PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 209 | 313--322
Tytuł artykułu

Informacja jako istotny element zarządzania wizerunkiem administracji publicznej

Warianty tytułu
Information as an Essential Component in the Management of the Image of Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wizerunek administracji publicznej XXI wieku to nie tylko czynnik ludzki - urzędnicy, czy czynnik przestrzenny - warunki lokalowe, ale również umiejętność wykorzystania rozwiązań informacyjnych w procesie realizacji zadań publicznych, budowania nowoczesnej, przyjaznej administracji. Administracja publiczna XXI wieku z czasem musi się stać administracją informacyjną, informatyzacyjną, nie chodzi tu bynajmniej o umniejszanie znaczenia bezpośrednich kontaktów obywatela z administracją, ale o konieczność sprostaniu wymaganiom, jakie stawia społeczeństwo informacyjne. Zważywszy na globalny zasięg Internetu, dostępność do zamieszczonych informacji przez całą dobę, nikogo nie trzeba przekonywać o znaczeniu jakie w budowaniu wizerunku administracji odgrywa informacja. Właściwe wykorzystanie informacji w procesie zarządzania wizerunkiem administracji publicznej jest wyzwaniem, ale i ogromną szansą dla administracji "otwierającej się na potrzeby społeczeństwa informacyjnego". (abstrakt oryginalny)
EN
The image of public administration in the 21st century is limited not only to the human factor - public authority employees, or to the spatial factor - conditions at office premises, but also includes the ability to apply information solutions in the process of completion of public tasks, to build an innovative, friendly administration. The public administration of the 21st century must in time become an information administration, focused on informatization. This statement is not aimed at any depreciation of the importance of direct contacts between citizens and public authorities but emphasises the need to meet the requirements of the information society. Taking into account the global range of the Internet, the accessibility of information posted on the World Wide Web 24 hours a day, there is no need to convince the reader of the importance of the role played by information in building the image of public administration. The appropriate use of information in the process of managing the image of public administration is a challenge, but at the same time a great chance for the administration, that "opens to the needs of the information society". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
313--322
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Aleksandrowicz, T.R., 2004, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Błaś, A., Boć, J., Jeżewski, J., 2003, Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Dawidowicz, W., 1972, Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej, PWN, Warszawa.
 • Dziekański, P., 2011, Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Guzicka, D. (red.), Społeczne wyzwania współczesnych państw, Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin.
 • Fajgielski, P., 2007, Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wydawnictwo Presscom Wrocław.
 • Ganczar, M., 2009, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Wydawnictwo Cedetu, Warszawa.
 • Gawroński, S., 2010, Identyfikacja wizualna jako narzędzie zarządzania wizerunkiem w jednostkach samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 7/8.
 • Górzyńska, T., 1999, Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności, w: Łopatka, A., Wróbel, A., Kiewlicz, S. (kom. red.), Państwo prawa, administracja, sądownictwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Jankowski, J., 2009, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Wydawnictwo "Municypium", Warszawa.
 • Kieżun, W., 1971, Autonomizacja jednostek organizacyjnych. Z patologii organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Knosala, E., 2005, Zarys nauki administracji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Kotarbiński, T., 1969, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kudrycka, B., 1995, Dylematy urzędników administracji publicznej. (Zagadnienia administracyjno-prawne), Wydawnictwo "Temida 2", Białystok.
 • Kudrycka, B., Guy Peters, B., Suwaj, P.J. (red.), 2009, Nauka administracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Łukasiewicz, J., 2007, Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Raport z badania Omnibus na temat satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego zrealizowanego na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie MSWiA, http://www.samorzad.lex.pl [dostęp: 15.12.2011].
 • Sibiga, G., 2006, Podstawy prawne komunikacji elektronicznej w relacjach obywatel - organ administracji publicznej (od informacji do transakcji), w: Grajewski, K., Warylewski J. (red.), Informacja prawna a prawa obywatela, Wolters Kluwer Polska, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej, Dz.U., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.