PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (18) | 24--43
Tytuł artykułu

Globalne przepływy kapitałowe w czasie kryzysu. Znaczenie krajów rozwijających się w przepływach kapitału

Autorzy
Warianty tytułu
Global Capital Flows in the Time of the Crisis. The Significance of Developing Countries in Capital Flows
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z przepływami kapitałowymi do krajów charakteryzujących się niższym stopniem rozwoju gospodarczego oraz analiza wpływu załamania na rynkach światowych na globalne przepływy kapitałowe - w tym przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Globalne przepływy kapitałowe, będące jednym z przejawów daleko posuniętej globalizacji, liberalizacji i integracji światowych rynków finansowych, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu procesów zachodzących w gospodarce światowej i mają wpływ na sytuację gospodarczą poszczególnych państw narodowych. W ostatnich latach nastąpiła zmiana pod względem geograficznej koncentracji BIZ - utrata znacznej przewagi pod względem napływu kapitału przez kraje wysoko rozwinięte na rzecz rozwijających się, uwidoczniona została zwłaszcza w czasie obecnego załamania gospodarczego. W niniejszym tekście poruszono także tematykę kontroli przepływów kapitałowych, stosowanej przez niektóre kraje w celu uniknięcia nierównowagi w bilansie płatniczym, zbytniej aprecjacji waluty, o której zaczyna się dyskutować szczególnie w czasie dekoniunktury. Wraz ze wzrostem znaczenia krajów rozwijających się we współczesnej gospodarce zwiększać się będzie również napływ kapitału w te rejony świata. Sprzyjać temu będzie postępująca konwergencja gospodarcza między dotychczas ubogimi krajami - głównie Azji i Ameryki Południowej i bogatymi - Europą i Stanami Zjednoczonymi. Praca została napisana w oparciu o przegląd literatury oraz analizę statystyczną danych ilościowych i analizę opisową danych jakościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article is to discuss the issues associated with global capital flows to countries at the low level of economic development, as well as to analyze the impact of global economic crisis on capital flows - especially on the foreign direct investments (FDI). International capital flows, being one of the signs of advanced globalization, liberalization and international financial market integration processes, play a key role in forming phenomena that are taking place in global economy and influence the economic situation of every country. During the last years, we could observe a change in geographical concentration of FDI - the loss of the considerable majority in terms of an inflow of capital through the developed countries in favor of developing ones, which is especially visible during the current economic breakdown. The text also presents a problem of the control of capital flows, applied by some countries in order to avoid the imbalance in the balance of payments, excessive appreciation of currency, what we start to discuss particularly during the economic slump. The growing role of developing countries in economy will contribute to the increase of capital inflows to these regions. A progressive economic convergence will be supporting it among so far poor countries - mainly from Asia and South America - and the rich European countries and the United States. This paper was written basing on the literature review and a statistical analysis of quantitative data and descriptive analysis of qualitative data. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Agénor P.-R., The surge in capital flows: analysis of 'pull' and 'push' factors, "International Journal of Finance and Economics" 1998, vol. 3.
 • Agosin M.R., Capital flows and macroeconomic policy in emerging economies, Inter-American Developement Bank, 2006.
 • Alfaro L, Kalemli-Ozcan S., Volosovych V., Why doesn't capital flow from rich to poor countries? An empirical investigation, "Review of Economics and Statistics" 2008, vol. 90(2).
 • Al-Jasser M., Banafe A., Capital flows and financial assets in emerging markets: determinants, consequences and challenges for central banks, BIS Papers no. 44, 2008.
 • Byrne J., Fiess N., International Capital Flows to Emerging and Developing countries: National and Global Determinants, Glasgow 2011.
 • Calvo G.A., Capital Inflows, Liquidity and Bubbles, Columbia University 2011.
 • Calvo G.A., Leiderman L., Reinhart C.M., Capital inflows and real exchange rate appreciation in Latin America: The role of external factors, IMF Staff Papers 1993, vol. 40.
 • Calvo G.A., Reinhart C., When capital inflows come to a sudden stop: Consequences and policy options, MPRA Paper 6982, 2000.
 • Chinn M.D., Ito H., A new measure of financial openness, "Journal of Comparative Policy Analysis", 2008, vol. 10(3).
 • Clark E., Jokung O., Risk Aversion, Wealth and International Capital Flows, Review of International Economics, January 1998, http://ssrn.com/abstract=62388.
 • Epstein G., Grabel I., Jomo K.S., Capital Management Techniques in Developing Countries, [w:] J.A. Ocampo, J. Stiglitz, Capital Market Liberalization and Development, Oxford University, New York 2008.
 • Epstein G.A., Capital Flight and Capital Controls in Developing Countries, Edward Elgar Press, Cheltenham 2005.
 • Feldstein M., Horioka Ch., Domestic saving and international capital flows, "Economic Journal" 1980, vol. 90(358).
 • Felices G., Orskaug B., Estimating the determinants of capital flows to emerging market economies: A maximum-likehood disequilibrium approach, Bank of England, Working Paper no. 354, November 2008.
 • Ferrucci G., Herzberg V., Soussa F., Taylor A., Understanding capital flows to emerging market economies. Financial Stability Review, Bank of England 2004.
 • Forbes K.J., Warnock F.E., Capital Flow Waves: Surges, Stops, Flight and Retrench, 2011.
 • Frankel J.A., The effect of monetary policy on real commodity prices, Asset Prices and Monetary Policy, ed. J.Y. Campbell, University of Chicago, NBER Working Paper no. 12713, 2008.
 • Gabor D., Paradigm shift? A critique of the IMF's new approach to capital controls, Bristol Business School 2011, http://carecon.org.uk/DPs/1109.pdf.
 • Gallagher K.P., Policy space to prevent and mitigate financial crises in trade and investment agreements, G-24 Discussion Paper Series no. 58, UNCTAD, May 2010, http://www.g24.org/Publications/ Dpseries/58.pdf.
 • Global Economic Turmoil Having Dramatic Effects on Capital Flows to Developing Countries, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0, contentMDK:22216950~pagePK: 64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html.
 • Global FDI in decline due to the financial crisis and a further drop expected, UNCTAD Investment Brief 2009, no. 1.
 • Habermeier K., Kokenyne A., Baba Ch., The Efectivness of Capital Controls and Prudential Policies In Managing Large Inflows, IMF Staff Discussion Note, 5.08.2011.
 • Hagen von J., Zhang H., Financial Development and International Capital Flows, 2007, http://www. mysmu.edu/faculty/hpzhang/pdfs/Zhang_FDICF.pdf.
 • International Finance and Development, ed. J.A. Ocampo, J. Kregel, S. Griffith-Jones, Zed Books 2007.
 • Jadhav N., Exchange Rate Regime And Capital Flows: The Indian Experience, Bank of England 2005, http://www.drnarendrajadhav.info/drnjadhav_web_files/speeches/Exchange%20Rate%20Regime% 20Capital%20Flow.pdf.
 • Jongwanich J., Gochoco-Bautista M.S., Lee J.-W., When are capital controls effective? Evidence from Malaysia and Thailand, ADB Economics Working Paper Series, 03.2011.
 • Kim S., Yong Yang D., The impact of capital inflows on asset prices in emerging asian economies: Is too much money chasing too little good?, "Open Economies Review", 2011.
 • Lucas R.E., Why doesn't capital flow from rich to poor countries? "American Economic Review" 1990, vol. 80.
 • Magud N., Reinhart C.M., Capital controls: An evaluation, NBER Working Paper 11973, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research 2006.
 • Massa I., Capital controls in a global economy: In search of a coordinated truce, Overseas Development Institute, 03.2011, s. 1.
 • MFW: Kapitał to też ryzyko, 18.04.2011, http://www.parkiet.com/artykul/1042173.html, 14.09.2011.
 • Mody A., Taylor M., Kim J., Modelling economic fundamentals for forecasting capital flows to emerging markets, "International Journal of Finance and Economics" 2001, vol. 6.
 • North D.C., Economic performance through time, "American Economic Review" 1994, vol. 84(3).
 • Ocampo J. A., Palma J.G., The Role of Preventive Capital Account Regulations, [w:] J.A. Ocampo, J. Stiglitz, Capital Market Liberalization and Development, Oxford University Press, New York 2008.
 • Ostry J.D., Ghosh A.R., Habermeier K., Chamon M., Qureshi S., Reinhardt B.S., Capital inflows: The role of controls, IMF Staff Position Note, SPN 10/04, Washington, 02.2010.
 • Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2010.
 • Ralhan M., Determinants of capital flows: A cross-country analysis, University of Victoria, Department of Economics 2006.
 • Recent Experiences in Managing Capital Inflows- Cross-Cutting Themes and Possible Policy Framework, Strategy, Policy, and Review Department, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2011.
 • Reinhart C.M., Reinhart V.R., Capital flow bonanzas: An encompassing view of the past and present, NBER Working Papers no.14321, 2008.
 • Rottenberg A.D., Warnock F.E., Sudden flight and true sudden stops, NBER Working Paper no. 12726, 2006.
 • Skovgaard Paulsen L., Haufbauer G.C., Foreign Direct Investment In Times of Crisis. Working Paper Series, Peterson Institute for International Economics, Washington, 2011.
 • Stiglitz J.E., Globalization and Its Discontents, New York, Norton, 2002.
 • Warnock F.E., Doubts About Capital Controls, Council on Foreign Relations, New York 2011.
 • World Investment Report 2009: Transnational Corporation, Agricultural Production and Development.
 • Żywiecka H., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.