PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 108 | 69--81
Tytuł artykułu

Zyski zagranicznego zakładu a zakres jurysdykcji podatkowej podatkowej

Autorzy
Warianty tytułu
Profit of a Foreign Company and the Scope of Tax Jurisdiction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzajemne transakcje pomiędzy oddziałem a centralą (w ramach przedsiębiorstwa) powinny być zasadniczo rozliczane na zasadach rynkowych, co ma na celu właściwe rozgraniczenie dochodu wypracowanego przez przedsiębiorstwo pomiędzy dwie odrębne jurysdykcje podatkowe: państwo położenia oddziału i państwo rezydencji przedsiębiorcy (wniosek z art. 7 ust. 2 KM-OECD). Jeżeli transakcja wewnętrzna nie skutkuje wzrostem zysków (wartości) z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, czyli nie znajduje przełożenia na obrót zewnętrzny, to powinno następować jedynie przypisanie kosztów (bez marży zysku) obu częściom przedsiębiorstwa (wniosek z art. 7 ust. 3 KM-OECD). W państwach członkowskich OECD stosowane są dwa konkurencyjne podejścia, tj. odrębnego funkcjonalnie podmiotu (tzw. the functionally separate entity approach) oraz istotnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (tzw. the relevant business activity approach). Z raportu OECD w sprawie przypisania dochodów zakładowi wynika postulat zrównania zasad stosowanych przy rozgraniczaniu zysków pomiędzy centralą a zakładem, z zasadami obowiązującymi samodzielne pod względem prawnym podmioty powiązane. Wyraziłem pogląd, że na gruncie dotychczas zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunkach wewnętrznych centrala-zakład nie może jednak pozostać bez znaczenia fakt, że obydwie części przedsiębiorstwa stanowią jeden podmiot prawa. Dlatego nieograniczone obowiązywanie zasady arm's length powinno doznać ograniczeń, aby zagraniczny zakład nie rozpoznawał dochodu, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo jako całość realizuje stratę. Rozpoznanie dochodu powinno następować dopiero w momencie sprzedaży zewnętrznej lub likwidacji tych składników. Na dzień realizacji podatkowej powinno następować też przypisanie marży zysku stosownie do wykonywanych funkcji (zakresu podjętych działań) przez obie części przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with businesses run abroad, and in particular the issues connected with the isolation of tax jurisdiction, and also the method and moment of determination of the taxable income in an international company. In the OECD members states there are two competing approaches: the functionally separate entity approach and the relevant business activity approach. OECD is clearly in favour of the settlement between the company and its foreign plant made on the basis of the rules applied in legally independent related companies. Within the internal relations of the same company, it is not insignificant that both parts of the company (the headquarters and plant) are one legal entity. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).
 • Jamroży M., Komentarz do art. 5 um. OECD - Zakład, Vademecum Doradcy Podatkowego (publ. el.), Wolters Kluwer Polska.
 • Jamroży M., Komentarz do art. 7 um. OECD - Zakład, Vademecum Doradcy Podatkowego (publ. el.), Wolters Kluwer Polska.
 • Jamroży M., Opodatkowanie spółki osobowej, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Jamroży M., Wyposażenie w kapitał zakładu położonego za granicą, "Monitor Podatkowy", Nr 12/2000.
 • Jamroży M., Przypisanie zysków oddziałowi zagranicznego przedsiębiorcy, "Monitor Podatkowy", 7/2005.
 • Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Bydgoszcz- Warszawa 2004.
 • Kunc A., w: Jamroży M., Cloer A., Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Oktawiec A., w: M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorązka (red.), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Pijl H., The OECD Services Permanent Establishment Alternative, European Taxation, Nr 9/2008.
 • Skaar A., Permanent establishment, Kluwer Law and Taxation Publishers,Deventer-Boston 1991.
 • OECD, Report on the Attribution of Profits to Permament Establishments, 17 lipca 2008 r.
 • OECD Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed Version, 2008.
 • Wyrok ETS z 11 marca 2004 r. w sprawie de Lasteyrie du Saillant (C-9/02).
 • Wyrok NSA z 17 października 1996 r., I SA/Kr 391/96.
 • Wyrok NSA z 29 października 2002 r., SA/Sz 830/01.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.