PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (18) | 128--145
Tytuł artykułu

Modele obliczeniowe równowagi ogólnej - ramy teoretyczne, zastosowanie przy ocenie skutków liberalizacji handlu

Warianty tytułu
Computable General Equilibrium Models - Theoretical Frameworks and their Use in Assessing the Impact of Trade Liberalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekonomiści wykorzystują rozmaite narzędzia analityczne celem modelowania implikacji pełnej czy ograniczonej liberalizacji handlu dla gospodarki globalnej czy konkretnych rynków narodowych. Oceny wypracowywane w modelach CGE niejednokrotnie istotnie się różnią, np. w kwestii potencjalnego wpływu pełnej liberalizacji handlu na poziom światowego dobrobytu czy ubóstwa. Bez wątpienia, ich popularność determinowana jest uproszczonymi założeniami i konkluzjami. Ponadto dostępnych jest coraz więcej danych. Pozostaje jednak pytanie co do obiektywizmu formułowanych prognoz. Ostatnie eksperymenty wydają się być bardziej pesymistyczne, rozszerzając kategorię potencjalnych przegranych z tytułu pełnej liberalizacji handlu w gronie krajów rozwijających się i słabiej rozwiniętych. Jeśli chodzi o potencjalne skutki pełnej liberalizacji handlu w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, modele CGE rysowały relatywnie optymistyczny krajobraz globalnej gospodarki poprzez takie efekty, jak przyrost poziomu dobrobytu czy ograniczenie poziomu ubóstwa. Od 2000 r., po inicjacji Rundy Rozwojowej Doha, w realiach dużych oczekiwań ze strony państw rozwijających się, skromny postęp i rozczarowujące rezultaty negocjacji zagroziły perspektywom dalszej multilateralizacji globalnego systemu handlowego, prowadząc do stymulacji drugiej fali regionalizmu - procesu bezpośrednio wiązanego z dynamiczną ekspansją regionalnych porozumień handlowych, w szczególności bilateralnych. R.E. Baldwin rzucił nieco światła na polityczne motywacje wielu tego rodzaju inicjatyw, podając w wątpliwość użyteczność wykorzystywanych często ex ante modeli CGE. (abstrakt oryginalny)
EN
Economists utilize various analytical tools in modeling implications of full and partial trade liberalization for global economy and certain national markets. CGEM's assessments diverge to a large extent, for instance, in terms of potential impact of full trade liberalization on world welfare and poverty. Undoubtedly, their popularity is determined by simplified assumptions and conclusions. Furthermore, more and more data are available. However, the question remains as to the objectivity of formulated projections. Recent experiments tend to be more pessimistic than the previous one, broadening the category of potential losers from full trade liberalization within the group of developing and less developed countries. When assessing potential impacts of full trade liberalization in the 90s, CGE modeling used to present relatively optimistic landscape of global economy through such effects as increase in welfare or reduction of poverty. Since 2000, when Doha Development Round was initiated, challenged by high expectations of developing world, modest progress and disappointing results of negotiations have threatened the further multilateralization of global trade regime, leading to the stimulation of second wave of regionalism - a process directly associated with the rapid expansion of regional trade agreements, especially bilateral one. R.E. Baldwin shed some light on political motivations of many such initiatives, while putting into the question the utility value of frequent ex ante utilization of CGEM. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Anderson K., Francois J., Hertel T.W., Hoekman B., Martin W., Potential gains from trade reform in the new millennium, Paper for the Third Annual Conference on Global Economic Analysis (GTAP), Monash University, Melbourne, June 2000.
 • Anderson K., Martin W., Van der Mensbrugghe D., Market and welfare implications of Doha reform scenarios, [w:] Trade reform and the Doha Agenda, K. Anderson, W. Martin, Washington D.C., World Bank 2005.
 • Armington P., A theory of demand for products distinguished by place of origin, IMF Staff Papers 16/69.
 • Baldwin R.E., A domino theory of regionalism, National Bureau of Economic Research, Working Paper 4465, September 1993.
 • Baldwin R.E., Multilateralising regionalism: Spaghetti bowls as building blocs on the path to global free trade, "The World Economy" 2006, no. 29(11).
 • Beghin J.C., Van der Mensbrugghe D., Global agricultural reform: What is at stake? [w:] Global agricultural trade and developing countries, M.A. Aksoy, J.C. Beghin (ed.), Washington D.C., World Bank 2003.
 • Bobowski S., Baldwin's "domino theory" of regionalism - its sources and implications for East Asian states, [w:] B. Skulska, A.H. Jankowiak (ed.), Faces of Competitiveness in Asia Pacific, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 191, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 • Bouët A., Mevel S., Orden D., More or less ambition? Modeling the development impact of US-EU agricultural proposals in the Doha Round, IFPRI Information Brief, Washington D.C., International Food Policy Research Institute 2005.
 • Bouët A., The expected benefits of trade liberalization for world income and development. Opening the "Black Box" of global trade modeling, "Food Policy Review" 8, International Food Policy Research Institute, Washington 2008.
 • Bouët A., What can the poor expect from trade liberalization? Opening the "black box" of trade modeling, MTID Discussion Paper 93, Washington D.C., International Food Policy Research Institute 2006.
 • Cline W.R., Trade policy and global poverty, Institute for International Economics, Washington D.C. 2004.
 • Dee P., Hanslow K., Multilateral liberalisation of services trade, Staff Research Paper, Australia Productivity Commission, Melbourne 2000.
 • Dessus S., Fukasaku K., Safadi R., La libéralisation multilaterale des droits de douane et les pays en developpement, Cahier de Politique Economique 18, Centre de Developpement de l'OCDE, Paris 1999.
 • Diao X., Somwaru A., Roe T., A global analysis of agricultural reform in WTO member countries, In special issue: Agricultural policy reform. The road ahead, Agricultural Economic Report 2001, 802.
 • Francois J., Van Meijl H., Van Tongeren F., Trade liberalization in the Doha Development Round, "Economic Policy" 2005, 20 (42).
 • Hertel T., How confident can we be in CGE-based assessments of free trade agreements?, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper 10477, May 2004.
 • Hertel T.W., Keeney R., What's at stake: The relative importance of import barriers, export subsidies and domestic support, [w:] Putting development back into the Doha Agenda: Poverty impacts of a WTO agreement, T.W. Hertel, L.A. Winters (ed.), Washington D.C., World Bank 2005.
 • Kimura F., Bilateralism in the Asia-Pacific: An Economic Review, [w:] Bilateral Trade Agreements in the Asia-Pacific: Origins, Evolution and Implications, Routledge, London 2006.
 • Ravenhill J., The New Bilateralism in the Asia-Pacific, "Third World Quarterly" 2003, no. 24.
 • Schiff M.W., Winters L.A., Regional Integration and Development, Oxford University Press for the World Bank, New York 2003.
 • Scollay R., Gilbert J., New Regional Trading Arrangements in the Asia Pacific?, Institute for International Economics, Washington D.C. 2001.
 • Taylor L., Amim R.V., Modelling the Impact of Trade Liberalisation: A Critique of Comuptable General Equilibrium Models, Oxfam Publishing, Oxfam Research Report, Oxford, 1 June 2007.
 • World Bank, Global Economic Prospects: The developing countries: Making world trade for the world's poor, Washington D.C. 2002; http://publications.worldbank.org/WDI/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.