PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 223 | 77--94
Tytuł artykułu

Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania

Warianty tytułu
Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gmina może rozdysponować swoje nieruchomości pomiędzy tworzone przez siebie jednostki organizacyjne (oraz inne podmioty) w formie trwałego zarządu, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz użytkowania wieczystego. W tych wszystkich przypadkach nie występuje przeniesienie prawa własności, a majątek ten ciągle wchodzi w skład zasobu gminy (z wyjątkiem użytkowania wieczystego). Organy gminy mają więc obowiązek nadzorować, czy powierzone nieruchomości różnym podmiotom są w odpowiedni sposób wykorzystywane, zwłaszcza czy nie są łamane przepisy prawa oraz czy przestrzegana jest umowa zawarta między stronami. Ponadto z oddzieleniem własności od zarządzania mamy do czynienia wówczas, gdy gmina zleca zarządzanie swymi nieruchomościami podmiotowi zewnętrznemu. We wszystkich wspomnianych sytuacjach organy gminy powinny wdrożyć system nadzoru. W artykule autorzy prezentują zakres tego nadzoru na podstawie analizy obecnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
Ownership supervision as a part of corporate governance problem always occurs where there is separation of ownership from management A decided majority of research and analyses deal with ownership supervision in the context of private businesses. The problem of separating ownership from management, with all the consequences it carries, does not occur only in corporations. It is also seen in public administration, at the local government level as well. It is also seen in the real estate management sector. In the above mentioned case, the local government allocates its real estate to organizational units for permanent management, the right to use, perpetual usufruct, or leasing. Sometimes it also commissions the management of its estate (in part or all of it ). In that situation the local government does not lose its ownership rights. On the contrary, it has the full right to use them and to assess and supervise if the person in charge is managing the estate efficiently and if he/she does it in a proper way. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bieniek, G. (red.), 2007, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyd. 2, stan prawny na 25 stycznia 2007 r., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Brzeski, W.J. (red.), 2001, Vademecum zarządcy nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków.
 • Byjoch, R., Redeł, S., 2000, Prawo gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, 2008, Europejski Instytut Nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości we współpracy z: W. Baranowskim, B. Chełmińskim i J. Schmidtem, Warszawa-Kraków.
 • Głuszak, M., 2008, Użytkowanie wieczyste w kontekście rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, Świat Nieruchomości, nr 66.
 • Gospodarka mieszkaniowa w 2008 roku, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Hryniewicz, J. A., 2004, Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny, Samorząd Terytorialny, nr 10.
 • Informacje o mieszkalnictwie wyniki monitoringu za 2008 r., 2009, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 487.
 • Leśkiewicz, Z., 1994, Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Malinowski, P., 2000, Prawne ujęcie działalności gospodarczej samorządu powiatowego, Samorząd Terytorialny, nr 11.
 • Marona, B., Głuszak, M., 2011, Niesprawności związane z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi w Polsce, w: Nalepka, A. (red.), Inwestycje i nieruchomości - wyzwania 21 wieku, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Marona, B., 2008a, Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad trwałym zarządem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 760.
 • Marona, B., 2008b, Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi w oparciu o kodeks spółek handlowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 792.
 • Nalepka, A. (red.), 2007, Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, maszynopis niepublikowany NP/1152, Kraków.
 • Osborne, D., Gaebler, T., 1992, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina of Poznań, Poznań.
 • Sadowski, A., 2009, Własność a użytkowanie gruntów rolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Schmid, Ch., Hertel, Ch., Wicke, H., 2005, Real Property Law and Procedure in the European Union. General Report, European University Institute (EU1) Florence/European Private Law Forum, Deutsches Notarinstitut (DNotI) Wurzburg, http://www.eui.eu/ Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/European-PrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf [dostęp: 11.11.2011].
 • Simon, H.A., 1955, A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of Economics, vol. 69.
 • Simon, H.A., 1979, Rational Decision Making in Business Organizations, American Economic Review, vol .69.
 • Szachułowicz, J., 2001, Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000 r., nr 46, poz. 543, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Wiśniewski, R. (red.), 2008, Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Zysnarski, J., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.