PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (19) | 9--23
Tytuł artykułu

Zestawienie kreatywności krajów na przykładzie Global Creativity Index

Warianty tytułu
Comparison of Countries Creativity Based on the Example of Global Creativity Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostało zestawienie odnoszące się do kreatywności krajów na przykładzie Global Creativity Index. Na wstępie poruszono problematykę teoretycznych aspektów kreatywności z uwzględnieniem uwarunkowań rozwojowych jednostek terytorialnych. Podkreślono, że kreatywność wpływa pozytywnie na innowacyjne procesy, dynamizując powstawanie pożądanych wartości w obszarach gospodarki i społeczeństwa. Następnie scharakteryzowana została metodologia tworzenia Global Creativity Index, opierająca się na koncepcji 3T (technologia, talent, tolerancja), nawiązującej do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych. Jednym z głównych założeń tej koncepcji jest traktowanie ludzkiej kreatywności jako podstawowego źródła wspomnianego rozwoju. Najogólniej rzecz ujmując, kraje, które chcą być kreatywne, a co za tym idzie - szybciej rozwijające się, konkurencyjne i atrakcyjne na światowym rynku, powinny stawiać na nowoczesne technologie, innowacje, edukację i rozwój swoich mieszkańców oraz poszanowanie odmienności i tolerancję. Rdzeń opracowania stanowi zaprezentowanie wybranych zestawień odnoszących się do kreatywności krajów w ramach Global Creativity Index (indeks technologii, indeks talentu, indeks tolerancji, składające się na indeks główny GCI, któremu lideruje Szwecja). Wysoką pozycję w rankingu GCI poszczególne kraje mogą traktować w kategoriach prestiżu i kolejnej formy promocji na arenie międzynarodowej oraz wzmacniania swojego wizerunku. Zaletą indeksu jest wskazywanie krajom, w których obszarach ich funkcjonowania wymagana jest poprawa na drodze do kreatywności i rozwoju. W podsumowaniu zawarte zostały wybrane zastrzeżenia i uwagi odnośnie do metodologii opracowywania indeksu. (abstrakt oryginalny)
EN
The hereby paper compares countries' creativity based on the example of Global Creativity Index. The introduction presents theoretical problems of creativity including developmental determinants in territorial units. It was emphasized that creativity exerts positive influence on innovation processes by initiating the desirable values in economic and social sectors in a dynamic manner. Next the methodology of Global Creativity Index preparation, based on 3T concept (Technology, Talent, Tolerance), was characterized in relation to socio-economic development of territorial units. One of the assumptions ingrained in this concept is referring to human creativity as a basic source of the mentioned above development. In general, countries which aspire to be creative and in consequence develop more dynamically, to be competitive and attractive on the global market should invest in high-tech solutions, innovations, education and development of their inhabitants, as well as respect diversity and tolerance. The core of the study consists of selected comparisons referring to countries' creativity within the framework of Global Creativity Index (Technology Index, Talent Index, Tolerance Index constituting the main GCI index with Sweden as its leader). Top position in GCI ranking may be regarded by particular countries as a synonym of high prestige and another form of promotion at an international arena manifesting itself by a strengthened image. The index advantage is offering information in which areas of countries' functioning an improvement is required on their way heading towards creativity and development. The summary includes chosen reservations and remarks referring to methodology of index preparation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • A Study on Creativity Index, Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region Government, Centre for Cultural Policy Research, The University of Hong Kong, Hong Kong 2005.
 • Anholt S., Competitive Identity. The New Branding Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Chesbrough H., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Clark G., Huxley J., Mountford D., Organising Local Economic Development: the Role of Development Agencies and Companies, OECD Publishing, Paris 2010.
 • Evans G., Creative cities, creative spaces and urban policy, "Urban Studies" 2009, no 46 (5&6).
 • Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, London and New York 2005.
 • Florida R., Mellander C., Stolarick K., Silk K., Matheson Z., Hopgood M., Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, Martin Prosperity Institute, Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto 2011.
 • Florida R., The Rise of the Creative Class: and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 • Florida R., Tinagli I., Europe in the Creative Age, Carnegie Mellon, Software Industry Center, Pittsburg 2004.
 • Green A., Creativity in Public Relations, Kogan Page Publishers, London 2010.
 • Hall P., Innovative Cities, [w:] Structural Change in Europe. Innovative Cities and Regions, red. L. Hagbarth, Hagbarth Publications, Bollschweil 2000.
 • Hennessey B., Amabile T., The Conditions of Creativity, [w:] The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives, red. R.J. Sternberg, Cambridge University Press, New York 1988.
 • Karnat-Jasicka B., Regional Diversification of Creativeness and Innovativeness in Poland, [w:] Towards a New Creative and Innovative Europe, red. A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2007.
 • Krätke S., The Metropolization of the European Urban System in the Era of Globalization, [w:] Cities in Globalization. Practices, Policies, and Theories, red. P. Taylor, B. Derudder, P. Saey, F. Witlox, Routledge, New York 2007.
 • Lambooy J., Relation Spaces and Relational Dynamics: the Conditions of Knowledge Diffusions and Innovation, [w:] The Future of European Regions, red. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007.
 • Schienstock G., Regional Development: From Spaces of Technologically Specialized Places to Spaces of Global Knowledge Flows, [w:] Towards a New Creative and Innovative Europe, red. A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2007.
 • Szcześniak A., Praktyczna użyteczność nauki, [w:] Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań na¬ukowych we współpracy z gospodarką, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
 • The impact of culture on creativity, A Study Prepared for the European Commission (Directorate-General for Education and Culture), KEA European Affairs, Brussels 2009.
 • Todaro M., Smith S., Economic Development, Pearson Education Limited, London 2009.
 • Yuan L., Yuen B., Low C., Quality of Life in Cities - Definition, Approaches and Research, [w:] Urban Quality of Life. Critical Issues and Options, red. L. Yuan, B. Yuen, C. Low, School of Building and Real Estate, National University of Singapore, Singapore 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.