PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 229--237
Tytuł artykułu

Lokalne grupy działania jako przejaw aktywności kapitału społecznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Action Groups as a Manifestation of Social Capital Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Intensyfikacja produkcji rolnej spowodowała brak rozwoju lokalnego obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Próbą złagodzenia tych problemów była wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych Inicjatywa Wspólnotowa Leader. Program opiera się na nowatorskim podejściu polegającym na zaangażowaniu się społeczności wiejskiej w działania na rzecz rozwoju zamieszkiwanych przez nią terenów. Lokalne Grupy Działania jako trójsektorowe porozumienie pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i społecznym miały dokonać oceny możliwości rozwoju obszarów wiejskich i wdrożyć lokalne strategie rozwoju tych obszarów. (abstrakt oryginalny)
EN
Intensification of agricultural production caused the lack of local rural development of the European Union. The Leader Community Initiative, which was introduced in the early nineties, was an attempt to alleviate these problems. The program is based on the innovative approach of engaging rural communities in actions to develop areas inhabited by them. Local Action Groups as a threesector agreement between public, private and social sector were to assess the potential for rural development and implement local development strategies in these areas. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brol R. [2008], Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3 (1203), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Budzich-Szukała U. [2012], Podejście Leader jako metoda rozwoju lokalnego, \"Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego\", Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 • Inicjatywa LEADER - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2006.
 • Kwatera K., Bukowska R. [2009], \"Partnerstwo w Leaderze\". O współpracy i sieciowaniu LGD, Kraków.
 • Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania \"Wrzosowa Kraina\", Chocianów 2008.
 • Mapa LGD w Polsce, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl [28.03.2012].
 • Matysiak A. [1999], Źródła kapitału społecznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mazurek M. [2009] Kapitał społeczny - jakość więzi, Portal Serwisu Edukacji Ekonomicznej dofinansowany przez NBP, http://www.ekonomia.opoka.org.pl/aktualności/gospodarka/1908.1,Kapitał społeczny.html [29.03.2012, godz. 13.30].
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • Putnam R. [1995], Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, DzUrzUE L 277/1 z 21.10.2005.
 • Serafin R., Kazior B., Jarzębska A. [2005], Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, Kraków.
 • Swianiewicz P. [2008], Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Scholar, Warszawa.
 • Trutkowski C., Mandes S. [2005], Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, DzU z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.
 • Ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, DzU nr 64, poz. 427.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.