PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 35--45
Tytuł artykułu

Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości na obszarze pogranicza - aspekty instytucjonalne i organizacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stimulating of Local Entrepreneurship on Borderland: Institutional and Organizational Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy stymulowania lokalnej przedsiębiorczości w skali lokalnej. Przedmiotem analizy jest pogranicze polsko-niemieckie i aktywność 21 instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących na tym obszarze, rozumianym jako przestrzeń gospodarcza. Są to zarówno instytucje polskie, jak i niemieckie, z których sześć tworzy tzw. próbę bazową dla przeprowadzonej analizy. W opracowaniu ukazano zmiany, jakie zachodzą na obszarze pogranicza w zakresie stymulowania przedsiębiorczości lokalnej - instytucjonalne oraz organizacyjne. W końcowej części dokonano oceny badanego zjawiska i sformułowano wnioski wypływające z przeprowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns stimulating of local entrepreneurship on the local scale. The author analyzed Polish-German borderland and the activity of 21 business environment institutions on this area understood as an economic area. These are both Polish and German institutions, 6 of which create so-called the test sample of analysis. The article shows institutional and organizational changes that occur on this border area in the field of stimulating of local entrepreneurship. In the final part an assessment of studied phenomenon is conducted and conclusions areformulated. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczuk F. [2006], Przedsiębiorczość na pograniczu polsko-niemieckim, [w]: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz i K. Pająk, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Adamczuk F. [2010], Przedsiębiorczość na pograniczu niemiecko-polskim na przykładzie KEGL mbH, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 109, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brdulak J., Kulikowski M. [2004], Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa.
 • Domański R. [2002], Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Famielec J. [2008], Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej w latach 2007-2013, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. [2005], Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Wyd. Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Filipiak B., Ruszała J. [2009], Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
 • Grzegorczyk S., Romanowska M., Sopińska A. [2002], Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSP, Warszawa.
 • Kent C.A. [2001], Rola przedsiębiorcy w gospodarce, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Klasik A. [2002], Strategie regionalne. Funkcjonowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. AE, Katowice.
 • Kuciński K. (red.) [2010], Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Misiąg W. (red.) [2000], Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa.
 • Piecuch T. [2010], Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (red.) [2010], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Potoczek A. [2003], Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń.
 • Safin K., Sobotkiewicz D. [2008], Rozwój przedsiębiorczości w regionach przygranicznych. Konsekwencje procesów integracyjnych, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Tomaszewski K. [2007], Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.