PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 234 Strategie i logistyka w sektorze usług : logistyka w nietypowych zastosowaniach | 192--203
Tytuł artykułu

Inwestycja w obiekt logistyczny jako element rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Błonia

Warianty tytułu
Investment in Logistics Property as the Element for Cities' Regeneration and Sustainable Development on the Example of Błonie Town
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miasta odgrywają ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym, mogą być motorem innowacji oraz ekonomicznego wzrostu. Jednakże niekontrolowane i niezrównoważone procesy urbanizacyjne degradują obszary miejskie, obniżając ich konkurencyjność oraz atrakcyjność. Opracowanie dotyczy możliwości rewitalizacji i rozwoju miast poprzez działania z obszaru logistyki, czyli rewitalizacji poprzez logistykę (logistics-driven regeneration). Skoncentrowano się w nim na rewitalizacji miasta poprzez lokalizację na jego terenie obiektów logistycznych. Przedmiotem analizy jest wskazanie czynników decydujących o wyborze konkretnej lokalizacji obiektu logistycznego i przedstawienie wpływu lokalizacji inwestycji w obiekt logistyczny na rewitalizację i rozwój miasta, na którego terenie on się znajduje. Rozważania zostały zilustrowane przykładem Błonia. (abstrakt oryginalny)
EN
Towns and cities play an important role in social and economic life. They can be the driving force for innovation and economic growth. However, uncontrolled and unsustainable urbanization degrade the urban areas by reducing their competitiveness and attractiveness. The article concerns the possibility of regeneration and urban development through activities in the area of logistics (logistics-driven regeneration). It focuses on the towns' regeneration by location of the logistics properties. The subject of analysis is to identify factors influencing the choice of location for the logistics properties and to present the impact of their location on the regeneration and development of the town, where it is located. The subject is illustrated by an example of Błonie town. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bank danych lokalnych, GUS, Warszawa 2011.
 • Bąk M., Kulawczuk P., Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 1996.
 • Bryx M. (red.), Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Badania Statutowe Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH, Warszawa 2010.
 • Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2001.
 • Fechner I., Role of logistics centers in national logistics system, "LogForum" 2010, Vol. 6, No. 2, Issue 2.
 • Foltyński M., Centra logistyczno-dystrybucyjne a rozwój regionalny w Polsce, ILiM, Poznań 2011.
 • Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego?, Jones Lang LaSalle, kwiecień 2010.
 • Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010.
 • Kuciński K., Globalizacja a lokalny ekorozwój, [w:] K. Kuciński (red.), Globalizacja, Difin, Warszawa 2011.
 • Kumor M.K. (red.), Raport o oddziaływaniu na środowisko rozwiązania komunikacyjnego. Budowa zachodniej obwodnicy Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP oraz mostu przez rzekę Rokitnicę, Bydgoszcz - Błonie, lipiec 2008.
 • Lokalny Plan Rozwoju 2007-2013 dla Miasta i Gminy Błonie, Błonie 11.10.2007.
 • Makuch Ł., Liderzy wiedzą, jak czerpać i mieć korzyści, "Forbes" 2011, nr 7.
 • Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu" nr 5, Poznań 2010.
 • Ocicka B., Wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania obiektu składowego. Studium przypadku Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach, [w:] K. Rutkowski (red.), Najlepsze praktyki wzarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjście naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, OW SGH, Warszawa 2008.
 • On Point. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce: Podsumowanie I połowy 2011 roku, Jones Lang LaSalle, sierpień 2011.
 • Paprocki W., Pieriegud J., Rozwój centrów logistycznych w Polsce, www.paprocki.pl/pliki/Dziala nosc%20naukowo-dydaktyczna/Artykuly_i_referaty/Rozwoj%20centrow%20logistycznych%20 w%20Polsce.pdf.
 • Rynek pracy, Rocznik Statystyczny 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 • Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Błoniu w latach 2009-2016, http://bip.blonie.pl/.
 • Wiedermann K., Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, "Prace Komisji Geografii i Przemysłu" 2008, nr 1.
 • cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp.
 • mfiles.pl/pl/index.php/Centrum_logistyczne.
 • www.mediatrans.fir.pl/blonie/propozycje.htm.
 • www.mera.blonie.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.