PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 90--111
Tytuł artykułu

Wpływ wydajności mlecznej krów na opłacalność produkcji mleka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Milk Yield of Cows on the Profitability of Milk Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opłacalność produkcji mleka determinowana jest przez wielkość jego produkcji w gospodarstwie, cenę sprzedaży oraz ponoszone koszty. Wielkość produkcji ma bezpośredni związek z poziomem mleczności krów oraz liczebnością stada; czynniki te cechuje dodatnia współzależność. Wyniki badań wskazują, że wzrost mleczności krów stymuluje wzrost dochodów pomimo wyższych kosztów utrzymania zwierząt, wiąże się także z bardziej efektywnym wykorzystaniem siły roboczej. Wyższe koszty, to głównie efekt wprowadzania do stada sztuk wysokowydajnych (o wysokim potencjale genetycznym) oraz większej intensywności produkcji. Badania wykazały, że poprawa produkcyjności krów wiązała się ze zdecydowanie większym udziałem w dawce żywieniowej pasz treściwych z zakupu, z wyraźną dominacją w nich koncentratów i mieszanek przemysłowych. Natomiast w paszach objętościowych największy udział miały kiszonki i sianokiszonki. Sposób żywienia krów sprzyjał poprawie ich mleczności, wywierał także pozytywny wpływ na opłacalność produkcji mleka. Rosnącej wielkości produkcji mleka w gospodarstwie towarzyszył jednocześnie wzrost ceny jego sprzedaży. W rezultacie wyniki ekonomiczne produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących dość liczne stada krów (około 30 sztuk) o wysokiej mleczności (około 7000 litrów) były znacznie korzystniejsze niż w gospodarstwach o mniej licznych stadach i o niższej mleczności krów. (abstrakt oryginalny)
EN
The profitability of milk production is determined by the production volume on a farm, pricing, and incurred costs. The production volume directly corresponds to the milk-yield level of cows and herd size. These factors are characterised by a positive interrelation. The study reveals that an increase in the milk yield of cows stimulates income growth and, despite the higher costs of animal upkeep, it is connected with a more efficient usage of the workforce. Higher costs stem primarily from the introduction of highly-productive (genetically potent) specimens into the herd, and higher production intensity. The study revealed that the improvement in the milk yield of cows was related to a considerably larger proportion of purchased concentrate feeds in the animals' feed ration, with a marked predomination of concentrates and compound feeds. In bulk feed, on the other hand, the highest proportion comprised silage and hay silage. Such feed facilitated an improvement in cow milk yield and also had a positive impact on milk production profitability. The growing volume of milk produced on a farm was accompanied by an increase in its price. As a consequence, the economic performance of milk production in holdings comprising fairly large herds of cows (around 30 cows) of high milk yield (approximately 7000 litres) was significantly more favourable than that of holdings with smaller herds and lower milk yield. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bogucki M., Sawa A., Neja W.: Zróżnicowanie wskaźników płodności krów mlecznych w związku ze wzrastającą wydajnością laktacyjną. Acta Sci. Pol., Zootechnica 6 (3), 2007.
 • Brzóska F.: Postęp biologiczny i technologie produkcji zwierzęcej w warunkach zmieniającego się klimatu. I Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", 2009. http:// www.cdr.gov.pl/kongres/files/2.2.2.pdf. Data dostępu: 7.01.2011.
 • Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna pod red. nauk. S. Sztaby. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2007.
 • Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 • Gil Z., Felenczak A., Żychlińska-Buczek J., Siatka K.: Zależność miedzy wydajnością mleczną a wskaźnikami płodności krów. Medycyna Wet. 63 (3), 2007.
 • Juszczyk S.: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. SGGW, Warszawa 2005.
 • Kagan A.: Istota i pomiar efektywności technicznej [w:] Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (praca pod kier. J. Kulawika). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • Nordhaus S.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995.
 • Parzonko A.: Wyniki ekonomiczne gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego w zależności od skali produkcji mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. IV, z. 1, Warszawa 2003.
 • Rolnictwo w 2007 r. GUS, Warszawa 2008.
 • Rolnictwo w 2009 r. GUS, Warszawa 2010.
 • Romaniuk W., Gancarz F.: Systemy żywienia bydła w nowoczesnych oborach. Wieś Jutra, nr 4 (45), Warszawa 2002.
 • Runowski H.: Koncentracja produkcji zwierzęcej. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa 1994.
 • Runowski H.: Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z.2, Warszawa 2007.
 • Rynek mleka nr 32. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2007.
 • Rynek mleka nr 39. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2010.
 • Skarżyńska A.: Koszty ekonomiczne produkcji mleka - metodyczne ujęcie rachunku oraz wyniki badań w 2009 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, Warszawa 2011.
 • Skarżyńska A.: Założenia metodyczne [w:] Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2009 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • Wielgosz-Groth Z.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości, 2008. http:// agrosukces.pl/uwarunkowania-produkcji-mleka-wysokiej-jakosci,85,hodowla,artykul. html. Data dostępu 7.01.2011.
 • Ziętara W.: Kierunki i możliwości rozwoju przedsiębiorstw nastawionych na produkcję mleka. Roczniki Naukowe SERiA t. IV, z. 4, 2002.
 • Ziętara W.: Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z.2, Warszawa 2007.
 • Ziółkowska J.: Istota efektywności ekonomicznej [w:] Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP (praca pod kier. J. Kulawika). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.