PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 234 Strategie i logistyka w sektorze usług : logistyka w nietypowych zastosowaniach | 242--254
Tytuł artykułu

Organizacja i funkcjonowanie systemu komunikacji zbiorowej na przykładzie Wałbrzycha

Warianty tytułu
Organization and Functioning of Public Transport System - the Example of Wałbrzych
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma celu na zbadanie organizacji i funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Wałbrzychu w ujęciu systemowym. We wrześniu 2011 r. podjęto decyzję o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki gminnej MPK Sp. z o.o. W związku z tym autor podjął próbę weryfikacji funkcjonowania systemu komunikacji publicznej przez pryzmat organizacji transportu miejskiego w gminie Wałbrzych. Głównym problemem badawczym jest próba odpowiedzi na pytanie: czy funkcjonujący system komunikacji zbiorowej w Wałbrzychu działa efektywnie, tzn. czy jest zorganizowaną i skoordynowaną "całością", oraz realizuje ustawowe zadania gminy w zakresie transportu publicznego, wpływając tym samym na jakość życia mieszkańców? Artykuł nie odnosi się natomiast do stricte finansowych aspektów funkcjonowania ww. przedsiębiorstwa oraz zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the following article is to examine the organization and functioning of public transport in Wałbrzych through the system approach. The decision of declaring bankruptcy of the communal company realizing the statutory tasks in the area of public transport (MPK Sp. z o.o.) was made in September 2011. In connection with this fact the author made an attempt to verify the functioning of the public transport system, from the point of view of organization of municipal transport in Wałbrzych. The most important research problem is an attempt to answer the following question: Does the functioning public transport in Wałbrzych work effectively? That is to ask: Is it an organized and coordinated entity and does it realize the statutory tasks in the area of public transport and hence does it affect the citizens' standard of living by efficient transport realization? The article does not refer to financial aspects of functioning of the company as well as the company management. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąkowski W., Wdrażanie restrukturyzacji w komunikacji miejskiej, "Transport Miejski" 1995, nr 5.
 • Biczyński S., Miedziński B. (red.), Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
 • Grzywacz W., Rynek usług transportowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.
 • Neider D., Neider J., Pepłowski Z., Wyszewski A., Spedycja lądowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1987.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 • Rześny-Cieplińska J., Organizatorzy transportu - rynki i strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Uchwała nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu - jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych (DzU Woj. Dolnośl. nr 93, poz. 2042 z 2005 r. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z dnia 5 lutego 1997 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z dnia 7 stycznia 2011).
 • Użdalewicz Z., Zarząd transportu. Propozycje rozwiązań organizacyjnych w miastach, "Transport Miejski" 1993, nr 5.
 • Wyszomirski O., Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Polsce. Założenia, zakres i efekty, "Transport Miejski" 1996, nr 10.
 • http://www.mpk.walbrzych.pl (22.09.2011).
 • http://zdkium.walbrzych.pl/ (23.09.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.