PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1158 Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej | 280--286
Tytuł artykułu

Ewidencja i wycena portfela obligacji o oprocentowaniu stałym (inwestycja długoterminowa) sfinansowanych wyemitowanymi obligacjami o oprocentowaniu stałym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Autorzy
Warianty tytułu
Disclosure and Valuation of Fixed Income Bonds Portfolio (Long-Term Investment) Finances by Issue of Fixed Income Bonds on the Basis of International Accounting Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdaniem autora, jednostka gospodarcza może wyceniać portfel obligacji o oprocentowaniu stałym, stanowiący inwestycję długoterminową, w wartości godziwej oraz odnosić skutki wyceny na wynik finansowy tyko wówczas, jeżeli prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych informacji, jeżeli prowadzi to do wyeliminowania tzw. niedopasowania księgowego. Dla porównania MSR 39 przed wprowadzeniem poprawki "Opcja wartości godziwej" pozwalał każdy składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniać w wartości godziwej, a skutki przeszacowania odnosić bezpośrednio na wynik finansowy. Jedynie instrumenty kapitałowe, dla których nie istnieje cena rynkowa na aktywnym rynku i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny sposób, nie mogły być zakwalifikowane do kategorii aktywów lub zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Zatem wpływ wyceny instrumentów finansowych w wartości godziwej na wynik finansowy jednostki gospodarczej w obecnie obowiązującym MSR 39 został ograniczony. Wyjątek stanowią instrumenty pochodne, które (bez względu na termin wygaśnięcia, planowanej sprzedaży) zgodnie z par. 9a MSR 39, w dalszym ciągu kwalifikuje się do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu. (fragment tekstu)
EN
This article describes "Fair Value Option" amendment, which has been added to International Accounting Standard no 39. IAS no 39 (before the introduction of this amendment) permitted any financial assets (except financial assets whose fair value is not verifiable) to be measured at fair value, but liabilities that are contractually related to their standard required to be measured at amortised cost. In this case the use of the "Fair Value Option" avoids reporting the volatility that would arise if the assets were measured at fair value and the offsetting liabilities were measured at amortised cost - in consequence only matched positions (for example long-term fixed income bonds portfolio finances by issue of fixed income bonds) are recognized in the same way (at fair value). Therefore the influence of financial instruments valuation (at fair value) on profit is presently limited. (original abstract)
Twórcy
autor
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 32 "Instrumenty finansowe: prezentacja", IASC, zaktualizowany w roku 2006.
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39, "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena", zaktualizowany w roku 2006.
  • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7, "Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji", IASC, 2006.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.