PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 33--40
Tytuł artykułu

An Assessment of Effectiveness in Protecting the Environment within Public Management

Warianty tytułu
Ocena efektywności działania z zakresu ochrony środowiska w zarządzaniu publicznym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Inwestycje drogowe stanowią jedno z podstawowych uwarunkowań rozwoju regionalnego. Od stanu rozwoju dróg zależy rozwój przedsiębiorczości, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego a także rozwój kontaktów pomiędzy poszczególnymi ośrodkami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. W związku z powyższym sprawne przeprowadzanie inwestycji drogowych powinno stanowić jeden z głównych celów zarządzania ze strony administracji publicznej. Przygotowanie inwestycji drogowej jest procesem opierającym się na współpracy z jednostkami zewnętrznymi, zarówno z firmami wykonującymi dokumentację, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi. Ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji wymaga uzyskania wielu uzgodnień, których dokonanie na wczesnym etapie pozwala na przeanalizowanie i uwzględnienie wniesionych uwag. W obecnym stanie faktycznym i prawnym kluczowym etapem przy przygotowywaniu do realizacji inwestycji drogowych jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, której skutkiem jest wydanie (bądź odmówienie wydania) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W konsekwencji przyjąć należy, że szybkość i zakres przygotowania inwestycji drogowych zależy w dużej mierze od efektywności działania administracji państwowej z zakresu ochrony środowiska w zarządzaniu publicznym. Celem artykułu jest próba oceny efektywności działania administracji państwowej z zakresu ochrony środowiska w stosowaniu procedury ocen oddziaływania na środowisko w Polsce w latach 2008 - 2010 w kontekście przeprowadzanych inwestycji drogowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article rises an issue of natural environment protection and its impact on road investments in Poland. The autor makes an attampt to assess the effectiveness of public administration in this context. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • 1. Bukowski Z., (2011), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w działalności administracji publicznej, [w:] M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 17-32.
 • 2. Grosse T.G., (2008), Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne, "Zarządzanie Publiczne" nr 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 69-90.
 • 3. Mickiewicz P., (2011), Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowych w aspekcie współpracy z jednostkami zewnętrznymi i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, [w:] W. Rawski (red.), Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Lublinie, Lublin.
 • 4. Mickiewicz P., (2011), Budowa dróg krajowych w polskich województwach jako uwarunkowanie zarządzania rozwojem regionalnym, "Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu", nr 1, s. 42-51.
 • 5. Nowak M., Kieras-Kokot A., (2010), Ocena oddziaływania na środowisko w ujęciu praktycznym i teoretycznym, [w:] P. Mickiewicz, T. Skotarczak, A. Kieras-Kokot, M. Nowak (red.), Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź-Warszawa.
 • 6. Osiński J., (2008), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 7. Pchałek M., Behmke M., (2009), Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Beck, Warszawa.
 • 8. Poskrobko B., (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • 9. Rakoczy B., (2010), Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • 10. Strus D., (2011), Pozycja ustrojowa i wybrane kompetencje w zakresie ochrony przyrody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, [w:] M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 372-385.
 • 11. Stępień M., (2008), Responsywna administracja publiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.