PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 21 | 140--156
Tytuł artykułu

Ocena efektów implementacji i zarządzania systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce na rynku energii elektrycznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono charakterystykę i ocenę systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii opartą na systemie zielonych certyfikatów obowiązującym w Polsce. Ukazano dotychczas uzyskane rezultaty związane z przyrostem energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, przyrostem mocy zainstalowanej oraz przeprowadzono analizę wypełnienia założonych celów dotyczących rozwoju tego sektora. W końcowej części artykułu przeprowadzono analizę kształtowania się cen certyfikatów na rynku praw majątkowych i kosztów marginalnych dla odpowiednich technologii i ich wpływ na opłacalność produkcji energii odnawialnych z poszczególnych źródeł, a następnie sformułowano wnioski końcowe dotyczące funkcjonowania systemu i zarządzania nim w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the characteristics and the evaluation of support mechanisms on electricity market for the promotion of renewable energy sources depending on tradable green certificates in Poland. Obtained results are connected with the increase of electricity produced in the renewable sources of energy. An increase in new installed capacity and the analysis of the fulfillment of targets for the development of this sector were presented, too. In the final part of the article the analysis of the pricing of certificates on the market and marginal costs for relevant technologies and their impact on the profitability of renewable energy from various sources were conducted and then final conclusions related to the functioning and the management of the system in Poland were formulated. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Agencja Rynku Energii - www.are.waw.pl.
 • Green -X- Deriving optimal promotion strategies for increasing the share of RES-E in dynamic European electricity market, Viena University of Technology, Energy Economics Group, Viena 2004.
 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Minister Gospodarki, Warszawa 2010.
 • OPTRES - Assessment and optimisation of renewable energy support schemes in the European electricity market - Recommendations for implementing effective & efficient renewable electricity policies, Intelligent Energy Europe, Karlsruhe 2007.
 • Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. - www.pse-operator.pl.
 • Projekt ustawy o efektywności energetycznej (projekt z dnia 18.10.2010).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii wytworzonych w odnawialnym źródle energii (Dz.U. nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
 • Soliński B., Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii-porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, Polityka Energetyczna, t. 11, z. 2, Kraków 2008.
 • Soliński B., Rynkowe mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii stosowane na europejskim rynku energii elektrycznej. Systems -Journal of Transdisciplinary System Science, Volume 13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 • Soliński B., System wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle systemów stosowanych w krajach Unii Europejskiej, [w:] Innowacyjno--efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, (red. nauk.) P. Łebkowski, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktycz-ne, Kraków 2009.
 • Urząd Regulacji Energetyki - www.ure.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.