PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2/1 | 167--183
Tytuł artykułu

Kierunki ewolucji głównych systemów nadzoru korporacyjnego

Warianty tytułu
Directions of the Evolution of Principal Systems of Corporate Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich 15 - 20 latach, następowały istotne zmiany w głównych systemach nadzoru korporacyjnego, a więc w systemie anglosaskim i niemieckim. Zmiany te przebiegały w tym samym czy podobnym kierunku. Miały na to wpływ instytucje czy organizacje międzynarodowe wydające zalecenia czy rekomendacje dotyczące nadzoru. Najbardziej przyczyniły się do tego OECD oraz Komisja Europejska. Miały one duży wpływ na powstawanie oraz kształt tzw. kodeksów dobrych praktyk, których zasady są na ogół wdrażane przez spółki, głównie spółki giełdowe. Zdarza się, że zasady te mające charakter tzw. prawa miękkiego, po uzyskaniu pozytywnych doświadczeń z ich stosowania, przyjmują kształt ustawodawstwa prawnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the last 15-20 years significant changes took place in principal systems of corporate governance, that is in the Anglo-Saxon and German systems. These changes were of similar or the same character. This was resulted by recommendations on corporate governance issued by international institutions and organizations. The OECD and the European Commission played the most important part in this respect. They had a big impact on the formation and shape of the so-called codes of good practice, whose principles are generally implemented by companies, mainly listed companies. These principles happen to be of the so-called soft law character and after some encouraging experience with their use take on the form of legislation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • An Act to protect, investors by Improving the Accuracy and Reliability of Corporate Disclosure Made Pursuant to the Securities Law, and for Other Purposes, (2002) US Congress, H. R. 3763.
 • Baums Commission Report, (2001) London.
 • Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee, Report and Recommendations, (1999) NYSE, February.
 • Bruke F. M., D. M. Gay, K. W. Tatum, (2008) Audit Committees: a Guide for Directors, Management and Consultants, CCH a Wolters Kluwer Business.
 • Campbell K., M. Jerzemowska, K. Najman, (2006) Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 roku, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Corporate Governance and Financial Crisis, (2009) OECD.
 • Corporate Governance Code and Principles, Final NYSE Corporate Governance Role, (2003) USA.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2010, (2010) Warszawa.
 • Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002, (2002) Warszawa.
 • Duam J. H., (2010) Spencer Stuard Board Index: How Boards are Changing, ,,Business Week on Line", 17.03.
 • Ferrarini G., N. Moloney, M-C. Ungureanu, (2010) Executive Remuneration In Crisis: A Critical Assessment of Reforms in Europe, "Journal of Corporate Law Studies", no 1.
 • Furtek M., W. Jurcewicz, (2006) Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6.
 • Gad J., (2010) Działalność komitetu audytu a wiarygodność sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • German Corporate Governance Code, (2002) Berlin.
 • German Corporate Governance Code, (2010) The Goverment Commissionon the German Corporate Governance Code, 26 May.
 • Jerzemowska M., 2010) Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jeżak J., (2010) Ład korporacyjny. Do świadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Kuchenbeker J., (2008) Komitet audytu zbędnym balastem, "Przegląd Corporate Governance", nr 2(14).
 • Mongiardino A., C. Plath, (2010) Risk Governance at Large Banks: Have Any Lesson Been Lerned?, "Journal of Risk Management in Financial Institutions", Vol. 3, no 2.
 • Nartowski A., (2007) Nie dajmy szansy regulatorowi - stosujmy dobre praktyki, "Przegląd Corporate Governance" nr 3 (11).
 • Nogalski B., R. Dadaj, (2006) Kodeksy dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • OECD (1999), Zasady nadzoru korporacyjnego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Przybyłowski M., Tamowicz P. (2008) Instytucja niezależnego członka rady nadzorczej i jej kształtowanie się w krajach Europy Środkowowschodniej, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rudolf S., (1999) Niemiecki system nadzoru właścicielskiego, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rudolf S., (1999) Przedstawicielstwo pracownicze w radach nadzorczych spółek, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rudolf S., (2008) Udział przedstawicieli załogi w radach nadzorczych spółek w nowych krajach Unii Europejskiej, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Siemiątkowski T., (2004) System monistyczny ładu korporacyjnego - krok ku przyszłości, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11.
 • The Cadbury Committee (1992) The Financial Aspects of Corporate Governance, (The Cadbury Code), Londyn.
 • The Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council, (2008) June.
 • The Guidance on Audit Committees, (2008) Financial Reporting Council, October.
 • The OECD Principles of Corporate Governance, (2004) OECD.
 • The UK Corporate Governance Code, (2010) Financial Reporting Council, UK, June.
 • Urbanek P., (2010) Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (2009), (Dz. U. nr 77, póz. 649).
 • Winter J. (ed.), (2002) Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels, November 4.
 • Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, 2004/913/WE, (Dz.U. U.E. L 388/55).
 • Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 2005/162/U.E., (Dz.U. U.E. L.52/51) Załącznik II.
 • Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemów wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, 2009/385/WE (Dz.U UE L. 120/28).
 • Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych, 2009/384/WE (Dz. U. UE L 120/22)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.