu coraz większego znaczenia nabierają dopłaty. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic situation of farms has been analyzed according to the economic size. On the basis of data from FADN Farm Accountancy Data Network there has been made an analysis of the income situation of an average Polish and European Union farm. For the need of the analysis, the farms have been divided into 6 classes of economic size (ES6): to 4, 4-8, 8-16, 16-40, 40-100, 100 - and more ESU (European Size Unit). Due to the fact that FADN Standard Results include mean values for identified groups with definite minimal number of agricultural farms, simple methods of analysis of statistical series as well as vertical and horizontal analysis method have been applied. In the work, information from all the farms which used FADN accountancy in the years 2004-2008 has been provided, and for the Polish farms, additionally from the years 2005-2007. The quantity of the earned income was closely correlated with the farm economic size. Along with its rise, the level of earned income increased, as well. However, Farm Net Income exceeding the average net wage in the national economy, in 2004, was reached by Polish farms only of medium small (8-16 ESU) economic size, whereas, in 2008 by a medium large one (16-40 ESU). In large farms (40-100 ESU) and very large (100 ESU and more) in 2008, and additionally, medium large (16-40 ESU), in 2004, the earned income of unpaid labor per head was many times higher than the average net wage. The contribution of subsidies to the size of earned income is constantly growing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE, Poznań, p. 220.
 • Czyżewski A., 2010. W opinii ekonomisty, [in:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. FDPA, Wyd. Nauk. SCHOLAR, pp. 159-166.
 • Goraj L. (ed.), 2001. Słownik pojęć rachunkowości gospodarstwa rolnego, ODR Minikowo.
 • Goraj L., Osuch D., Płonka R., 2008. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 r., IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Goraj L., 2009. Sytuacja ekonomiczna i strukturalna polskiego rolnictwa w 2008 r., IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin. Warszawa.
 • http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica.
 • Józwiak W. (ed.), 2005. Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych, [in:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Józwiak W., Mirkowska Z., 2006. Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych, [in:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PlB, Warszawa.
 • Mańko S., 2005. Sytuacja ekonomiczna i koszty produkcji gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, Przegląd mleczarski nr 10, pp. 28-30.
 • Moskal S., 2003. Społeczno-gospodarcze przeobrażenia wsi i problemy rozwoju lokalnego w procesie polskiej transformacji ustrojowej, [in:] Rozwój agrobiznesu na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, Wyd. AR w Krakowie.
 • Poczta W., 2010. Przemiany w rolnictwie, [in:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. FDPA, Wyd. Nauk. SCHOLAR, pp. 9-42.
 • Poppe K.J., van Meijl H., 2006. Differences in Farm Performance and Adjustment to Change: A Perspective from the Netherlands, [in:] D. Blandford and B. Hill (eds.) Policy Reform and Adjustment in the Agricultural Sectors of Developed Countries, Cabi Publishing.
 • Sobczyński T., 2009. Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006, Journal Agribusiness and Rural Development nr 3( 13), pp. 205-216.
 • Sznajder M., 2000. Ranga czynników warunkujących dochodowość gospodarstw mlecznych, Przegląd mleczarski nr 8, pp. 35-41.
 • Wilkin J., 2010. Skutki transformacji postsocjalistycznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla wsi i rolnictwa - próba podsumowania, [in:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. FDPA, Wyd. Nauk. SCHOLAR, pp. 170-178.
 • Woś A., 2009. Instrumenty wtórnego podziału dochodów w sektorze rolniczym, IERiGŻ, Warszawa, pp. 37-38.
 • Zegar J.S., 2003. Dochody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 482.
 • Zegar J.S., 2011. Dochody rolników po akcesji w Unii Europejskiej. Raport, Realia i co dalej nr 4, Fundacja Rozwoju. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.