PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 82--93
Tytuł artykułu

Lokalny rynek pracy - ocena z wykorzystaniem materiałów statystycznych Banku Danych Lokalnych na przykładzie miasta na prawach powiatu Jelenia Góra

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Labour Market - an Assessment Using Statistical Data of the Local Data Bank on the Example of the City and District of Jelenia Góra
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lokalny rynek pracy obejmuje wzajemne relacje popytu i podaży na siłę roboczą w określonej przestrzeni. Obszar ten może być wyodrębniony z uwzględnieniem administracyjnego podziału kraju (konwencyjnie gmina jako najniżej sytuowana jednostka w tej strukturze) bądź mobilności siły roboczej (akceptowane, codzienne dojazdy do pracy). Pragmatyzm pierwszego ujęcia wyraża się m.in. w przestrzennym rozróżnieniu gmin (jednostki lokalne) i powiatów (mikroregiony), a także w systemie zbierania informacji statystycznych. Bank Danych Lokalnych zestawia cechy i wskaźniki charakteryzujące demograficzne tło gminnego rynku pracy, jego zasoby pracy, pracujących i bezrobotnych oraz środowisko miejscowych pracodawców. Analiza tych danych prowadzi do różnokierunkowych ocen jeleniogórskiego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
A local labour market covers interrelations of supply and demand and their impact on labour force in given space. The area may be obtained on the basis of administrative division (it is usually a commune as the most basic unit in the structure) or mobility of labour force (accepted daily commuting). The pragmatism of the first notion is expressed by e.g. spatial differentiation among communes (local units) and districts (microregions), as well as the system of collecting of statistical data. The Local Data Bank juxtaposes features and indicators that characterize the demographic background of the labour market within the commune, its labour resources, employees and the unemployed and the environment of the local employers. By analysis these data we may assess the labour market of Jelenia Góra region from different perspectives. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl.
 • Bylok F. [1998], Cechy lokalnego rynku pracy w świetle literatury przedmiotu, [w:] Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w aspekcie badań nad bezrobotnymi. Studium teoretyczno-empiryczne, red. L. Milian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Góra M., Sztanderska U. [2006], Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Hasińska Z. [1993], Regionalne i lokalne rynki pracy na Dolnym Śląsku, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kopaliński W. [2000], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza SA, Warszawa.
 • Korenik S. [2007], Pojęcie i znaczenie przestrzeni, [w:] Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno- ekonomiczny w przestrzeni, red. D. Korenik, S. Korenik, CeDeWu, Warszawa.
 • Kryńska E. [1996], Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kryńska E. [2006], Europejska strategia zatrudnienia wobec zróżnicowań regionalnych, [w:] Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa- Białystok.
 • Przewodnik po Banku Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU 2007, nr 251, poz. 1885.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 (tekst ujednolicony).
 • Wilczyński W. [1995], Rynek, [w:] Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.