PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 212--221
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny w rozwoju regionalnym i lokalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Capital in Regional and Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania ekonomistów pozaekonomicznymi czynnikami wzrostu i rozwoju gospodarczego, czego wyrazem jest m. in. popularność terminu kapitał społeczny. W artykule zaprezentowano rosnące znacznie tego czynnika dla procesów rozwoju, w tym rozwoju regionalnego. Podjęto próbę uzasadnienia interwencji państwa w zakresie tworzenia tego kapitału w gospodarce oraz przedstawiono przykładowe kierunki tej interwencji na poziomie władz samorządu regionalnego i lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Today we witness growing interest of economists in non-economic factors of economic growth and development. Its manifestation is, among other things, the popularity of the term of social capital. In the article the growing importance of this factor for development processes (and for regional development) was presented. There was made an attempt to give reason for interventionism within the scope of generation of this capital as well as there was presented exemplary actions on regional and local level. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barney J. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", no. 17(1).
 • Bartkowski J. [2007], Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [1995], Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa.
 • Bourdieu P. [1986], The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J.G. Richardson, Greenwood Press, Nowy Jork.
 • Callois J., Schmitt B. [2005], Measuring social capital for local economic development studies: the case of French rural areas, CESAER-INRA - CEMAGREF, Dijon.
 • Coleman J. [1990], Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) [2009], Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Foley M., Edwards B., Diani M. [2001], Social Capital Reconsidered, [w:] Beyond Tocqueville: Civil Society and The Social Capital Debate in Comparative Perspective, ed. M. Foley, B. Edwards, M. Diani, University Press of New England, Hanower.
 • Fukuyama F. [2000], Wielki wstrząs, Bertelsman Media, Warszawa.
 • Fukuyama F. [2001], Social capital, civil society and development, "Third World Quarterly", no. 1.
 • Grudziecka L. [2010], Partnerstwo lokalne jako struktura służąca budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego, [w:] Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, CeDeWu, Warszawa.
 • Herbst M. (red.) [2007], Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa.
 • Jabłoński Ł. [2008], Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Jewtuchowicz A. [2005], Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kanafa-Chmielewska D. [2010], Zmiana negatywnego kapitału społecznego w pozytywny jako cel psychologii społeczności (community psychology), [w:] Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, CeDeWu, Warszawa.
 • Kiersztyn A. [2005], Kapitał społeczny - ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Knack S. [2002], Social capital, growth and poverty: a survey of cross-country evidence, [w:] The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, ed. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kopczewska K. [2008], Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B. [2009], Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny, [w:] Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, red. S. Golinowska i in., IPiSS, Warszawa.
 • Markowska-Przybyła U., Rola władz publicznych we wspieraniu kapitału społecznego (w druku).
 • Matysiak A. [1999], Źródła kapitału społecznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Matysiak A. [2005], Reprodukcja kapitału społecznego w gospodarce, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Olejniczak K. [2003], Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2 (12).
 • Pancer-Cybulska E. [2010], Kapitał społeczny w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności terytorium, [w:] Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. W. Kosiedowski, Dom Organizatora, Toruń.
 • Pogonowska B. [2004], Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Portes A. [1998], Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual Review of Sociology", t. 24.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R. [1995], Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków- Warszawa.
 • Rymsza A. [2007], Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Stokowska D. [2006], Nowa ekonomia instytucjonalna jako nowa perspektywa badawcza w analizowaniu procesów gospodarczych, [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa.
 • Szymla Z. [2000], Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.