PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 11 | 359--374
Tytuł artykułu

Problemy decyzyjne w procesie wyceny nieruchomości za pomocą ekonometrycznej transformacji podejścia porównawczego

Warianty tytułu
Decision Making Problems in Real Property Valuation by Means of Econometric Transformation of the Comparable Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do określenia wartości rynkowej nieruchomości często stosuje się podejście porównawcze. W podejściu tym wyróżnić można trzy metody: porównywania parami, korygowania ceny średniej oraz analizy statystycznej rynku. W związku z tym zwrócono szczególną uwagę na dwie pierwsze metody, a także na możliwość wykorzystania modeli ekonometrycznych w procesie wyceny nieruchomości.
EN
Polish-based and legal procedures of real property valuation are highly controversial and even subject to criticism. From among them, the comparison approach as a valuation method is especially debatable. There has been much polemic about its character; there exist opinions claiming that there is more "art" to it than "science". The article claims that there is a similarity between the econometric model and the currently applied in Poland comparison methods (pair comparison method and average price adjustment). Special emphasis is placed on the issue of decisions concerning the composition of the set of market features and their significance as well as the set of comparable properties. It has been pointed out that the resolution of these issues as well as of other issues addressed in the article implies that formal and merit correctness of econometric formulas for real property valuation has been maintained. There are also presented suggestions concerning econometric formalization of real property valuation procedures in the comparison approach, which allow facilitation of this methodology through elimination of doubtful elements of "craftsmanship". (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk A., Metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1013, Wrocław 2004.
 • Bełej M., Cellmer R., Koncepcja oceny skali podobieństwa lokalnych rynków nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 15, nr 3-4, Olsztyn 2007.
 • Bronsztejn I.N., Siemiendieajew K.A., Musiol G., Muhlig H., Nowoczesne kompendium matematyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Cegielski P., Czym jest metoda korygowania ceny średniej? "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 • Cellmer R., Metoda korygowania ceny średniej? (artykuł dyskusyjny), "Wycena" nr 1, Wyd. Educaterra, Olsztyn 2004.
 • Czaja J., Merytoryczna analiza procedur szacowania rynkowej wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, w: Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby wyceny, "Studia i Materiały" vol. 12, nr 1, Wyd. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2004.
 • Czaja J., Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, Wyd. Komp-System, Kraków 2001.
 • Gajda J.B., Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Hozer J., Regresja wieloraka a wycena nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2001.
 • Hozer J., Kokot S., Głos w dyskusji na temat standardu wyceny nieruchomości vi podejściu porównawczym, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 • Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 • Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Cele, kierunki, zadania, dokument przyjęty przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 19.12.2005 r., wkładka do "Rzeczoznawcy Majątkowego" nr 4, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 • Lis Ch., Metody pomiaru podobieństwa nieruchomości w procesie wyceny w podejściach porównawczym i dochodowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, Wrocław 2007.
 • Ostasiewicz W., Propedeutyka probabilistyki, Wrocław 2000.
 • Pawlukowicz R., Badanie podobieństwa obiektów w rynkowej wycenie nieruchomości w warunkach słabo rozwiniętych rynków, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach (złożono do druku).
 • Pawlukowicz R., Globalizacja a model ekonometryczny jako narzędzie polskiego rzeczoznawcy majątkowego, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 15, nr 1-2, Olsztyn 2007.
 • Pawlukowicz R., Klasyfikacja w wyborze nieruchomości podobnych dla potrzeb wyceny rynkowej nieruchomości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, Wrocław 2006.
 • Pawlukowicz R., Polskie koncepcje zastosowań analizy regresji wielorakiej w wycenie rynkowej nieruchomości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wrocław 2002.
 • Pawlukowicz R., Problemy pomiaru niemetrycznych zmiennych objaśniających w modelowaniu ekonometrycznym wartości rynkowej nieruchomości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, Wrocław 2007.
 • Pawlukowicz R., Użyteczność modeli ekonometrycznych w wycenie nieruchomości - polskie i zagraniczne opinie, w: Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 450, Szczecin 2007.
 • Pawlukowicz R., Bartlomowicz T., Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie rynkowej nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Wrocław 2005.
 • Projekt nowego standardu III. 7. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
 • Piystupa M., O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
 • Piystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego - omówienie standardu wraz z przykładami zadań, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2001.
 • Rozin B.B., Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1979.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU nr 207, poz. 2109.
 • Sawiłow E., Analiza metod ustalania wpływu atrybutów na wartość nieruchomości, w: Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby wyceny, "Studia i Materiały" vol. 12, nr 1, Wyd. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2004.
 • Sawiłow E., Metoda korygowania ceny średniej - nowe ujęcie, "Wycena" nr 3, Wyd. Educaterra, Olsztyn 2005.
 • Sawiłow E., Ocena dokładności wartości nieruchomości jako obiektu inwestowania, w: Nieruchomość jako obiekt finansowania i zarządzania, "Studia i Materiały" vol. 14, nr 1, Wyd. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2006.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, wyd. VIII poszerzone, Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
 • Szmigiel C., Regresja jako warunkowa wartość oczekiwana, w: Zbiór zadań z ekonometrii, red. J. Dziechciarz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Ślusarczyk M., Metoda korygowania ceny średniej to metoda korygowania ceny minimalnej (artykuł dyskusyjny), "Wycena" nr 2, Wyd. Educaterra, Olsztyn 2004.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity DzU 2004, nr 261, poz. 2603, z póź. zm.
 • Wycena wartości rynkowej nieruchomości, red. S. Zróbek, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 • Zyga J., Alternatywny model wartości w metodzie porównania parami, "Wycena" nr 3, Wyd. Educaterra, Olsztyn 2001.
 • Źróbek S., Bełej M., Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Wyd. Educaterra, Olsztyn 2000.
 • Żebrowski W., Zastosowanie klasyfikacji przy szacowaniu nieruchomości metodą porównawczą, Materiały konferencyjne IV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Wrocław 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.