PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 21 | 216--228
Tytuł artykułu

Analiza procesu podejmowania decyzji o zakupie mebli

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachowania konsumentów i decyzje przez nich podejmowane na różnych rynkach branżowych są od wielu lat istotną kwestią poruszaną w dorobku naukowym z zakresu ekonomii. Zainteresowanie postępowaniem nabywców jest potęgowane przekształceniami systemowymi dokonującymi się w Polsce, globalizacją rynków, szybkim tempem wprowadzania nowych produktów na rynek, zwróceniem uwagi na ochronę i prawa konsumentów itp. Integralnym elementem zachowań konsumenckich są podejmowane przez nabywców decyzje. Znajomość bodźców wpływających na proces decyzyjny konsumentów pozwala oddziaływać na ich postępowanie, co jest ważnym celem działalności marketingowej przedsiębiorstw. Szczególnie interesująca poznawczo staje się analiza procesu podejmowania decyzji przez konsumentów na rynku mebli, zwłaszcza z uwagi na to, że przemysł meblarski jest jednym z ważniejszych przemysłów w gospodarce Polski, a meble powszechnie uważane są za dobra pierwszej potrzeby. W opracowaniu dokonano klasyfikacji potrzeb konsumentów według różnych autorów. Scharakteryzowano rodzaje potrzeb zaspokajanych podczas podejmowania decyzji o zakupie mebli. Zwrócono uwagę, iż postępowanie konsumentów na rynku, w tym rynku dóbr trwałego użytku, jest procesem związanym z podejmowaniem przez nich wielu decyzji. Opisano poszczególne etapy procesu decyzyjnego nabywców mebli. Ponadto zaznaczono wpływ różnych czynników na decyzje podejmowane przez konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumers' behaviour and decisions taken by them in different sectors of market have been discussed in economic literature for many years. Research into consumers' behaviour is caused mainly by changes in Polish economic system, market globalisation, fast rate of introduction of new products by producers, and paying attention to the protection and consumers rights. Knowledge about factors determining consumers' decisions allows to influence their behaviour- it is an important purpose of marketing activity. Particularly interesting is the analysis of making decision process by consumers on furniture market, because this trade is one of the most important branches of Polish economy and the furniture is considered as first requirements good. Consumers' needs classified by different authors are presented in this paper. Different types of consumers 'needs satisfied during making decision on furniture market are characterised. Stages of making decisions process about furniture purchase is described. Moreover, the influence of various factors determining consumers 'decisions is mentioned. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
216--228
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Alderfer C. P., Existence, Relatedness, and Growth, The Free Press, New York, 1972.
 • Antonides G., van Raaij W. F., Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Bazaraik J., Grabiński T., Kącik E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Blackwell R. D., Miniard P. W., Engel J. F., Consumer Behavior, Dryden, Fort Worth 2001.
 • Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007.
 • Bywalec C, Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, 2002.
 • Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Bywalec C, Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Drewnowski J., Scott W, The Level of Living Index, Genewa 1996.
 • Falkowski A., Tyszka T, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001.
 • Futrell Ch., Fundamentals of Selling, Fourth Edition, IRWIN, Homewood, IL 60430, Boston, MA 02116, 1993.
 • Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1994.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
 • Hodoly A., Zarys ekonomiki spożycia, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1975.
 • Kocowski T, Globalna koncepcja potrzeb ludzkich, PAN, Warszawa 1977.
 • Kołodziejek B., Zielińska Z., Potrzeby i spożycie, PWE, Warszawa 1989.
 • Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, (red.), M. Janos- Kresło, B. Mróz, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kramer J., Konsumpcja. Prawidłowości. Struktura. Przyszłość, PWE, Warszawa 1993.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, IW PAX, Warszawa 1990.
 • Maslow A., Teoria hierarchii potrzeb, [w:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, wybór i opracowanie J. Reykow-skiego, OWN, Warszawa 1964.
 • Max-Neef M., Human Scale Development. Conception, Application and Further Reflections, Apex Press, New York-London 1991.
 • Miczyńska-Kowalska M., Zachowania konsumenckie, Polihymnia, Lublin 2004.
 • Obuchowski K., Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Pohorille M., Potrzeby, podział, konsumpcja, PWE, Warszawa 1985.
 • Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 • Rynkowe zachowania konsumentów, (red.), E. Kieżel, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
 • Smyczek S., Dysonans pozakupowy - porażka czy obszar działania dla firmy, "Marketing i Rynek" 2002 nr 3.
 • Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K., Consumer Behaviour: A European Perspective, Third edition, Financial Times, Prentice Hall, 2006.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981.
 • Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
 • Zalega T, Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Żelazna K, Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, SGGW, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.