PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 249--263
Tytuł artykułu

Instytucjonalne formy współpracy samorządów terytorialnych na przykładzie jeleniogórskiego zespołu miejskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Forms of Cooperation of Local Government on the Example of Jelenia Góra Urban Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakter wielu zadań publicznych, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), wykracza często poza granice administracyjne jednostek. W takim przypadku sprawniejsze i efektywniejsze wykonywanie usług publicznych wymaga co najmniej koordynacji działań, a niejednokrotnie także instytucjonalnych form współpracy. Z analiz wynika jednak, że pomimo istnienia wielu zinstytucjonalizowanych form współpracy samorządów mamy do czynienia z rażącym deficytem kooperacji. Bliższa analiza zakresu i form współpracy wykazuje jej niewielkie znaczenie w realizacji zadań samorządowych. Świadczy to generalnie o niskim poziomie kooperacji samorządów w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The nature of many public services performed by local government units (LGUs), often goes beyond the boundaries of administrative units. In this case, more efficient and effective public service requires at least coordination, and sometimes also the institutional forms of cooperation. The analysis shows, however, that despite the existence of many institutionalized forms of cooperation of local governments we have to deal with the glaring shortage of cooperation. The closer analysis of the scope and forms of cooperation has its minor importance in the implementation of local government tasks. This generally indicates low level of cooperation of local governments in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bennett R.J. [1997], Administrative systems and economic spaces, \"Regional Studies\", no. 3.
 • Dolnicki B. [2010], Ustrój metropolii - współczesne koncepcje, \"Administracja Publiczna\" nr 2, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok.
 • Furmankiewicz M. [2002], Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, \"Studia Regionalne i Lokalne\", nr 1.
 • Izdebski H. [2010], Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, \"Samorząd Terytorialny\" nr 6.
 • Kaczmarek T.,, Mikuła Ł. [2007], Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Bogucki WN, Poznań.
 • Karnowski J. [2007], Modele budowy metropolii w Europie. Jaka metropolia na Pomorzu?, \"Gazeta Wyborcza\" z 24 marca, dod. \"Trójmiasto\".
 • Kopczewska K. [2009], Współpraca samorządów jako ostatnia deska ratunku, [w:] Samorząd lokalny od teorii do badań empirycznych, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa.
 • Kulesza M. [2006], Zarządzanie metropolią, [w:] Czas na metropolię, red M. Nowicki, \"Pomorski Przegląd Gospodarczy\", nr 5.
 • Kulesza M. [2010], Kilka uwag o zarządzaniu aglomeracja miejską. Wyzwania instytucjonalne, \"Samorząd Terytorialny\", nr 6.
 • Lackowska M. [2009], Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna?, \"Samorząd Terytorialny\", nr 3.
 • Markowski T. (red.) [2005], Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK, z. 221, Warszawa.
 • Niziołek M. [2008], Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ostrom V., Tiebout C., Warren R., Organizacja rządu w aglomeracjach miejskich. Analiza teoretyczna, [w:] Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządowego, red. V. Ostrom, Warszawa- Olsztyn.
 • Polski system samorządowy wymaga jedynie niewielkich poprawek, \"Gazeta Samorządu i Administracji\" z 26.06.2009.
 • Smętowski M. [2007], Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu JST województwa dolnośląskiego za IV kwartał 2010, http://www. wroclaw.rio.gov.pl/doc/analizy/BJST_IV_2010.xls, [23.04.2011].
 • Statut Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.zwrp.pl/index.php? option=com_ content&task=view&id=44&Itemid=47 [23.04.2011].
 • Szczurek W. [2006], Metropolia, czyli wspólnota partnerów, \"Pomorski Przegląd Gospodarczy\" nr 5.
 • Uszok P., Polskie metropolie - wyzwania globalizacji a spójność terytorialna, [w:] Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność, II Kongres Obywatelski, Gdańsk.
 • Wykaz związków międzygminnych i związków międzypowiatowych, www.mswia.gov.pl [23.04.2011].
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.