PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 41--47
Tytuł artykułu

The Role of the New School Evaluation System in the Transformation of School Organizational Culture for Innovativeness

Autorzy
Warianty tytułu
Rola Systemu Ewaluacji Oświaty w procesie transformacji kultury szkoły dla innowacyjności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Szkoła jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój innowacyjności na różnych poziomach: indywidualnym, grupowym i społecznym. Jej wpływ dokonuje się poprzez tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych kompetencji człowieka, które są kluczowym elementem stwarzającym podstawy do kreatywności i zachowań innowacyjnych, nie tylko na poziomie indywidualnym czy grupowym, ale i organizacyjnym. Niestety, szkoła współczesna jest organizacją o biurokratycznej kulturze organizacyjnej, która ukształtowała się by służyć dobrze przekazywaniu i reprodukcji wiedzy oraz istniejących sposobów myślenia. Taka szkoła ogranicza niestety rozwój kreatywności i otwartości na zmianę, które są najistotniejszymi cechami sprzyjającymi pojawieniu się innowacyjnego myślenia. Pożądana kultura organizacyjna, która stanowić może dobry kontekst procesów rozwoju człowieka, zmierzających do kształtowania jego szeroko rozumianych zdolności innowacyjnych musi być, w przeciwieństwie do kultury dominującej w szkołach polskich, nastawiona na ciągłą rekonstrukcję i transformację wiedzy. Autor opisując kulturę organizacyjną szkół odwołuje się do typologii Charlesa Handyego, który biurokratyczną kulturę nazywał kulturą Apolla, a kulturę nastawioną na zmianę i pracę zespołową - kulturą Ateny. Głównym celem artykułu jest pokazanie, jak prowadzona od początku 2009 roku reforma systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce, polegająca na wprowadzeniu Systemu Ewaluacji Oświaty, może przyczynić się do zmiany kultury organizacyjnej szkół, w kierunku kultury bardziej sprzyjającej kształtowaniu innowacyjności. Autor twierdzi, że reforma ta daje takie szanse, dzięki dwóm elementom: wprowadzeniu do szkół ewaluacji, w miejsce wizytacji czy inspekcji, które nastawione są tylko na zewnętrzną kontrolę oraz sposobowi określenia wymagań wobec szkół. Ewaluacja, jako proces ze swej natury interakcyjny, angażujący wszystkie ważne dla szkoły podmioty wprowadza do szkół (do wielu po raz pierwszy) pracę zespołową nad wszystkimi możliwymi aspektami pracy szkoły, co może pomagać zmieniać skostniałą, biurokratyczną kulturę szkoły typu Apolla, w kierunku bardziej otwartej, kreatywnej i twórczej kultury Ateny. Podobnie stymulujący wpływ mogą mieć, określone wobec szkół wymagania oraz ich bardziej szczegółowe charakterystyki, które mocno akcentują zespołowość różnych działań w szkole oraz potrzebę ciągłej zmiany organizacyjnej. (fragment abstraktu oryginalnego)
EN
School seems to be the most important factor in creating conditions for the development of innovativeness at all levels: personal, organisational and social. It can create such conditions through the development of individual competencies that are the core factor necessary for innovative processes at an organisational and social level. Unfortunately, schools are organisations with a bureaucratic culture that is focused rather on the transmission of knowledge and preservation of existing social structures and ways of thinking. It unfortunately deprives the development of creativity and readiness for change that are vital in fostering human innovativeness. The main aim of this paper is to show how the reform of the Polish School Inspection System which has introduced school evaluation can be a chance to transform the culture in schools, a culture that is focused not on knowledge transmission and preservation but on knowledge transformation or reconstruction as the basis for innovative processes. Research carried out in a number of schools taking part in a pilot scheme of school evaluations shows that the desired school culture develops in Polish schools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
Bibliografia
 • 1. Bottery M., (1992), The ethics of educational management, Cassell, London.
 • 2. Dewey J., (1963), Democracy and education (pol. ed.), Książka i Wiedza, Warszawa.
 • 3. Dorczak R., (2011), School organisational culture and inclusive educational leadership, "Contemporary Management Quarterly", vol. 2/2011, pp. 45-55.
 • 4. Flynn F.J., Chatman J.A., (2001), Strong Cultures and Innovation: Oxymoron or Opportunity?, [w:] C.L. Cooper, S. Cartwright, P.Ch. Earley (eds.), The International Handbook of Organizational Culture and Climate, John Wiley&Sons Ltd, Chichester.
 • 5. Handy Ch., Aitken R., (1986), Understanding schools as organizations, Penguin, Harmondsworth.
 • 6. Korporowicz L., (2008), Interakcyjne aspekty procesu ewaluacyjnego, [w:] A. Haber, M. Szałaj, (eds.), Środowisko i warsztat ewaluacji, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 • 7. Łuczyński J., (2011), Zarządzanie edukacyjne dla wychowania uczniów w szkole, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • 8. Mazurek-Kucharska B. et al., (2008), Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] A. Żołnierski, (red.), Innowacyjność 2008, Wydawnictwo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 9. Mazurkiewicz G., (2010), Po co szkołom ewaluacja?, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • 10. Mazurkiewicz G., Berdzik J., (2010), Modernizowanie nadzoru pedagogicznego: Ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • 11. Mazurkiewicz G., (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • 12. Regulation of Polish Ministry of Education, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z dnia 9 października 2009 r.).
 • 13. Trompenaars F., (2010), Kultura innowacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 14. Wojnicka E., (2004), System innowacyjny w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • 1. Innovation Union Scoreboard 2010, (2011) The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation, http://www.proinno-europe.eu/metrics/, [04.03.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.