PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 225 | 47--60
Tytuł artykułu

Cechy rynku pracy w turystyce jako bariery rozwoju gospodarki turystycznej

Warianty tytułu
Features of Labor Market in Tourism as Barriers to Tourism Industry Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność gospodarcza na rynku turystycznym charakteryzuje się dużą pracochłonnością. Skuteczne konkurowanie z innymi przedsiębiorstwami warunkowane jest nie tylko zapewnieniem odpowiedniej liczby pracowników, ale przede wszystkim ich odpowiednich kompetencji - kapitał ludzki stanowi obecnie jedyną wartość dającą przedsiębiorstwu trwałą przewagę nad rywalami. Możliwości pozyskania wykwalifikowanego i zaangażowanego personelu zależą od korzyści oferowanych przez pracodawcę. Celem artykułu jest identyfikacja cech turystycznego rynku pracy w kontekście atrakcyjności kariery zawodowej w przedsiębiorstwach turystycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska, które nie sprzyjają pozytywnemu postrzeganiu warunków pracy w obsłudze ruchu turystycznego i w efekcie mogą stanowić bariery rozwoju gospodarki turystycznej; w szczególności są to: ponadprzeciętny udział małych przedsiębiorstw, znaczący odsetek umów terminowych, wysoki poziom rotacji kadr, duże zapotrzebowanie na osoby wykonujące prace proste, relatywnie niski poziom wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is considerably labor intensive and high-contact industry. Effective competition with rival organizations requires not only a sufficient number of employees but also employees equipped with appropriate competencies - nowadays human capital is of vital importance as it is the critical asset that creates sustainable competitive advantage. Ability to acquire and retain skilled, motivated and committed personnel depends on working conditions offered by employers. The aim of the article is to identify features of the labor market in tourism in the context of career attractiveness in tourist enterprises. Special attention is paid to characteristics that may adversely influence job satisfaction and, as a result, constitute barriers to tourism industry development; these include: above average share of small enterprises, significant proportion of temporary contracts, high level of labor turnover, unskilled and semi-skilled nature of jobs and poor financial conditions of employment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baum, T., 2007, Human Resources in Tourism: Still Waiting for Change, Tourism Management, no. 28, s. 1383-1399.
 • Bednarczyk, M. (red.), 2006, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Boella, M.J., 2003, Human Resource Management in the Hotel and Catering Industry, Nelson Thornes, Cheltenham.
 • Bosanquet, N., Doeringer, P.B., 1973, Is There a Dual Labour Market in Great Britain?, The Economic Journal, vol. 83, no. 330, s. 421-435.
 • Chaido, D., 2009, Real Wages as Determinant of Labour Productivity in Tourism, Tourism & Hospitality Management; vol. 15, no. 1, s. 101-105.
 • Dominiak, R., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007, Fourth European Working Conditions Survey, http://www.eurofound.europa.eu/su-rveys/ewcs/2005 [dostęp: 15.01.2012].
 • Eurostat, 2011, Labour Force Survey, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ labourmarket [dostęp: 27.01.2012],
 • GUS, 2006, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2005 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 2011a, Popyt na pracę w 2010 r, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 201 lb. Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 201lc, Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 20l1d, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Heskett, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W., Sasser, W.E., Schlesinger, L.A., 1994, Putting the Service-Profit Chain to Work, Harvard Business Review, March-April, s. 164-170.
 • Hochschild, A. R., 2003, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, University of California Press, Barkley.
 • Instytut Turystyki, 2010, Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2008, Warszawa,
 • Kachniewska, M., 2009, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Konieczna-Domańska, A., 1999, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krakover, S., 2000, Partitioning Seasonal Employment in the Hospitality Industry, Tourism Management, vol. 21, no. 5, s. 461-471.
 • Kryńska, E., 1998, Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie, w: Kryńska, E., Suchecka, J., Suchecki, B. (red.), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 22-62.
 • Kuczewska, L., 2009, Nietypowe formy zatrudnienia w sektorze usług, w: Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (red.), Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy, IBRKK, Warszawa s. 73-86.
 • Kusluvan, S., 2003, Characteristics of Employment and Human Resource Management in the Tourism and Hospitality industry, w: Kusluvan, S. (ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, Nova, New York, S. 3-24.
 • Lundy, 0., Cowling, A., 2000, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Morris, J. A., 2003, Emotional Labor in the Hospitality and Tourism Industry, w: Kusluvan, S. (ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, Nova, New York, s. 223-248.
 • Nicholls, R., 2008, Interactive Service Work: Selected Employment Themes, w: Wiśniewski, Z., Dolny, E. (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 85-98.
 • Pocztowski, A. (red.), 2009, Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Poulston, J.M., 2009, Working Conditions in Hospitality: Employees' Views of the Dissatisfactory Hygiene Factors, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, vol. 10, no. 1, s. 23-43.
 • Pukas, A., 2003, Jakość i jej rola w ofercie rynkowej, w: Styś, A. (red.), Marketing usług, PWE, Warszawa, s. 89-109.
 • Smandek, I.M. (red.), 1993, Teorie rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Szivas, E., Riley, M., Airey, D., 2003, Labor Mobility into Tourism: Attraction and Satisfaction, Annals of Tourism Research, vol. 30, no. 1, s. 64-76.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. 1998, nr 21, poz. z późn. zm.
 • Van Looy, B., Dewettinck, K., Buyens, D., Vandenbossche, T, 2003, The Role of Hum Recourse Practices in Service Organizations, w: Van Looy, B., Gemel, P., Van Dierdonck, R. (eds.), Services Management: An Integrated Approach, Prentice Hall, Essex, s. 179-193.
 • Word Travel & Tourism Council, 2011a, Travel & Tourism 2011, http://www.wttc.org/research/annual-review [dostęp: 07.01.2012].
 • Word Travel & Tourism Council, 201lb, Travel & Tourism Economic Impact, http://www.wttc.org/research/economic-data-search-tool [dostęp: 07.01.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.