PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (18) | 116--127
Tytuł artykułu

Prywatyzacja stacjonarnej pomocy społecznej jako wyzwanie wobec procesu starzenia się ludności w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Privatization of Residential Care Facilities as a Challenge to the Process of Population Ageing in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces demograficznego starzenia stanowi istotne wyzwanie dla społeczeństwa polskiego. Jedną z jego konsekwencji jest wzrost liczby tzw. sędziwych starców, którzy z powodu obniżonej sprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, przez co wymagają długotrwałej opieki. W niniejszym artykule obiektem badawczym jest stacjonarna pomoc społeczna. W obliczu starzenia się ludności będzie ona wymagać radykalnych przeobrażeń strukturalnych. Spodziewany wzrost popytu na usługi opiekuńcze wymusi w przyszłości konieczność zarówno ilościowego, jak i jakościowego rozwoju tego sektora. Stacjonarna pomoc społeczna w Polsce jest "przepaństwowiona", co utrudnia należyty jej rozwój. Za główny cel niniejszego artykułu przyjęto przedstawienie prywatyzacji jako jednej z metod usprawnienia tego obszaru i dostosowania go do wyzwań wynikających z dokonujących się przeobrażeń demograficznych. Zaznaczyć należy, że prywatyzacja, mimo że wzbudza wiele obaw i kontrowersji, jest zgodna z ogólnym trendem reform państwa opiekuńczego. W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych, które zostały przeprowadzone w dolnośląskich domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Na ich podstawie można stwierdzić, że preferencje respondentów wobec organizacji publicznych, społecznych i komercyjnych są mocno zróżnicowane. Uważają oni, że prowadzenie domów pomocy społecznej powinno być zdecydowanie domeną państwa. Wśród części z nich silnie utrwalone jest negatywne wyobrażenie o działalności komercyjnej i społecznej. Z drugiej jednak strony większość respondentów przyznała, że nie jest dla nich istotne, przez jaki podmiot prowadzona jest placówka, w której sami mieszkają. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of demographic ageing is a significant challenge for the Polish society. One of its consequences is the increase in the number of very old people, who, because of reduced agility, are not able to function independently and require long-term care. In this paper institutional social care is a research object. As population is ageing, institutional social care will require fundamental transformation. The expected increase in demand for care services will force the need for both quantitative and qualitative development of this sector. Stationary social assistance in Poland is dominated by the state and that makes its proper development difficult. The main objective of the article is to present privatization as one of the methods of improving this area and adapting it to the challenges arising from the demographic transition. It should be noted that privatization, although it brings many concerns and controversies, is consistent with the overall reform of the welfare state. The article presents the results of field studies that were carried out in Lower Silesian residential care facilities for elderly people. On this basis it can be concluded that the preferences of respondents to the public, social and commercial organizations are highly diverse. In their opinion residential care facilities should be run definitely by the state. Some of them have negative image of social and commercial activity. On the other hand, most respondents acknowledge that it is not important who the owner of the facility they live in is.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
116--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gałęziak J., O miejscu i roli pomocy społecznej, [w:] Z. Tarkowski (red.), Zarządzanie i kierowanie domem pomocy społecznej, Wydawnictwo Fundacji "ORATOR", Lublin 1998.
 • Giannakouris K., Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, "Eurostat Statistics in Focus" 2008, no. 72.
 • Golinowska S., Przedmowa, [w:] K. Szczerbińska (red.), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.
 • Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 • Guaranteeing universal access to long-term care and the financial sustainability of long-term care system for older people (punkt 5.5), European Economic and Social Committee, Brussels 2008.
 • Jurek Ł., Stacjonarna opieka społeczna. Spojrzenie w przyszłość, "Polityka Społeczna", 2007, nr 5-6.
 • Kozioł W., Stacjonarne formy opieki nad ludźmi wymagającymi pomocy socjalnej w perspektywie historycznej, "Annales UMCS. Sectio I: Philosophia-Sociologia" 2001, nr 26.
 • Olson L.K., Public policy and privatization: Long-term care in the United States, [w:] L.K. Olson (ed.), The Graying of the World. Who Will Care for the Frail Elderly?, Haworth Press, Philadelphia 1994.
 • Peace S., Kellaher L., Willcock D., Re-evaluating Residential Care, Open University Press, Buckingham & Philadelphia 1997.
 • Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 • Spillman B.C., Liu K., McGilliard C., Trends in Residential Long-Term Care: Use of Nursing Homes and Assisted Living and Characteristics of Facilities and Resident, U.S. Department of Health and Human Services, Washington 2002.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., DzU nr 64, poz. 593 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.