PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 212 | 83--91
Tytuł artykułu

Determination of Impact and Effect towards Changes Induced by the Ionizing Radiation on the Properties of Hydrobiodegradable Copolyesters

Warianty tytułu
Określenie wpływu i kierunku zmian wywołanych oddziaływaniem promieniowania jonizującego na właściwości hydrobiodegradowalnych kopoliestrów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Folie na bazie hydrobiodegradowalnego aromatyczno-alifatycznego kopoliestru poddano działaniu promieniowaniu γ (60Co), w dawkach 5, 10, 20 i 40 kGy. Sprawdzono wpływ promieniowania jonizującego na parametry wytrzymałościowe folii, wielkość migracji globalnej składników materiału do roztworów modelowych imitujących żywność oraz zmiany w strukturze materiału poprzez analizę widm IR i pomiar kąta zwilżania powierzchni. Wszystkie pomiary przedstawiono w funkcji dawki promieniowania. Badania wykazały nieznaczny wpływ promieniowania jonizującego na testowany materiał opakowaniowy. Nie stwierdzono także istotnych zależności pomiędzy wielkością dawki promieniowania a zachodzącymi zmianami w badanej folii. (abstrakt oryginalny)
EN
The films based on aromatic-aliphatic hydrobiodegradable copolyester were exposed to γ radiation (60Co) at doses of 5, 10, 20 and 40 kGy. The following parameters were examined: the impact of ionizing radiation on the strength of film, the level of global migration of film constituents into model solutions and changes in the structure of the material by analysis of IR spectra and contact angle measurement of the surface. All measurements were shown as a function of radiation dose. Studies have demonstrated little effect of ionizing radiation on the tested packaging material. There were also no significant relationships between the dose of radiation and the changes taking place in the film. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznan University of Technology, Poland
 • Poznan University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Food Irradiation, A Technique for Preserving and Improving the Safety of Food, 1988, WHO, Geneva.
 • Han, J.H., 2005, Innovation in Food Packaging, Food Science and Technology, Elsevier Academic Press.
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 1997, IV Wiosenna Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej, Sprzętu Medycznego, Przeszczepów, Farmaceutyków i Kosmetyków.
 • Korzeniowski, A., Ankiel-Homa, M., Czaja-Jagielska, N., 2011, Innowacyjność w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu, Poznań.
 • Melski, K., Kubera, H., Głuszewski, W., Zimek, Z., 2007, Zmiany wybranych właściwości biodegradowalnych folii opakowaniowych powodowane promieniowaniem jonizującym, Innowacyjność w opakowalnictwie, Zeszyty Naukowe, nr 93, Wydawawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Melski, K., Kubera, H., Głuszewski, W., Zimek, Z., 2011, Effect of Ionizing Radiation on the Properties of PLA Packaging Materials, Nukleonika, nr 56(1).
 • PN-EN ISO 527-3:1998, Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.
 • PN-EN ISO 527-1:1998, Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne.
 • PN-EN 1186-1:2005, Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi Tworzywa sztuczne, Część 1: Przewodnik dotyczący wyboru warunków i metod badań migracji globalnej.
 • PN-EN 1186-3:2002, Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne, Część 3: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych przez zanurzenie całkowite (oryg.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz.U. 2007, nr 121, poz. 841).
 • Stachowicz, W., 1997, Metody sterylizacji medycznej, IV Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego, Przeszczepów, Farmaceutyków i Kosmetyków, Warszawa.
 • Wolf, O. (red.), 2005, Techno-economic Feasibility of Large-scale Production of Bio-based Polymers in Europe, Technical Report EUR 22103 EN, European Communities.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.