PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 67--80
Tytuł artykułu

Wpływ zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw roślinnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Common Agricultural Policy "Greening" on the Economic Performance of Crop Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki oszacowania skutków wdrożenia scenariusza zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej, proponowanego jako jeden z kierunków reformy WPR po 2013 roku. Analizie poddano kilka wariantów scenariusza zazielenienia. Do obliczeń przeprowadzonych dla wybranych typów gospodarstw roślinnych z próby FADN zastosowano liniowy model optymalizacyjny gospodarstwa rolniczego. Typy gospodarstw zdefiniowano według stopnia uproszczenia struktury upraw, określonej za pomocą wskaźnika koncentracji upraw CCI. Zazielenienie WPR spowoduje zmiany w strukturze produkcji, CCI zwłaszcza w gospodarstwach z silnie uproszczoną strukturą upraw. Dywersyfikacja upraw oraz wymóg przeznaczenia 7% gruntów na powierzchnią ekologiczną skutkuje pogorszeniem dochodów rolniczych w porównaniu do scenariusza zakładającego kontynuację obecnej polityki rolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents assessment of impacts of introducing the greening scenario of the Common Agricultural Policy, proposed by the European Commission as an alternative for the reformed CAP after 2013. A number of variants of the greening was analyzed. Assessments were made for selected types of crop farms from the FADN sample with the use of the LP optimization farm model. Types of farms were defined according to the level of diversification of crop production, that was calculated with the index of concentration of cropping structure CCI. Greening of the CAP leads to changes in the cropping structure. Required diversification of cropping structure and obligatory 7% of ecological focus area results with a decrease of farm incomes comparing to baseline scenario, that assumes continuation of the current CAP. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Donaldson A.B., Flichrnan G., Webster J.P.G.: Integrating agronomie and economic models for policy analysis at the farm level: the impact of CAP reform in two European regions. Agricultural Systems, Elsevier, 1994.
 • European Commission: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy. Październik 2011.
 • Gomez Y., Paloma S., Majewski E., Raggi M., Viaggi D.: The impact of common agricultural policy on the investment behaviour of Polish farm households. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, 2008.
 • Goraj L., Cholewa L, Osuch D., Płonka R.: Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Warszawa 2010 [za:] Rozporządzenie KE 1242/2008 oraz RI/CC rev. 3. Typology Handbook 05.10.2009.
 • Helming J.F.M., Terluin I.J.: Scenarios for a cap beyond 2013. Implications for EU-27 agriculture and the cap budget. Werkdocument 267, LEI Wageningen, November 2011.
 • Hirschman A.O.: The paternity of an index. American Economic Review, September 1964.
 • Katalog norm i normatywów (praca zbiorowa pod kier. E. Majewskiego). SGGW, Warszawa 1999.
 • Kanellopoulos A.P.: Bio-economic farm modelling for integrated assessment of agricultural and environmental policies: towards re-usability and improved empirical validity. PhD thesis. Wageningen UR, 2010.
 • Louhichi K. at al: A generic template for FSSIM for all forming systems. PD 3.3.11, Seamles Integrated Project. IAMM, Montpelier 2007.
 • Majewski E., Wąs A.: Zastosowanie modeli optymalizacyjnych i symulacyjnych gospodarstwa rolnego [w:] Wykorzystanie modelowania ekonomicznego w ocenie wpływu interwencji podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój polskiego rolnictwa. MRiRW, Warszawa 2009.
 • Majewski E.: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa 2008.
 • Majewski E.: Production, economic and environmental aspects of simplifying cropping structure. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 97, z. 3, 2010.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy [COM(2011)625]/2011.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. GUS, Warszawa 2010.
 • van Zeijts H., Overmars K, van der Bilt W., Schulp N., Notenboom J., Westhoek H., Helming J., Terluin I., Janssen S.: Greening the Common Agricultural Policy: impacts on farmland biodiversity on an EU scale. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Haga 2011.
 • Wąs A.: Model optymalizacyjny rolnictwa na przykładzie gminy Kobylnica. SGGW, Warszawa 2005.
 • Wąs A., Sulewski P.: Farms specialization in relation to the production type and economic size of farms. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. XIII, no. 6, 2011.
 • Wąs A., Majewski E., Cygański Ł., Bartolini F., Floridi M., Viaggi D.: Assessment of economic effects of innovations in automatic milking systems in Podlaskie region (Poland) with the use of real option approach. ACTA Scientiarum Polonorum, Oeconomia (Ekonomia), 10 (2), 2011.
 • Wąs A., Malak-Rawlikowska A.: Policy impact on production structure and income risk on Polish dairy farms [w:] The Common Agricultural Policy After Fischler Reform. Ashgate2011.
 • Westhoek H., van Zeijts H., Winner M., van den Berg M., Overmars K, van der Esch S., van der Bilt W.: Greening the CAP - An analysis of the effects of the European Commission's proposals for the Common Agricultural Policy 2014-2020. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Haga 2012.
 • Ziętara W.: Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym. SGGW, 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.