PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (18) | 92--103
Tytuł artykułu

Produkcja na zlecenie i usługi outsourcingowe jako niekapitałowe formy produkcji międzynarodowej na świecie

Warianty tytułu
Contract Manufacturing and Outsourcing Services as Non-Equity Modes of International Production in the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszym świecie polityka gospodarcza mająca na celu poprawę integracji krajów rozwijających się i transformacji z globalnymi łańcuchami wartości dodanej musi uwzględniać nie tylko bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) oraz handel, ale również niekapitałowe formy produkcji międzynarodowej. Kraje goszczące muszą brać po uwagę konieczność pozyskiwania produkcji na zlecenie, usług outsourcingowych, umów na produkcję produktów rolnych, umów licencyjnych i franczyzowych, a także kontraktów menedżerskich. Skala zjawiska na świecie jest już bardzo duża, szacuje się, że corocznie sprzedaż w tej właśnie postaci wynosi ok. 2 bln USD, przy 1 bln USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Celem artykułu jest analiza stopnia wykorzystania najbardziej popularnych niekapitałowych form produkcji międzynarodowej na świecie, jak produkcja na zlecenie oraz usługi outsourcingowe. W tym celu autorka analizuje dostępne dane statystyczne dotyczące badanego zjawiska oraz podejmuje próbę określenia czynników skłaniających przedsiębiorców do wyboru tych form ekspansji zagranicznej do kraju goszczącego. Dominującą rolę w wartości sprzedaży produkcji na zlecenie odgrywają branże kapitałochłonne, w tym branża elektroniczna oraz gałąź zajmująca się produkcją części samochodowych, natomiast w branżach pracochłonnych - sektor odzieżowy. Warte podkreślenia jest również to, że wśród niekapitałowych form produkcji w ramach produkcji na zlecenie zatrudnionych było w 2010 r. ponad 12 mln osób. W przemyśle samochodowym 30% światowego eksportu części samochodowych jest produkowana w ramach kontraktów na poddostawy, dając tym samym zatrudnienie ¼ ogółu pracujących w tej branży. W przypadku gałęzi pracochłonnych, jak odzież, obuwie, zabawki, udział ten przekracza w obu przypadkach 50%. (abstrakt oryginalny)
EN
Today the economic policy, which aims to enhance an integration of developing states and to enhance a transformation with global chains of the added value, has to give consideration to the foreign direct investments (FDI) but also to non-capital forms of international production. Hosting states has to consider a necessity to attract contract manufacturing, services outsourcing, contract farming, licensing and franchising as well as management contracts. The scale of the phenomenon is large; it is estimated that annual sales value amounts to 2 trillion USD, whereby foreign direct investments in the world amount to 1 trillion USD. The goal of the paper is the examination of use of the most popular non-capital forms of international production in the world as well as contract manufacturing and services outsourcing. To achieve the afore-defined goal the author examines available statistical data regarding the phenomenon in question and she tries to define factors which persuade entrepreneurs to select such a form of foreign expansion into a host state. A dominating role in terms of value of sales of contract manufacturing is assigned to capital-consuming lines, including electronics (business line) and a line dealing with production of car elements, while when it comes to time-consuming lines - clothes sector. The fact which is worth mentioning is that among some non-capital forms of production in the frameworks of contract manufacturing there were hired more than 12 million employees in 2010. In the automotive sector 30% of the world export volume of the car elements is manufactured in the frameworks of contracts for sub-supplies and ¼ of total number of employees of this sector deals with the export. In case of work-consuming lines of business such as clothes, shoes, toys, the share exceeds 50%. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--103
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Coase R.H., The nature of the firm, "Economica" 1937, no.16.
  • Dunning J., Towards on eclectic theory of international production: Some empirical corporations, "Journal of International Business Studies" 1980, vol. 11, no. 1.
  • Gorynia M. (red.), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  • Polastro E.T., Opening for outsourcing. Do we see a new paradigm in pharmaceutical manufacturing, Pharma March 2009, www.contractpharma.com, 28.12.2011.
  • Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
  • World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, United Nations Conference on Trade and Development, New York, Geneva 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.