PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 54--62
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu kłodzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Local Development on the Example of Kłodzko District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każdy proces przebiegający w określonej przestrzeni społeczno-ekonomicznej uwarunkowany jest przez wiele czynników czy też determinant, które mogą oddziaływać na ten obszar w różnym stopniu i z różną siłą. We współczesnym procesie gospodarowania, określanym często mianem gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki sieciowej, gospodarki usługowej czy gospodarki informacyjnej (w zależności od tego, który czynnik zostaje uwypuklony), ustalenie czynników rozwoju staje się niezmierne istotne, szczególnie dla skali lokalnej, w niej bowiem zachodzą wszystkie procesy realne związane z wytwarzaniem dóbr, zaspokajaniem potrzeb. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych grup determinant warunkujących rozwój lokalny gmin powiatu kłodzkiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania endogeniczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Each process that takes place in social and economic space is conditioned by a number of factors and determinants that may affect this area in varying degrees and with different strength. Nowadays the most important process is connected with new economy (where the emphasis is put on intangible factors such as knowledge, creativity, innovation). In this process identifying the development factors is especially crucial for small territorial units, because it is a place where real processes of production of goods take place. The article aims to identify the basic determinants of local communities development in Kłodzko districts with special impact put on endogenous factors. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Derlukiewicz N., Rogowska M. [2007], Uwarunkowania innowacyjne jako jeden z elementów strategii innowacji jednostki przestrzennej, [w:] Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego. Teoria i praktyka, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Prace Naukowe nr 7/2007, Wrocław.
 • Domański B. [2001], Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Rzepczyński, Wyd. Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • http://tfi.kghm.pl/? p=320.
 • http://www.fapa.com.pl/gfx/okladki/Zrownow%20rozwoj%20gorskich.pdf.
 • http://www.hrabstwo.pl.
 • http://www.zieleniec.pl/.
 • http://zuk-sa.pl/zuk-projekty_unijne.php.
 • Koncepcja rozwoju subregionalnych produktów turystycznych, http://turystyka.dolnyslask.pl/pliki/ Subregion_Ziemi_Klodzkiej.pdf.
 • Korenik S. [1999], Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korenik S. [2003], Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kurtyka I. [2008], Turystyka wiejska i agroturystyka jako element zrównoważonego rozwoju powiatu kłodzkiego, \"Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich\", z. 55, PAN, Warszawa.
 • Potoczek A. [2001], Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu terytorialnego, [w:] Stymulowanie rozwoju lokalnego - perspektywa społeczna i organizacyjna, red. A. Potoczek, Regionalny Ośrodek Studiów i Środowiska Kulturalnego w Toruniu, Toruń.
 • Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego. Rada Powiatu Kłodzkiego, Kłodzko 2011, http://www.powiat.klodzko.pl/plik/id, 1898.pdf? otworz=1%20TARGET=
 • Rogowska M. [2010], Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego, [w:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, Zeszyty Naukowe nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rogowska M. [2011], Kierunki rozwoju powiatu kłodzkiego w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, red. A. Łuczyszyn, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015, http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index. php? n=i&id=5050&akcja=info&menu=33&menur=29.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, www.umwd.pl.
 • Ślusarz G. [2006], Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby, wyzwania, \"Problemy Zarządzania\" nr 3 (13), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Waldziński D. [2006], Skazani na lokalność? Społeczności lokalne wobec ekonomicznych konsekwencji współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, \"Problemy Zarządzania\" nr 3 (13), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Winiarski B. [1976], Polityka regionalna, PWE, Warszawa.
 • www.stat.gov.pl.
 • Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, http://www.fapa.com.pl/gfx/okladki/Zrownow%20rozwoj%20gorskich.pdf, s. 28 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.