PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce | 189--218
Tytuł artykułu

Polskie firmy w strukturach sieciowych korporacji transnarodowych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
U progu XXI w. obserwowany jest wzrost nasilenia i złożoności powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym, a zwłaszcza w grupie korporacji transnarodowych (KTN). Przedsiębiorstwo czerpie korzyści, nie tylko wykorzystując swe umiejętności na różnorodnych rynkach, ale także podejmują współpracę z innymi przedsiębiorstwami, wplatając te ostatnie w struktury tworzonych przez siebie sieci.
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Balancing Risk & Reward, The PricewaterhouseCoopers EM20 Index, 2009 Interim Update, The PricewaterhouseCoopers LLP, UK 2009.
 • Clusteryour business, Katowice, 20.02.2008, http://sc.gapp.pl/pliki/cluster_your_business.pdf, 05.10.2008.
 • Cygler J., Korporacja przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Czerwińska D., Wykształceni pracownicy przyciągają inwestorów, "Puls Biznesu"15.09.2010.
 • Dicken P., The Roepke Lecture in Economic Geography Global-Local-Tension: Firms and States in Global Space-Economy, "Economic Geography" 1994, Vol. 70.
 • Domański B., Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region), w: Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, red. T. Czyż, H. Rogacki, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa 2005.
 • Domański B., Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych, w: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2001.
 • Exploring Global Frontiers - The New Emerging Destinations. IT Advisory, KPMG, http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/new_emerging_destinations_0_0902.pdf, 28.06.2010.
 • Europejskie kontrakty outsourcingowe, Raport Nelson Hall, 2010, http://www.outsourcing.com.pl/, 12.08.2010.
 • Gadde L.E., Hakansson H., Professional Purchasing, Routledge, London 1993.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowsk A., Wańtuchowicz M., Sustąinability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 • Hakansson H., Sńehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
 • Industrial Networks. A New View of Reality, red. B: Axelsson, G. Easton, Routledge, London-New York 1992.
 • Jankowska B" Romanowski R., Urbaniak M., Pietrzykowski M., Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w Wielkopolsce. Raport końcowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009, s. 13.
 • Kalita W., Inwestycje zagraniczne a kapitał ludzki regionu, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, część 2, Wyd. Mitel, Rzeszów 2005.
 • Karaszewski W., Kilka uwag na temat znaczenia bezpośrednich inwestycji dla kraju przyjmującego oraz skali i znaczenia tych inwestycji w Polsce, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, red. J. Mużej, Z. Sadowski, E. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 46, Warszawa 2005.
 • Odrobina A., Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji, w: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa 2009.
 • Pakulska T" Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, "Monografie i Opracowania" nr 536, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Pakulska T., Szczepaniak-Rochowska M., Lokalizacja działalności korporacji transnarodowych (KNT) w Polsce w warunkach globalizacji, w: Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej, red. K. Kuciński, Badania statutowe KNoP SGH, Warszawa 2010.
 • Pakulska T., Szczepaniak-Rochowska M., Lokalizacyjne ukierunkowanie inwestycyjne korporacji transnarodowych, w: Glokalizacja, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2011.
 • Phelps N.A., Fuller C., Multinationals, Incorporate Competition, and Regional Development, "Economic Geography" 2000, Vol. 76, No. 3.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 2001.
 • Poniatowska-Jaksch M., Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, "Monografie i Opracowania" nr 544, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Przegląd 300 międzynarodowych centrów usług - definicje, segmentacja, zatrudnienie, plany i prognozy, DiS, Warszawa 2008.
 • Ratajczak M., Powiązania sieciowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Gospodarka-rynek-przedsiębiorstwo. Uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjonowania, red. M. Sławińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Stępień B., Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005.
 • The Emerging Global Labor Market: Part III - How Supply and Demand for Offshore Talent Meet, McKinsey&Company, June 2005,http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/emerginggloballabormarket/part3/MGI_supplyanddemand_synthesis. pdf, 03.07.2010.
 • To jest kraj dla BPO, http://www.outsourcing.com.pl/, 28.06.2010.
 • Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities, http://www.itida.gov.eg/Documents/Tholons_studypdf, 23.07.2010.
 • World Investment Prospects Survey 2010-2012, United Nations Conference on Trade and Development, New York-Geneva 2010.
 • World Investment Report 2001. Promoting Linkages, United Nations, New York-Geneva 2001.
 • World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, United Nations, New York-Geneva 2009.
 • Woźniak A., Polska przyciąga produkcję, "Rzeczpospolita" 30.04.2009.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.