PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 315--326
Tytuł artykułu

Modelowanie związków sektora MSP oraz inwestycji zagranicznych z zatrudnieniem i wzrostem gospodarczym w regionach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modeling the Relations of SME Sector and Foreign Investments with Employment and Economic Growth in Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki modelowania związków pomiędzy rozwojem sektora MSP, napływem kapitału zagranicznego, innowacyjnością przedsiębiorstw, zmianami strukturalnymi w zatrudnieniu oraz wzrostem gospodarczym w regionach. Jako metodę badawczą zastosowano modelowanie miękkie. Jest to metoda pozwalająca analizować relacje zachodzące między zmiennymi o charakterze wielowymiarowym, które obserwuje się poprzez różne wskaźniki (indykatory). W tym celu wzięto pod uwagę kształtowanie się 25 zmiennych diagnostycznych w okresie 1999-2007. Wyniki badania potwierdzają istotny wpływ wyróżnionych czynników w procesie wzrostu gospodarczego w regionach. Wskazują one również na zwiększenie się dysproporcji jego poziomu w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there are results of modeling the relations between development of SME sector, foreign capital inflow, innovations of companies, structural changes in employment and economic growth in regions were presented. Soft modeling was applied as a research method. This method enables to analyse relations occurring between variables of multivariate nature which can be observed through various indicators. With this objective in view, creation of 25 diagnostic variables from the period of 1999-2007 was considered. Results of the research confirm the essential influence of the distinguished factors in the process of economic growth in regions. They also indicate increase of disproportion of its level in the researched period. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliografia
 • Cieślik A., [2005], Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gaczek W. M. (red.), [2005], Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Gatnar E., [2003], Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego, Warszawa, za odpowiednie lata.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa, za odpowiednie lata.
 • Główny Urząd Statystyczny, Nauka i technika, Warszawa, za odpowiednie lata.
 • Rocki M., [2007], Miękkie wskaźniki stanu gospodarki, Ogólnopolska konferencja naukowa: Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń IRG SGH, Warszawa.
 • Rogowski J., [1986], Kilka uwag o "miękkim" modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny nr 4.
 • Sadowska-Snarska C., [2000], Zmiany strukturalne w zatrudnieniu jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie regionu północno-wschodniej Polski), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Strużycki M. (red.), [2004], Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
 • Tenenhaus M. et al., [2005], PLS Path Modeling, Computational Statistics and Data Analysis, (Jan.), Vol. 48, Issue 1.
 • Urząd Statystyczny w Katowicach, Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne, za odpowiednie lata.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.