PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 11--24
Tytuł artykułu

Oddziaływanie polityki personalnej i klimatu organizacyjnego na rozwój zawodowy pracowników

Warianty tytułu
The Impact of Personnel Policy and Organizational Climate on Profesional Development of Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest problematyka oddziaływania strategii personalnej i klimatu organizacyjnego jako czynników stymulujących bądź ograniczających sukces zawodowy, w aspekcie obiektywnym i subiektywnym, poprzez korzystny wpływ doświadczania dyskomfortu i trudności w czasie realizacji kariery zawodowej. Artykuł złożony jest z dwóch części: teoretycznej - wprowadzającej czytelnika w zagadnienia strategii personalnej, klimatu organizacyjnego oraz obiektywnie i subiektywnie ujmowanego sukcesu zawodowego oraz empirycznej - omawiającej wyniki badań własnych, przeprowadzonych łącznie na 52 przedstawicielach kadry kierowniczej, przedsiębiorcach oraz osobach reprezentujących wolne zawody w Polsce i we Francji. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że niezbyt pozytywna ocena strategii personalnej i klimatu organizacyjnego, generująca, jak można przypuszczać, negatywne doświadczenia, utrudniające realizację celów zawodowych, korzystnie wpływa na ocenę sukcesu zawodowego w obiektywnym i subiektywnym aspekcie. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is influence of personal strategy and organizational climate as drivers or restricting factors for professional success, in terms of objective and subjective aspects, through a positive influence of experienced discomfort and difficulties during the career. The article consists of two parts: theoretical devoted to the personal strategy, organizational climate, objective and subjective aspects of professional success, and empirical discussing the results of research conducted on the sample of 52 representatives of managerial staff, entrepreneurs and freelancers in Poland and France. The results showed quite negative evaluation of personal strategy and organizational climate generating negative perceived professional experience, hindering achieving professional goals, that has a positive influence on objective and subjective aspect of professional success' assessment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium"
Bibliografia
 • A. Andrzejczak, Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa 2010.
 • A. Bańka, Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań 2007.
 • G. Bartkowiak Wybrane determinanty sukcesu zawodowego w opinii menedżerów, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, S.A. Witkowski (red.), wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • G. Bartkowiak, Świadomość problemów etycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, B. Pogonowska (red.), wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000 (a).
 • G. Bartkowiak, Ocena polityki personalnej w wybranych średnich przedsiębiorstwach w regionach południowo-zachodniej Polski, [w:] Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, G. Bartkowiak (red.), wyd. Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Zielona Góra 2004.
 • G. Bartkowiak, Determinants ofthe professional success of representantes of selected profes- sions in Poland and in France, [w:] "Management", vol. 8, nr 1, University of Zielona Góra, Faculty of Management 2004 (a).
 • G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • G. Bartkowiak, Postmodernistyczne idee w zarządzaniu. W kierunku czy od paradygmatu etycznego, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, M. Gableta (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 43, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • G. Bartkowiak, Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • A. Borkowska, Rola kontraktu psychologicznego w rozumieniu reakcji pracowników na zmiany organizacyjne, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • R. Boyatzis, The competent manager: A Model of Effective Performance, J. Willey & Son, New York 1982.
 • K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, PZWL, Warszawa 1985.
 • E. H. Erikson, Identity and life cycle, "Psychological Issues", vol. 1, 1959.
 • X. Gliszczyńska, Motywacja do pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • X. Gliszczyńska, Psychologiczne badania motywacji w środowisku pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • X. Gliszczyńska, Psychologiczny model efektywności pracy, PWN, Warszawa 1991.
 • C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990.
 • P. Herriot, K. Pemberton, New deals: The revolution in managerial careers, J. Wiley & Son, Chichester 1995.
 • G. Kołodko, Wędrujący Świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • M. Kostera, Strategia personalna, PWE, Warszawa 1999.
 • L. B. Miller, Managing the New Corporate Culture, "National Underwuter", vol. 3, 1983.
 • R. H. Moos, Psychological factors in the workplace, [w ] Handbook of life stress, cognition and health, S. Fisher, J. Reason (red.), J. Wiley & Son, Chichester 1988.
 • R. T. Mowday, L.W. Porter, R.M. Steers, Employee - organization linkages. The psychology of commitment, absenteeism, and turnover, Academic Press, New York 1982.
 • B. Mróz, Sukces w zarządzaniu a poziom poczucia sensu życia u menedżerów, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, S.A. Witkowski (red.), t. 4, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • K. Obuchowski, Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, PWN, Warszawa 1980.
 • K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa 1993.
 • K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 • W. J. Paluchowski, Klimat organizacyjny i jego pomiar, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, S.A. Witkowski (red.), t. 4, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.
 • S. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 • D. M. Rosseau, The constructions of climate on organizational research, [w:] International review in industrial and organizational psychology, C.L. Cooper, L.T. Robertson (red ), J Wiley & Son, Chichester 1988.
 • C. Sikorski, Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa 2007.
 • J. Stankiewicz, Kwiatkowski, Polityka personalna a rozwój wiedzy w organizacji, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, J. Stankiewicz (red ), Zielona Góra 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.