PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 212 | 189--198
Tytuł artykułu

Acoustic Environment and Its Effects on Preschool Children

Warianty tytułu
Analiza poziomu hałasu oraz ocena jego wpływu na zdrowie i zachowanie przedszkolaków
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Hałas to niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska. Różne badania psychologiczne obwiniają hałas o powodowanie negatywnego wpływu na egzystencję w społeczeństwie. Dziecko narażone na nadmierny / długotrwały hałas często ma trudności z komunikacją, nie lubi się uczyć, jest kłótliwe i agresywne lub przeciwnie - pasywne i płaczliwe. Najlepszą profilaktyką jest unikanie nadmiernego hałasu, pamiętając, że hałas powyżej 85 dB jest szczególnie szkodliwy. Cisza ma bardzo duże znaczenia dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wpływa na sposób i jakość uczenia się. Wszystkie przeprowadzone badania zostały wykonane w wybranym przedszkolu usytuowanym w sąsiedztwie parku Cytadela. Okolica jest cicha, poziom hałasu dobiegający z zewnątrz - znikomy. Badania zostały wykonane za pomocą sonometru firmy AZ Instrument i zarejestrowane na komputerze. Pomiary przeprowadzono w okresie dwóch miesięcy w godzinach 8-15 i podczas różnych zajęć przedszkolaków. Średnio pojedynczy pomiar trwał 30 minut. Analizując wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzono, że natężenie dźwięku, jakie najczęściej towarzyszy przedszkolakom, to maksymalnie około 70 dB. Praktycznie wielkość ta nie zależy od liczby dzieci, lecz od wykonywanych przez nie czynności. Lekcja tańca i zabawa to czas na krzyki i hałasowanie. Nawet na lekcji języka angielskiego czy religii nie jest dostatecznie spokojnie. W trakcie leżakowania maluchy również są aktywne. Przy posiłkach największe natężenie dźwięków waha się w granicach 66-70 dB. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że dzieciom towarzyszy ciągły szum akustyczny, tłumaczony jako duża liczba dźwięków o niewiele różniących się częstościach (35-70 dB). Taki stan nie jest bez znaczenia dla przedszkolaków, bowiem może utrudniać wypoczynek, zasypianie i wpływać na zmęczenie układu nerwowego. Zresztą, na takie problemy narażone są nie tylko dzieci. Wielu opiekunów skarży się na szum lub dzwonienie w uszach spowodowane prawdopodobnie latami pracy w hałaśliwym otoczeniu. Edukacja najmłodszych i zapewnienie opieki medycznej dla opiekunów to chyba jedyne możliwości ograniczania hałasu i ochrony zdrowia naszych dzieci i nas samych. (abstrakt oryginalny)
EN
Noise is a dangerous pollution. Trams, cars, cinema and schools hit the loud shock wave in our ears. In cities people with a growing yearning think about moving out to the countryside, where it is green and quietly. In ancient times, was used as a fancy kind of torture, attacking a large portion of the unfortunate decibels (flutes, musical instruments, loud rhythmic music). Today we will put up such torture themselves. From an early age we introduce our children to the brutal world where the cry is equal to pay attention. Young body (under six years old) produces a defense mechanism, which runs up to the sound of a magnitude of more than 90 dB (sound may be attenuated by 30 dB). However, after a long time under constant attack by the ear, loud sounds, this mechanism is fatigue. Dangerous for young children is mainly the noise with considerable intensity beyond the level of pain (shot firecrackers). The most common threat is that prolonged exposure to noise, which usually does not exceed the level of pain. Common cause of hearing loss are commonly used in trade noisy toys. Listened to loud music through headphones is a separate issue which does not apply to the case of preschoolers. Various psychological studies blame the noise of causing adverse effects on living in a society. A child exposed to excessive/prolonged noise often has difficulty with communication, does not like to learn is quarrelsome and aggressive, or opposite - passive and tearful. All tests were performed in the selected kindergarten located in the vicinity of the park. The area is quiet, the noise level coming from the outside - almost negligible. Tests were performed by Sonometr AZ Instrument and recorded on a computer. Measurements were made in the period of two months in hours from 8 to 15 and the various classes of preschoolers, a single measurement lasted 30 minutes. Analyzing the results of our study we concluded that the intensity of the sound which accompanies children in their most part, of a maximum of about 70 dB. Practically, this figure does not depend on the number of children, and from their activity. Lesson dance and fun, is time for screams and noises. Even in language classes or religions is not enough still quiet. At meals, the highest values of sound ranges from 66 to 70 dB. The results obtained allow to conclude that children be accompanied by continuous noise acoustic translated as a large number of sounds with a little different frequencies (35 to 70 dB). Such a situation is not without significance for preschoolers, since it might hamper the rest, sleep and fatigue affect the nervous system. Moreover, such problems are not only vulnerable children. Many caregivers complain of tinnitus or ringing in the ears, probably due to years of work in noisy environments. Education youngest and providing medical care for caregivers, is probably the only possibility of reducing noise levels and protect the health of our children and ourselves in today. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--198
Opis fizyczny
Twórcy
  • Poznań University of Economics, Poland
  • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
  • Evans, G.W., Maxwell, L., 1997, Chronic Noise Exposure and Reading Deficits: The Mediating Effects of Language Acquisition, Environment and Behavior, no. 29(5), pp. 638-656.
  • Kucharski, R.J., Chacińska, P., Chyła A., Kraszewski, M., Szymański, Z., Taras, A., 2004, Zanieczyszczenia środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
  • Lipowczan, A., 2001, Podstawy normalizacji hałasu w środowisku, Aura, nr 9, pp. 17-19.
  • Netka, K., 2006, Hałas i środowisko, Środowisko, nr 23, pp. 35-37.
  • Sadowski, J., 2001, Klimat akustyczny środowiska, Aura, nr 9, pp. 14-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.