PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 109--126
Tytuł artykułu

Elastyczność funkcji dopasowań na rynku pracy w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Matching Function Elasticities on the Polish Labor Market with Respect to Stock and Flow Variables
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje próbę scharakteryzowania procesu dopasowań pomiędzy uczestnikami rynku pracy - osobami poszukującymi zatrudnienia oraz wolnymi miejscami pracy w Polsce na podstawie danych kwartalnych w okresie 1998-2010. Celem opracowania jest wyznaczenie zakresu wartości elastyczności funkcji względem zmiennych zasobowych (zasobu bezrobotnych oraz zasobu wakatów) oraz strumieniowych (napływu bezrobotnych oraz napływu wakatów). Metodyka analizy związana jest z oszacowaniami parametrów modeli zasobowego oraz zasobowo-strumieniowego łączenia uczestników rynku pracy, również z uwzględnieniem problemu agregacji czasowej danych, co umożliwia określenie relatywnej istotności poszczególnych wielkości ekonomicznych przy kreacji zatrudnienia. Otrzymane wyniki potwierdzają duże znaczenie wielkości strumieniowych w opisie badanego mechanizmu, nie odrzucając założeń modelu losowego. Jego specyfika może odzwierciedlać przykładowo tę część dopasowań, gdzie znaczenie ma szczęście zdobycia informacji o danej ofercie pracy. Uzyskane oceny parametrów strukturalnych sugerują występowanie stałych efektów skali z elastycznością funkcji dopasowań względem zasobu bezrobotnych na poziomie 0,6-0,7 oraz zasobu wakatów 0,3 w przypadku modelu zasobowego. W przypadku modelu zasobowo-strumieniowego wyniki oszacowań wskazują elastyczność funkcji na poziomie około 0,6 i 0,1 względem zasobów odpowiednio bezrobotnych i wolnych miejsc pracy oraz 0,25 i 0,15 względem napływu odpowiednio bezrobotnych i wolnych miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is concerned with a process of adjustment between job seekers and vacancies on Poland's labor market from 1998 to 2010. The process is known as labor market matching. The aim of the paper is to estimate matching function elasticities on the basis of quarterly data with respect to stock variables (unemployment stock and vacancy stock) and flow variables (unemployment inflow and vacancy inflow). The empirical analysis is based on estimates of both random and non-random matching function models, including temporal data aggregation, which makes it possible to determine the main determinants of job creation. The results confirm the importance of flow variables, while not disproving the assumptions of the random matching model, the author says. The latter model may apply to those matches where luck is a key factor in gathering information about job offers, Gałecka-Burdziak adds. The parameter estimates m ade by the author suggest constant returns to scale. The matching function elasticities in random matching are around 0.6-0.7 with respect to the unemployment stock and 0.3 for the vacancy stock. In the case of non-random matching elasticities, the figures are around 0.6 and 0.1 for the stock variables - unemployment and vacancy respectively - and 0.25 and 0.15 for the inflow of the unemployed and vacancies respectively. 9original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
109--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Álvarez de Toledo P., Núñez F., Usabiaga C., [2004], Los datos de la "Estadística de Empleo" del INEM y la estimación de la función de emparejamiento para la economía española, Documento de Trabajo, Fundación Centro de Estudios Andaluces.
 • Berman E., [1997], Help Wanted, Job Needed: Estimates of a Matching Function from Employment Serive Data, "Journal of Labour Economics", Vol. 115, No. 1, pt. 2, s. 251-292.
 • Blanchard O.J., Diamond P., [1990], Ranking, Unemployment Duration, and Wages, NBER Working Paper nr 3387.
 • Blanchard O.J., Diamond P., [1994], Ranking, Unemployment Duration, and Wages, "Review of Economic Studies", 61, s. 417-434.
 • Burdett K., Coles M.G., van Ours J., [1994], Temporal Aggregation Bias in Stock-Flow Models, CEPR Discussion Paper nr 967.
 • Butters G., [1977], Equilibrium Distributions of sales and Advertising Prices, "Review of Economic Studies", 44, s. 465-491.
 • Coles M.G., [1999], Turnover Externalities with Marketplace Trading, "International Economic Review", Vol. 40, nr 4.
 • Coles M.G., Muthoo A., [1998], Strategic Bargaining and Competitive Bidding in a Dynamic Market Equilibrium, "Review of Economic Studies", s. 235-260.
 • Coles M.G., Petrongolo B., [2008], A Test Between Stock-Flow Matching and the Random Matching Function Approach, "International Economic Review", Vol. 49, nr 4, November.
 • Coles M.G., Smith E., [1998], Marketplace and Matching, "International Economic Review", Vol. 39, nr 1, s. 239-254.
 • Dmitrijeva J., Hazans M., [2005], A stock-flow matching approach to evaluation of public training program in a high unemployment environment, EPEE Working Paper nr 04, 14R.
 • Domański C., [2001], Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Engle R.F., Yoo S., [1989], Cointegrated Economic Time Series: A Survey with New Results, UCSD Duscussion Paper.
 • Galuščák K., Münich D., [2005], Structural and Cyclical Unemployment: What Can We Derive from the Matching Function?, Czech National Bank Working Paper Series 2.
 • Gałecka E., [2007], Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, s. 43-52.
 • Gałecka E., [2008], Dopasowania podażowej i popytowej strony rynku pracy. Analiza na przykładzie Polski w latach 1998-2007, praca magisterska napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego, maszynopis.
 • Gałecka-Burdziak E., [2010], Modele łączenia uczestników rynku pracy - aplikacja funkcji dopasowań dla polskiego rynku pracy, "Ekonomista", No. 3, s. 395-408.
 • Gałecka-Burdziak E., [2011a], Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływów z bezrobocia do zatrudnienia, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 17-21.
 • Gałecka-Burdziak E., [2011b], Labour Market Matching - the Case of Poland, maszynopis, przekazane do recenzji.
 • Gregg P., Petrongolo B., [2005], Stock - flow matching and the performance of the labor market, "European Economic Review", nr 49, s. 1987-2011.
 • Hall R.E., [1979], A Theory of the Natural Unemployment Rate and the Duration of Employment, "Journal of Monetary Economics", 5, s.153-169.
 • Kingman J.F.C., [1993], Poisson Processes, Oxford University Press, USA.
 • Kubiak P., [2005], Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, seria: Prace doktorskie z zakresu ekonomii i zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kucharski L., Tokarski T., [2003], Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 47-63.
 • Lagos R., [2000], An Alternative Approach to Search Frictions, "Journal of Political Economy", Vol. 108, nr 5, s. 851-873.
 • Majsterek M., [2008], Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Petrongolo B., Pissarides C.A., [2001], Looking Into the Black Box: A Survey of the Matching Function, "Journal of Economic Literature", Vol. XXXIX, s. 390-431.
 • Pissarides C.A., [2000], Equilibrium Unemployment Theory 2nd edition, The Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • Puhani P., [1999], Public Training and Outflows from Unemployment. An Augmented Matching Function Approach on Polish Regional Data, William Davidson Institute Working Papers Series nr 258, June.
 • Roszkowska S., [2009], Aggregate Matching Function. The Case of Poland, Central European "Journal of Economic Modelling and Econometrics", Vol. 1, issue 2, s. 157-177.
 • Stasiak J., Tokarski T., [1995], Wykorzystanie funkcji dopasowań do analizy odpływów z bezrobocia w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 24-29.
 • Stasiak J., Tokarski T., [1998], Analiza odpływów z bezrobocia. Funkcja dopasowań, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 74-92.
 • Tokarski T., [2005], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Welfe A., [2003], Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zasoby stron internetowych: U.S. Census Bureau http://www.census.gov/srd/www/x12a/, stan na 5.09.2011.
 • Publicznych Służb Zatrudnienia http://www.psz.praca.gov.pl, stan na 5.09.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.