PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (18) | 104--115
Tytuł artykułu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności banku w odniesieniu do jego interesariuszy

Warianty tytułu
The Concept of Bank's Corporate Social Responsibility in Relation to its Stakeholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia koncepcję zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility), koncentrując szczególną uwagę na roli i znaczeniu interesariuszy w odniesieniu do banku. W pracy dokonano syntezy tych pozostających w relacjach z bankiem podmiotów oraz wskazano, jakie kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności są najistotniejsze w aspekcie współpracy z nimi. Podkreślono, że przedsiębiorstwo w swej działalności powinno być świadome, wobec jakich podmiotów pozostaje ono odpowiedzialne - rozpoznanie tych podmiotów oraz odpowiednie przyjęte normy postępowania w pryzmacie CSR pozwalają na analizę zarówno zagrożeń, jak i szans banku w procesie tej współpracy i funkcjonowanie zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności. W pierwszej części artykułu opisano coraz bardziej popularną w kontekście ostatnich zawirowań na rynkach finansowych koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W drugiej części analizie poddano otoczenie banku w pryzmacie społecznej odpowiedzialności, skupiając się na interesariuszach. W artykule poruszono aspekty istotne z punktu widzenia banku jako jednostki zaufania publicznego, od której oczekuje się więcej niż tylko działalności "dla zysku". Istotne jest w opinii autora przekazanie jasnego komunikatu do kadry zarządzającej banków, że uwzględnianie idei Corporate Social Responsibility w procesach decyzyjnych oraz budowaniu strategii nie tylko umożliwi przedsiębiorstwu w długim okresie czerpanie z tej działalności profitów, ale wpłynie też na korzyści dla całego społeczeństwa, które oczekuje od banków działania aktywnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) problem, focusing particular attention on the role and importance of stakeholders in relation to the bank. The paper is a synthesis of those entities that remain in the relationship with the bank and also the identification of what key areas of social responsibility are crucial in context of this cooperation (stakeholders and the bank). The article emphasizes that the company in its financial activity should be aware what entities it remains responsible for. The identification of these entities and the appropriate standards of conduct in a prism of CSR allow both the analysis of threats and opportunities in the process of cooperation between the bank and stakeholders. The first section describes the increasingly popular (in the context of the recent insecurity in financial markets) CSR conception. The second part is an analysis of the environment of the bank in the prism of social responsibility with focusing on stakeholder. The article deals with aspects relevant to the bank as a "public trust entity" which is expected to function correctly and more for just business gain. It is important, in the opinion of the author, to provide a clear message to the executives of banks that taking into account the idea of Corporate Social Responsibility in decision-making and strategy-making will allow not only the company to gain profit, but it will also be profitable for the whole society, which expects taking actions by banks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
104--115
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i praktycznym, Difin, Warszawa 2011.
  • Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
  • Łukaszewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.
  • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
  • Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  • Rybak M., Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  • Wachowiak P., Społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami, "e-mentor" 2011, nr 4.
  • Wojtasiewicz L. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
  • Wołowiec T., CSR - a marketing strategy or a responsible business? (selected issues), Hofer Akademische Schriften, Hof 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.