PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 32 | 26--49
Tytuł artykułu

Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia udziału przedsiębiorstwa w sieci jako jednego ze źródeł przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce. Opracowanie zawiera objaśnienia dotyczące sieci i jej cech charakterystycznych oraz pojęć kooperacji i koopetycji jako kierunków najczęściej podejmowanych relacji w tworzeniu wartości. Ponadto w artykule szczególne miejsce zajmuje ukazanie zmian w łańcuchu dostaw i korzyści wynikających z integracji w ramach łańcucha dostaw na przykładzie firmy Procter & Gamble.
EN
The paper discusses determinants of creating partnership relations in supply networks. In particular, a definition and features of supplies networks are presented, for partners in frames of the chain add types of network relations, as well as the significance of cooperation. In addition, theoretical deliberations were presented to the subject coopetition and possibilities of its implementation in supply networks. The final part of the paper contains the case of the Procter & Gamble Company as the example of supply network. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andersen J.C., Hakansson H., Johanson J., Dynamic Business Relationships Within a Business Network Context, "Journal of Marketing" 1994, vol. 58, No. 4.
 • Bengtsson M., Knock S., Coopetition in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" 2000, vol. 29(5).
 • Bensaou M., Portfolios of Buyer-Supplier Relationships, "Sloan Management Review" 1999, vol. 40.
 • Boćko B., Przegląd definicji i analiza krytyczna pojęć: koopetycja oraz kooperencja, Naukowy Portal Internetowy, www.zarządzanie.net.pl, 05.11.2010.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetition, Doubleday, New York 1997.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Chroszczak J., Ujwary-Gil A., Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego firmy krajowej z zagranicznym kooperantem, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 3.
 • Ciesielski M., Strategie sieci i łańcuchów dostaw, [w:] Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. J. Witkowski, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Cooper M., Lambert D., Pagh J., Supply Chain Management: More than a New Name for Logistics, "The International Journal of Logistics Management" 1997 , Vol. 8, No. 1.
 • Czakon W., Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 • Dagnino G.B., le Roy F., Yami S., Czakon W., Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 • Dagnino G.B., Rocco E., Coopetition Strategy, Theory, experiments and cases, Routledge, 2009.
 • de Witt B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 • Dunning J.H., Reappraising of the Eclectic Paradigm in the Age of Alliance Capitalism, "Journal of International Business Studies" 1995, No. 3, vol. 26.
 • Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 • Ebers M., Explaining inter-organizational network formation, [w:] red. Ebers M., The Formation of Interorganizational Networks, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Góra J., Dynamika klastra - zarys teorii i metodyka badań, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 2008.
 • Grandori A., Soda G, Inter-firm Networks: Antecedens, Mechanisms and Forms, "Organization Studies" 1995, No. 16(2).
 • Grant R., Towards a Knowledge Based Theory of the Firm, "Strategic Management Journal" 2002, vol. 17.
 • Grant R.M., Baden-Fuller Ch., A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, "Journal of Management Studies" 2004, vol. 41.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 • Gruszecki T., Teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Gulani R., Managing Network Resources, Alliances, Affiliations and Other Relational Assets, Oxford University Press, London 2007.
 • Huston L., Sakkab N., Connect and Develop. Inside Procter & Gamble's New Model for Innovation, "Harvard Business Review", March 2006.
 • Jackson B.B., Build Customer Relationship That Last, "Harvard Business Review" 1985, vol. 63, November-December.
 • Jesionek R., Globalne łańcuchy wartości, "CIO - Magazyn Dyrektorów IT" 2007, nr 3.
 • Jespersen B., Skjott-Larsen T., Supply Chain Management - In theory and practice, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2005.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • Kempy D, Typy i logistyka organizacji sieciowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, nr 5.
 • Konecka S., Ryzyko a relacje w sieciach dostaw, "Logistyka" 2007, nr 1.
 • Laskowska-Rutkowska A., Czas, kooperacja, innowacja - presja czasu a innowacyjne formy kooperacji sieciowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, nr 453.
 • Lichtarski J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1993.
 • Longitudes 06. Innovation and the Global Supply Chain Conference Report. UPS and Harvard Business School, Chicago 2006, April 18-19.
 • Lozano A., Sysko-Romańczuk S., Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, http://www.integracja.3is.pl, 03.04.2011.
 • Łupicka A., Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Macias J., Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Moore J., The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, John Wiley&Sons, Harper Collins Publisher, New York 1996.
 • Moore J., The New Corporate Forms, GeoPartners, New York 2001.
 • Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Organizacja i sterowanie produkcją, red. M. Brzeziński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 • Peck H., Drivers of supply chain vulnerability: an integrated framework, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2005, vol. 35, No. 4.
 • Rudolf T., Rudzka M., Wiedza spoza firmy: jak włączać klientów, partnerów i dostawców w proces innowacji? "E-mentor" 2007, nr 2.
 • Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 12.
 • Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw, [w:] Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 1999.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 • Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997.
 • Świerczek A., Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, "Logistyka" 2007, nr 1.
 • Tundys B., Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, www.cid.pl/tlm2010/referaty/pdf/tundys, 3.04.2011.
 • Van de Ven A.H., Ferry D.L., Measuring and Assessing Organizations, John Wiley & Sons, Nowy York 1980.
 • Vainio J., Sieciowanie centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego, materiały konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego "Logistics", Poznań 2004.
 • Walas-Trębacz J., Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe MWSE, Tarnów 2004, nr 5.
 • Walker W., Measuring Performance in Chaotic Networks, "ASCET" 2003, Vol. 5.
 • Walley K.E., Coopetition: Wprowadzenie do przedmiotu i planu działań na rzecz Studiów Międzynarodowych Zarządzania i Organizacji, wydanie specjalne, 31/11, 2007.
 • Witkowski J., Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw - próba systematyzacji pojęć, [w:] Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. nauk. J. Witkowski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Witkowski J., Logistyka w organizacjach sieciowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2000, nr 7-8.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE Warszawa 2003 www.ue.poznan.pl/att/Doktoranckie_W/.../Relacje_w_lancuchu_dostaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.