PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 199--213
Tytuł artykułu

Ekonometryczne modele zmian stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce oraz w woj. małopolskim w latach 1997-2009

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Econometrics Models of Changes of the Unemployment Rate in Poland and in Malopolskie Voivodeship 1997-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono poziom stopy bezrobocia rejestrowanego w gminach województwa małopolskiego w końcu roku 2009 oraz jego zmiany w odniesieniu do 2002 r. W analizach uwzględniono typ gminy oraz płeć bezrobotnych, a także zróżnicowanie bezrobocia na obszarach miejskich i wiejskich. Posłużono się metodami analizy statystycznej oraz modelowania ekonometrycznego. Zwrócono uwagę na względną stabilność zjawiska w badanym okresie. Poruszaną problematykę przedstawiono na tle całego kraju. Dla Polski (1997 - 2009) i dla Małopolski (IV kwartał 2001 - IV kwartał 2009) oszacowano ekonometryczne modele opisujące stopę bezrobocia rejestrowanego, uwzględniające kwartalną sezonowość zmian jej poziomu. Wyniki analiz przedstawiono w postaci tabel i wykresów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article rate of registered unemployment in communes of the Malopolskie voivodeship in 2009 is presented. Analyses include type of commune, sex of the unemployment, a differentiation of the unemployment rate in rural and urban areas, and changes related to year 2002. Methods of statistical and econometric analyses were used. A discussed problem is shown on the background of whole country. Estimated models describing trend and seasonality in the unemployment rate in Poland (13 last years' period: 1997 to fourth quarter 2009) and in Malopolskie (8 years, from 4th quarter 2001 to the end 2009) are also presented. The analysis results were presented in the tables and graphs. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Bibliografia
 • Czyż T., [1992], Struktura regionalna bezrobocia w Polsce, Czasopismo Geograficzne 63.
 • Gatnar E., [2003], Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gołata E., [2004], Możliwości wykorzystania metod estymacji pośredniej w szacowaniu bezrobocia na lokalnym rynku pracy - wstępne wyniki projektu Eurarea, Studia Demograficzne 2 (146).
 • Gołata E., [2006], System informacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym, [w:] Januszek H. (red.), Praca w perspektywie ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gołata E., Dehnel G., [2005], Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy województwa wielkopolskiego w świetle różnych źródeł informacji, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 12. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grabiński T., [1992], Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Hicks J. R., [1979], Causality in economies, Basil Blackwell, Oxford.
 • Jarque C.M., Bera A.K., [1980], Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, Economics Letters 6 (3).
 • Kopczewska K., [2010], Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, Wiadomości Statystyczne 5.
 • Kostrzewska J., Pawełek B., [2007], Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, Wiadomości Statystyczne 10.
 • Lilliefors H., [1967], On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown, Journal of the American Statistical Association 62.
 • Malarska A., [1998], Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1994-1996, Przegląd Statystyczny 45, z. 1.
 • Malarska A., [2000], Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym. Studium statyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Matusik S., [2005], Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminach województwa małopolskiego w świetle społeczno-ekonomicznych modeli opartych na drzewach decyzyjnych, [w:] Orłowski A. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - V, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Matusik S., [2006], Bezrobocie w gminach województwa małopolskiego w 2002 r., [w:] Orłowski A. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - VI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Matusik S., [2007], Zmiany poziomu stopy bezrobocia w latach 2002-2005 w gminach województwa małopolskiego, [w:] Borkowski B. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - VIII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Matusik S., [2008], Kształtowanie się stopy bezrobocia w gminach woj. małopolskiego, Wiadomości Statystyczne 1.
 • Michna W., [2002], Źródła utrzymania ludności wiejskiej i wykorzystanie zasobów siły roboczej w różnych regionach, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Nowakowska B., [1993], Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce (wybrane problemy), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Seria B. Statystyka Społeczna i Ekonomiczna, Łódź.
 • Nowosielska E., [1995], Bezrobocie - przegląd aktualnych tendencji, problemów i wyników badań (w krajach rozwiniętych), Zeszyty IGPiZ PAN, Warszawa.
 • Osińska M., (red. nauk.), Kośko M., Stempińska J., [2007], Ekonometria współczesna, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gminy województwa małopolskiego [2004], Urząd Statystyczny w Krakowie (zbiorcze wydawnictwo na CD dla wszystkich 182 gmin woj. małopolskiego), Kraków.
 • Shapiro S.S., Wilk M.B., Chen H.J., [1968], A comparative study of various tests of normality, Journal of the American Statistical Association 63.
 • Śleszyński P., [2007], Zmiany liczby bezrobotnych w gminach, Wiadomości Statystyczne 2.
 • The European Union labour force survey. Methods and definitions - 2001, [2003], Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Tokarski T., [2010], Regionalne zróżnicowanie bezrobocia, Wiadomości Statystyczne 5.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001).
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135).
 • Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. 1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.