PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 210 | 92--102
Tytuł artykułu

Liniowa funkcja dyskryminacyjna jako kryterium podejmowania decyzji na rynku kapitałowym

Warianty tytułu
The Linear Discriminant Function as a Decision Criterion on the Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny przydatności liniowej funkcji dyskryminacyjnej do klasyfikacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystano wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz rynkowe za lata 2009-2010 w ujęciu rocznym i kwartalnym. W pracy zaprezentowano ocenę jakości klasyfikacji w zależności od przyjętego kryterium dyskryminacji spółek. Wykorzystano kryteria proste (stopę zwrotu, zadłużenie, zysk) oraz złożone (miernik syntetyczny kondycji finansowej). Dokonano porównania dokładności klasyfikacji klasycznych i nieklasycznych metod dyskryminacji (drzewa klasyfikacyjne, sztuczne sieci neuronowe). Ponadto podjęto próbę oceny użyteczności funkcji dyskryminacyjnej jako procedury doboru spółek giełdowych do portfela inwestycyjnego. Portfele papierów wartościowych tworzono, korzystając z bazy spółek wyodrębnionych dzięki wykorzystaniu liniowej funkcji dyskryminacyjnej. Porównano efektywność tak utworzonych portfeli z portfelami porównawczymi. W warunkach mało stabilnej sytuacji ekonomiczno-społecznej otrzymane wyniki odbiegają od wyników otrzymanych przez autorkę w okresie przed kryzysem, jednak zachęcają do prowadzenia dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to verify the applicability of linear discriminant function for classification of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. The companies were described by annual and quarterly economic and financial ratios from 2009-2010. Different classification criteria were used: simple - rate of return, debt ratio, profit and complex - aggregate measure of the company financial standing. The results obtained with the use of linear discriminant analysis were compared with the results of nonclassical discriminant methods (such as classification tree, neural networks). The discriminat function was also used as a tool for portfolio selection. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Altman, E.I., 1968, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, vol. 33, no. 4.
 • Altman, E.I., 2000, Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-score and ZETA® Models [online] http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf.
 • Gatnar, E., 1999, Drzewa klasyfikacyjne: Nieparametryczna metoda dyskryminacji obiektów, Badania Operacyjne i Decyzyjne, nr 1.
 • Gierałtowska, U., 2005, Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji na rynku kapitałowym, praca doktorska (maszynopis), Szczecin.
 • Ito, K., Schull, W.J., 1964, On the Robustness of the Test in Multivariate Analysis of Variance when Variance-covariance Matrices Are Not Equal, Biometrics, no. 51.
 • Jajuga, K., 1990, Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
 • Jajuga, K., Walesiak, M., 1997, Uwagi o badaniach niewyczerpujących przy zastosowaniu metod statystycznej analizy wielowymiarowej, w: Paradysz, J. (red.), Statystyka regionalna: sondaż i integracja baz danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kolonko, J., 1980, Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Krause, C., 1993, Kreditwurdigkeitsprufung mit Neuronalen Natzen, ICW-Verlag GmbH, Dusseldorf.
 • Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection, The Journal of Finance, vol. 7, no. 1.
 • Misztal, M., 2000, Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji, Materiały StatSoft Polska, Kraków.
 • Morrison, D.F, 1990, Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
 • Tadeusiewicz, R., 1993, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Tarczyński, W., 1994, Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Przegląd Statystyczny, R. XLI, z. 3, Warszawa.
 • Tarczyński, W., Łuniewska, M., 2004, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.