PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 45--66
Tytuł artykułu

Rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się wskaźnika płynności gotówkowej polskiego sektora przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Role of Structural Factors in the Evolution of Cash Ratio in the Polish Enterprise Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się płynności finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw w latach 2002-2008. Skupiono się w nim na wyjaśnieniu źródła dodatniego i stosunkowo mało wrażliwego na wahania koniunkturalne trendu wskaźnika płynności I stopnia, a także rosnącej z upływem czasu wariancji rozkładu płynności. Badanie wskazuje, że czynniki strukturalne stanowią istotną determinantę płynności finansowej przedsiębiorstw, jednak dominują czynniki wewnętrzne, związane z kondycją ekonomiczną oraz indywidualnymi decyzjami i strategiami przedsiębiorstwa, a także czynniki losowe. Wyniki nie dają również podstaw do tego, aby to w czynnikach strukturalnych upatrywać głównego źródła wzrostowego trendu wskaźnika płynności, a także rosnącej wariancji rozkładu płynności finansowej w sektorze przedsiębiorstw. Można wręcz przypuszczać, że gdyby struktura sektora przedsiębiorstw nie podlegała ciągłej ewolucji, wskaźnik płynności sektora mógłby rosnąć szybciej. Istnieją natomiast pewne przesłanki, które pozwalają przypisać czynnikom strukturalnym istotną rolę w wygładzaniu płynności sektora przedsiębiorstw w ramach cyklu koniunkturalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper examines the role of structural factors in the evolution of financial liquidity in the Polish enterprise sector in years 2002-2008. The main effort is made to explain why the trend of the first degree financial liquidity indicator is upward and relatively insensitive to business cycle fluctuations and why the heterogeneity of the liquidity distribution grows up. The research shows that structural factors play a statistically significant role in determining the financial liquidity of the enterprises, however, the other factors (economic condition, individual decisions and strategies, random factors) are of greater importance than structural ones. Moreover there are no reasons to claim that structural factors are the main source of the upward trend of the financial liquidity indicator and the growing heterogeneity of the liquidity distribution in the enterprise sector. Cautiously one might even say that if the structure of the enterprise sector had not evolved, the financial liquidity indicator would have been rising faster than in reality. On the other hand there is a rationale to believe that structural factors play a key role in smoothing the business cycle fluctuations of the financial liquidity in the enterprise sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski
 • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • Almeida H., Campello M., Weisbach M.S. (2004), The cash flow sensitivity of cash, Journal of Finance, 59 (4), 1777-1804.
 • Altman E.I. (1983), Corporate financial distress. A complete guide to predicting, avoiding and dealing with bankruptcy, John Wiley & Sons, New York.
 • Baum C.F., Caglayan M., Ozkan N., Talavera O. (2004), The impact of macroeconomic uncertainty on cash holdings of non-financial firms, DIW Discussion Paper, March, 410.
 • Czekaj J., Dresler Z. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Denis D.J., V. Sibilkov (2010), Financial constraints, investment and the value of cash holdings, Review of Financial Studies, 23(1), 247-269.
 • Dittmar A., Mahrt-Smith J. (2007), Corporate governance and the value of cash holdings, Journal of Financial Economics, 83(3), 599-634.
 • Faulkender M., Wang R. (2006), Corporate financial policy and the value of cash, Journal of Finance, 51(4), 1957-1990.
 • Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Growiec J. (2009), Relacja płac do wydajności płac w Polsce: ujęcie sektorowe, Bank i Kredyt, 40 (5), 61-87.
 • den Haan W.J., Ramey G., Watson G. (1999), Liquidity flows and fragility of business enteprises, NBER Working Paper, March, 7057.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 76, 37-48.
 • Harford J., Mansi S.A., Maxwell W.F. (2008), Corporate governance and firm cash holdings in the US, Journal of Financial Economics, 87(3), 535-555.
 • Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH Rachunkowość, nr 5.
 • Kaplan S.N., Zingales L. (1995), Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow, NBER Working Paper, September, 5267.
 • Kennedy P. (2008), A guide to econometrics, Blackwell Publishing, New York.
 • Kim C.-S., Mauer D.C., Sherman A.E. (1998), The determinants of corporate liquidity: theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33(3), 335-359.
 • Lins K.V., Servaes H., Tufano P. (2010), What drives corporate liquidity? An international survey of cash holdings and lines of credit, Journal of Financial Economics, 98(1), 160-176.
 • Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), Życie Gospodarcze, 38, 3-5.
 • Michalski G. (2003a), Optymalny poziom płynności finansowej - propozycja wyznaczania, w: D. Misińska, M. Myszkowska (red.), Finanse i Bankowość, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 970, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Michalski G. (2003b), Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, w: J. Dziechciarz (red.), Zastosowania metod ilościowych. Ekonometria, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 981, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Michalski G. (2003c), Dynamiczny pomiar poziomu płynności, w: J. Dziechciarz (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1002, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mikkelson W.H., Partch M.M. (2003), Do persistent large cash reserves hinder performance?, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(2), 275-294.
 • Myers S.C., Majluf N.S. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information the investors do not have, NBER Working Paper, July, 1396.
 • Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. (1997), The determinants and implications of corporate cash holdings, NBER Working Paper, October, 6234.
 • Ozkan A., Ozkan N. (2004), Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies, Journal of Banking & Finance, 28(9), 2103-2134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.