PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 40--61
Tytuł artykułu

Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness and Competitiveness of Polish Crop-Oriented Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności i konkurencyjności polskich gospodarstw roślinnych na tle odpowiednich grup gospodarstw węgierskich i niemieckich. Podstawę badań stanowiły gospodarstwa roślinne: zbożowe (typ 13) i z pozostałymi uprawami (typ 14), objęte systemem FADN w latach 2006-2008 wg klas wielkości ekonomicznej: 2-4; 4-8; 8-16; 16-40; 40-100 i powyżej 100 ESU. Gospodarstwa niemieckie reprezentowane były przez klasy powyżej 16 ESU. Gospodarstwa polskie i węgierskie były zbliżone pod względem powierzchni i zdecydowanie większe od gospodarstw niemieckich, charakteryzujących się wyższym poziomem intensywności produkcji, wyższą produktywnością ziemi mierzoną poziomem plonów i wartością produkcji/ha UR, a także wyższą wydajnością pracy. Jednocześnie w gospodarstwach niemieckich występuje niższa produktywność aktywów i niższy dochód z zarządzania w stosunku do gospodarstw polskich i węgierskich. Wg skumulowanego wskaźnika oceny, polskie gospodarstwa zbożowe w klasach 4-100 ESU okazały się konkurencyjne w stosunku do porównywanych gospodarstw z innych krajów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the findings on the effectiveness and competitiveness of Polish crop-oriented farms in comparison with corresponding farms in Hungary and Germany. The basis for the study was crop-oriented farms: those producing cereal and those producing other crops, under the FADN system between 2006 and 2008 by economic size units 2-4, 4-8, 8-16,16-40,40-100, and above 100 ESU. German farms were represented by units over 16 ESU. Polish and Hungarian holdings were similar in size and markedly larger than those in Germany, where a higher level of production intensification was observed, along with greater land productivity, measured in crop volume and production value per 1 ha of arable land, and higher work efficiency with lower asset productivity and lower management income at the same time. According to the cumulative evaluation index Polish cereal farms classified 4-100 ESU proved competitive in relation to the equivalent farms in other EU Member States. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Gołębiewski J.: Czynniki i sposoby poprawy konkurencyjności na rynku zbóż [w:] Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2001.
 • Goraj L., Mańko St.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2011.
 • Górny M.: Możliwości produkcji żywności wysokiej jakości na glebach lekkich. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 86, z. 1, 1991.
 • Grzelak A.: Polskie rolnictwo w XX wieku. Produkcja i ludność. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Józwiak W.: Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi [w:] Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (red. W. Józwiak). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • Kukuła K.: Unitaryzacja zerowana. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008.
 • Kuś J., Jończyk K: Dobra praktyka rolnicza w gospodarstwie rolnym. ODR, Radom 2005.
 • Kuś J.: Problemy płodozmianowe, gospodarka materią organiczną, odczyn gleb. Materiały konferencyjne. Centralna Biblioteka Rolnicza, 2011.
 • Manteuffel R.: Efektywność inwestycji rolniczych. PWRiL, Warszawa 1963.
 • Manteuffel R.: Organizacja gospodarstwa na glebach lekkich. PWRiL, Warszawa 1958.
 • Manteuffel R.: Rachunkowość rolnicza. T. U. PWRiL, Warszawa 1964.
 • Myśków W.: Rolnicze znaczenie próchnicy oraz sposoby regulowania jej ilości w glebie. IUNG, Puławy 1984.
 • Powszechny Spis Rolny. GUS, 2010.
 • Rocznik Statystyczny 1990-2010. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007, 2008, 2009,2010. GUS, Warszawa.
 • Sosnowska B.: Podstawowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności ekonomicznej polskiego rolnictwa w perspektywie integracji z Unią Europejską [w:] Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2001.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2003.
 • Świtalski W.: Innowacyjność i konkurencyjność. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
 • Tomczak Fr.: Od sprzeczności interesów do harmonii rozwojowej: gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo w agrobiznesie wobec konkurencyjnego rynku [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2003.
 • Urban M.: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWN, Warszawa 1984.
 • Woś A.: Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.