PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 24
Tytuł artykułu

Rachunkowość a stabilność finansowa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu wskazano najważniejsze zagadnienia rachunkowości finansowej banków oraz główne obszary regulacji rachunkowości wpływające na kształt sprawozdań finansowych (a zatem na obraz sytuacji finansowej tych podmiotów). Dotyczą one: założeń rachunkowości oraz zasad wyceny i prezentacji (w szczególności w odniesieniu do instrumentów finansowych). Przedstawiono także propozycje rozwiązań wskazanych problemów. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Anagnostopoulos Y., Auckland R. (2005], Historical cost versus fair value accounting in banking: Implications for supervision, provisioning, financial reporting and market discipline, Journal of Banking Regulation, 6(2), 109-127.
 • Arlen F., Carletti E. (2008], Mark-to-market accounting and liquidity pricing, Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 358-378.
 • Arnold P J. (2009], Global financial crisis: The challenge to accounting research, Accounting, Organizations and Society, 34(4), 803-809.
 • Badertscher B., Burks J.J., Easton RD. (2012), A convenient scapegoat: fair value accounting by commercial banks during the financial crisis, The Accounting Review, 87(1), 59-90.
 • Barlev B., Haddad J.R. (2003), Fair value accounting and the management of the firm, Critical Perspectives on Accounting, 14(3), 383-415.
 • Barth M. (2004), Fair values and financial statement volatility, w: C. Borio, W.C. Hunter, G.G. Kaufman, K. Tsatsaronis (red.), The market discipline across countries and industries, MIT Press, Cambridge.
 • Barth M.E. (2010), Perspectives in accounting alchemy, BIS Working Papers, 302, March.
 • Barth M.E., Landsman W. R., Wahlen J.M. (1995), Fair value accounting: Effects on banks' earnings volatility, regulatory capital, and value of contractual cash flows, Journal of Banking & Finance, 19(3-4), 577-605.
 • Bengtsson E. (2011), Repoliticalization of accounting standard setting - the IASB, the EU and the global financial crisis, Critical Perspectives on Accounting, 22, 567-580.
 • Bertomeu J., Magee R.R (2011), From low-quality reporting to financial crises: Politics of disclosure regulation along the economic cycle, Journal of Accounting and Economics, 52(1), 209-227.
 • Brunnermeier M.K., Crockett A., Goodhart C.A., Persaud A. Shin H.S. (2009), The Fundamental Principles of Financial Regulation, CEPR, London.
 • Bushman R. M., Piotroski J.D., Smith A.J. [2004], What determines corporate transparency?, Journal of Accounting Research, 42[2], 207-252.
 • Chen, Y., Hasan, I. [2006], The transparency of the banking system and the efficiency of information-based bank runs, Journal of Financial Intermediation, 15[2], 308-332.
 • Cieślak M. [2011], Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 • Fernandez de Lis S., Martinez Pages J., Saurina J. [2000], Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain, Working Paper, 0018, Banco de Espana.
 • Flannery M., Thakor A.V. [2006], Accounting, transparency and bank stability, Journal of Financial Intermediation, 15(2), 281-284.
 • Gaynor L.M., McDaniel L., Yohn T.L [2011], Fair value accounting for liabilities: The role of disclosures in unraveling the counterintuitive income statement effect from credit risk changes, Accounting, Organizations and Society, 36(1), 125-134.
 • Gwilliam D., Jackson R.H.G. [2008], Fair value in financial reporting: Problems and pitfalls in practice. A case study analysis of the use of fair valuation at Enron, Accounting Forum, 32(2), 240-259.
 • Humphrey C., Loft A., Woods M. [2009], The global audit profession and the international financial architecture: Understanding regulatory relationships at a time of financial crisis, Accounting, Organizations and Society, 34(6-7), 810-825.
 • Jackowicz K. [2004], Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Kozmińskiego, Warszawa.
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. [1997], Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jaruga A. [2002], Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M. [2011], Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • King [2008], Be careful what you ask for: Is fair value accounting really fair?, International Journal of Disclosure and Governance, 5(2), 301-311.
 • Kutera M., Surdykowska S. [2009], Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Lachmann M., Wöhrmann A., Wömpener A. [2010], Investor reaction to changes in the fair values of liabilities - an experimental study, Zeitschrift fur Betriebswirtschaft, 80(11), 1179-1206.
 • Laux C., Leuz C. (2009], The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate, Accounting, Organizations and Society, 34(5), 826-834.
 • Marcinkowska M. (2002), Skorygowana cena nabycia - nowa kategoria ceny, Rachunkowość, 10, 23-29.
 • Marcinkowska M. (2003a), Istota wyniku "całościowego" i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 17(73), 89-109.
 • Marcinkowska M. (2003b), Neutralność w rachunkowości - czyli o dziedzinie, w której kreatywność nie budzi zachwytu, w: J. Lewandowski (red.), Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2008), Prywatny monitoring banków jako uzupełnienie nadzoru instytucjonalnego, w: J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008.
 • Marcinkowska M. (2009a), Regulacje w dobie kryzysu: nadzór, normy ostrożnościowe i rachunkowość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 534, Szczecin.
 • Marcinkowska M. (2009b), Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk.
 • Marcinkowska M. (2010), Sprawozdania finansowe jako źródło informacji do rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa - kluczowe problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 586, Szczecin.
 • Marcinkowska M. (2011), Procykliczność regulacji nadzorczych, w: L. Kurkliński (red.), Zarządzanie ryzykiem - reakcje i wyzwania pokryzysowe, BIK, Warszawa.
 • Mazur A. (2011), Wartość godziwa - potencjał informacyjny Difin, Warszawa.
 • Michael I.M. (2004), Accounting and financial stability, Financial Stability Review: June 2004, Bank of England, London.
 • Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Molenda W. (2008), Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Nier E.W. (2005), Bank stability and transparency, Journal of Financial Stability, 1(2), 342-354.
 • Nobes C., Parker R. (2002), Comparative international accounting, Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 • Novoa A., Scarlata J., Solé J. (2009), Procyclicality and fair value accounting, IMF Working Paper, WP/09/39, March.
 • Orzeszko T. [2011], Bankowe rezerwy na straty kredytowe - praktyka światowa, CeDeWu, Warszawa.
 • Riahi-Belkaoui A. [2002], Behavioral Management Accounting, Quorum Books, London.
 • Rowińska M. [2011), Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 • Smith-Lacroix J.-H., Durocher S., Gendron Y. [2012], The erosion of jurisdiction: Auditing in a market value accounting regime, Critical Perspectives on Accounting, 23(1), 36-53.
 • Stephanou C. [2010], Rethinking market discipline in banking. Lessons from the financial crisis, The World Bank Policy Research Working Paper, 5227, March.
 • Surdykowska S.T [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Verrecchia R.E. [2009], Accounting alchemy, Eighth Bank for International Settlements Annual Conference, June 25-2B, Basel, www.bis.org/events/conf090625/verrecchiapa-per.pdf.
 • Walińska E., Wencel A., God J., Jurewicz A. (2011), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Walton P., Haller A., Raffournier B. (2003), International accounting, Thomson, London.
 • Wezel T, Chan-Lau J. A., Columba F. (2012), Dynamic loss provisioning: simulations on effectiveness and guide to implementation, IMF Working Paper, WP/1 2/110.
 • Wilson J.Q.S., Casu B., Girardone C., Molyneux P (2010), Emerging themes in banking: Recent literature and directions for future research, The British Accounting Review, 42(1), 153-169.
 • BBA (2010), BBA code for financial reporting disclosure, September, http://www.bba. org.uk/media/article/BBA-Code-for-Financial-Reporting-Disclosure.
 • BCBS (1998), Enhancing bank transparency. Public disclosure and supervisory information that promote safety and soundness in banking systems, October.
 • BCBS (2006), International convergence of capital measurement and capital standards. A revised framework. Comprehensive version, June, BIS, Basel.
 • BCBS (2009), Guiding principles for the revision of accounting standards for financial instruments issued by the Basel Committee, Press release, 27 August, http://www.bis. org/press/p090827. htm.
 • CEBS [2008], CEBS report on banks' transparency on activities and products affected by the recent market turmoil, 18 June, http://www.eba.europa.eu/ getdoc/43373c32-71b4-40cb-aae0-08f2fe8e1f94/CEBS-publishes-report-on-banks0/oE2°/o80a/o99-transparency-on-ac.aspx.
 • CEBS [2010a], Principles for disclosures in times of stress (Lessons learnt from the financial crisis], April, http://eba.europa.eu/documents/Publications/Standands Guidelines/2010/Disclosure-guidelines/Disclosure-principles.aspx.
 • CEBS [2010b], Assessment of banks' transparency in their 2009 audited annual reports, 30 June, http://eba.europa.eu/documents/Publications/Other-Publications/Others/201 0/ Transparency_2009AR. aspx.
 • European Commission [2009], Commission services staff working document: possible further changes to the capital requirements directive, July, http://ec.europa.eu/ internal_market/consultations/docs/2010/crd4/consultation_paper_en.pdf.
 • FAS 157-3 [2008], Determining the fair value of a financial asset when the market for that asset is not active, FASB, Norwalk.
 • FASB [2002], Principles-based approach to US standard setting. Proposal, File reference No. 1125-001, October, http://www.fasb.org/principles-based_approach_project. shtml.
 • FASB (2006), SFAS 157 - fair value measurements, September.
 • Fitch Ratings [2008], Fair value disclosures. A reality check. Special Report, June 26, http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm7rpt_id = 391032.
 • FRS [2000], Improving public disclosure in banking, FRS Study Group on Disclosure, Staff Study, 173, March, Federal Reserve System.
 • IAASB (2009), Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment, IAASB Staff Audit Practice Alert, January.
 • IAS 1 (2010), Presentation of Financial Statements, IFRS Foundation, London.
 • IAS 8 (2010), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, IFRS Foundation, London.
 • IAS 39 (2010), Financial instruments: recognition and measurement, IFRS Foundation, London.
 • IASB (2009a), Financial instruments: Amortised cost and impairment, exposure draft, ED/2009/12, November.
 • IASB (2009b), Snapshot: Financial instruments: Amortised cost and impairment, November, http://www.ifrs.Org/NR/ndonlyres/B01BB410-D2C8-42B3-A873-8675AE919E21/0/ SnapshotFllmpairment5November.pdf.
 • IASB (2010), The conceptual framework for financial reporting, IFRS Foundation, London, September, http://www.ifrs.org/FRSs/IFRS.htm.
 • lASB [1989], lASB Framework: Framework for the preparation and presentation of financial statements, IASC, London, July.
 • IFAC [2008], Code of ethics for professional accountants, International Federation of Accountants, New York.
 • IFRS 7 [2010], Financial instruments: Disclosures, IFRS Foundation, London.
 • IFRS 9 [2010], Financial instruments, IFRS Foundation, London.
 • IFRS 13 [2011), Fair value measurement, /FRS Foundation, London.
 • IOSCO [2001], Transparency and market fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, November.
 • ISA 570 [2007], Going concern, IAASB.
 • SKwP [2007], Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, http://www.skwp.pl/Kodeks, Zawodowej,Etyki,w,Rachunkowosci, 335B.html.
 • UKNF [2012], Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2011 r., Warszawa, http://www.knf.gov.pl/lmages/ Raport_MSSF_2011_tcm75-29303.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.