PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 225 | 117--134
Tytuł artykułu

Inwestycje turystyczne w odnawialne źródła energii na obszarach niezurbanizowanych

Autorzy
Warianty tytułu
Tourism Investments in Renewable Energy Sources in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano potencjalne możliwości inwestycyjne podmiotów gospodarki turystycznej w odnawialne źródła energii na obszarach niezurbanizowanych. W pierwszej kolejności wskazano na wielofunkcyjny charakter tych obszarów oraz atrakcyjność z punktu widzenia rozwoju gospodarki turystycznej. Następnie, co stanowi jeden z celów artykułu, ukazano możliwości wykorzystania surowców ze źródeł odnawialnych, takich jak: energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, do których obszary niezurbanizowane, wiejskie są szczególnie predestynowane ze względu na uwarunkowania przestrzenne. Wskazano dalej na możliwości uzyskiwania przewag konkurencyjnych na poziomie mikroekonomicznym, jak i mezoekonomicznym dzięki ich wykorzystaniu. Właśnie w ostatniej części artykułu, w formie case study, przedstawiono możliwości efektywnego przetwarzania biomasy w energię cieplną w przedsiębiorstwie turystycznym. (abstract oryginalny)
EN
The aim of this article is to present possibilities of renewable energy investments in the rural areas in the tourism economy. First of all, a multifunctional character of rural areas and their tourism attractiveness is discussed. Then, opportunities of renewable sources application, such as the sun and wind energy, as well as biomass, that can be used in these specially designated areas, are described. This article also takes into consideration competitive advantages which can appear, using the above mentioned sources, on the micro- and mezoeconomic levels. Finally, a case study on the micro level summarizes the article, showing possibilities of efficient use of biomass in the hospitality industry. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • BP, 2011, BP Statistical Review of World Energy June 2011, http://bp.com/statisticalreview [dostęp: 15.03.2012].
 • Dreszer, K., Michałek, R., Roszkowski, A., 2003, Energia odnawialna - możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Kraków-Lublin-Warszawa.
 • Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, http:// www.kape.gov.pl/PL/Programy/ProgramyUniiEuropejskiej/IE/2003_30_WE_pol.pdf [dostęp: 16.03.2012].
 • Giezgała, J., 1977, Turystyka w gospodarce narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gołembski, G. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • International Energy Agency, 2011, World Energy Outlook 2011, OECD/1EA, Paris.
 • Kacperczyk, G., 2006, Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć, Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Gospodarczej, Warszawa.
 • Korenik, S., 2011, Region ekonomiczny w nowych realiach spoleczno-gospodarczych, Ce-DeWu, Warszawa.
 • Kowalczyk, T., 2000. Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lewandowski, W.M., 2006, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Ligus, M., 2010, Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu, Warszawa.
 • Majewski, J., Lane, B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2009, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Nawrot, Ł., 2005, Inwestycje turystyczne w procesie podnoszenia konkurencyjności regionu, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań [maszynopis niepublikowany].
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków.
 • Niedziółka, I., Zachniarz, A., 2006, Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego, PAN MOTROL, 8A, Lublin, s. 232-237.
 • Niezgoda, A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Przeliczniki ilościowe pomiędzy różnymi paliwami, 2012, http://ogrzewnictwo.pl [dostęp: 15.03.2012].
 • Pleszewski Klaster Kotlarski, 2012, http://klasterkotlarski.pl/0-nas/ [dostęp: 14.03.2012],
 • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, 2011, Krajowa mapa drogowa odnawialnych źródeł energii dla Polski do 2020 r., PIGEO, Warszawa.
 • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, 2012, Statystyka, http://www.pigeo.org.pl/?menu=przegladaj&id=136 [dostęp: 15.03.2012].
 • Świerszcz, K., 2010, Skuteczny biznes plan rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii a fundusze europejskie, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1504, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.