PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 183--198
Tytuł artykułu

Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Research of Spatio-Temporal Differentiation of Gross National Income Redistribution in the European Union for the Period 2004-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych źródeł zasilających budżet Unii Europejskiej (UE) są środki przekazywane przez państwa członkowskie, których wielkość jest uzależniona od Dochodu Narodowego Brutto (DNB) każdego z państw. Środki z budżetu UE przeznaczane są na realizację wspólnej polityki mającej na celu polepszenie życia jej obywateli poprzez wyrównanie różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych między regionami Unii. Celem głównym prezentowanych badań jest przeprowadzenie analizy statystycznej przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji DNB Unii Europejskiej w latach 2004-2008. Celem cząstkowym jest zaproponowanie metodologii badań nad zróżnicowaniem redystrybucji DNB UE w oparciu o metody statystycznej analizy danych. Redystrybucja DNB UE była badana w oparciu o relację między udziałem danego państwa członkowskiego w wydatkach na wyróżniony obszar wspólnej polityki UE a udziałem tego państwa w tworzeniu unijnego DNB. Okres badawczy stanowiły lata członkostwa Polski w UE. Metodologię badań przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji DNB UE oparto na metodach statystycznej analizy danych takich, jak: współczynnik potencjału przestrzennego, model dla danych panelowych oraz analizę korespondencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The funds provided by Member States of the European Union (EU) are the main source of supplies to the EU budget. The size of the payment depends on the Gross National Income (GNI) of each country. The EU funds are allocated for the implementation of common policies aimed at improving upon life of its citizens through the alignment of the economic, social and territorial disparities between the regions of the Union. The main aim of the research is to conduct statistical analysis of spatial-temporal differentiation of redistribution of EU GNI in 2004-2008. Additionally, the new research methodology differentiation of redistribution of EU GNI based on statistical data analysis methods is elaborated. The mentioned redistribution of EU GNI was based on the relationship between the participation of a given Member State in expenditure on a highlighted area of a common EU policy and the participation of the same country in the creation of the EUs GNI. The research period included the years of Polish membership in the EU. The new research methodology of spatial-temporal differentiation of redistribution of EU GNI was based on various statistical data analysis methods such as the coefficient of spatial potential, model for panel data and an analysis of correspondence. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Gatnar E., Walesiak M. (red.), [2004], Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Maddala G.S, [2008], Ekonometria, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
  • Pawełek B., [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie Nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • UE budget 2008 - Financial Report, [2009], Publications Office of the European Union, European Communities, Luxembourg.
  • Źródła internetowe:
  • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.