PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 155 | 118--131
Tytuł artykułu

Przydatność sprawozdań finansowych banków w ocenie zagrożenia ryzykiem utraty płynności finansowej i upadłości

Warianty tytułu
The Relevance of Banks' Financial Reports For Assesment of Liquidity Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdawczość banków komercyjnych w latach 2002-2005 uległa znaczącym zmianom. Zmiany polegające na na stosowaniu przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz regulacje przepisów Nowej Umowy Kapitałowej Bazylejskiego Komitetu do spraw Nadzoru Bankowego (tak zwanej Bazylei 2) miały na celu między innymi ułatwienie oceny sytuacji majątkowo-finansowej banków oraz przejrzystsze prezenowanie potencjalnych skutków podejmowanych działań obarczonych ryzykiem, w tym kredytowym, stopy procentowej oraz kursu walutowego. W artykule autor podjął próbę oceny, na ile zamierzenia te zostały rzeczywiście zrealizowane w kontekście wystąpienia zjawiska zwanego credit crunch i upadłości bądź ograniczenia niezależności instytucji kredytowyh i ich konsekwencji w warunkach polskich. Postarał się również zbadać skuteczność metod służących do analizy upadłości banków przywoływanych w literaturze tematu oraz w praktyce, bazując na sprawozdaniachfinansowych opblikowanych przez wybrane banki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (fragment tekstu)
EN
In this paper the author tried to test some popular instruments used to evaluate financial condition of banks because their situation is a crucial topic during the crisis surrounding our markets (not only the financial market). These instruments were applied to the chosen banks quoted on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
118--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Altman E.I., Financial ratlos. Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of Finance 1968, vol. XXIII, nr 4.
 • Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2007.
 • Appenzeller D., Szarzeć K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, Rynek Terminowy 2004, nr 1.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji 2004, nr 6.
 • Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość 2001, nr 5.
 • Jane A., Kałużny R., Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Kopiński A., Analiza finansowa banków, PWE, Warszawa 2008.
 • Mączyńska E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 49, Poznań 2004.
 • Olchowicz I., Tłaczala A., Sprawozdawczość finansowa, wyd. 2, Difin, Warszawa 2004.
 • Rutkowska J., Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 683, Kraków 2006.
 • Whalen G., Thompson J.B., Using financial data to identify changes in bank condition, Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review 1988, nr II.
 • Woelfel C.J., Rachunkowość banku. Jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 • http://inwestor.bzwbk.p1/21244.
 • http://www.ingbank.pl/u235/navi/32180.
 • http://www.pkobp.pl/index.php/id=index/section=ri.
 • http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.