PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 69--79
Tytuł artykułu

Partycypacja w zarządzaniu a jakość usług edukacyjnych

Warianty tytułu
Participation in the Management and the Quality of Educational Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy zaprezentowano analizę zastosowania w publicznym szkolnictwie wyższym koncepcji partycypacji pracowniczej, która ma na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych. Głównymi powodami wprowadzania takiej koncepcji są rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów wyższych uczelni, a także uregulowania prawne kładące nacisk na zapewnienie lepszej jakości kształcenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to present the influence of the workers' participation on improvement of quality of educational service on example of public higher education. It required bringing up the issue of the matter applying at organization the forms of the workers' participation. The answer to the question, why the universities more often begin to undertake actions towards improving the quality of educational services. And why they should dedicate skills worker workers the special attention and the executed by them the level work. Based on the submitted in the paper considerations the possibility of increase activities as creating appropriate working conditions and the use of effective employee motivators directed not only to meet the needs of social and living conditions, but also the opportunity for personal development. Despite these we can observe opinion about workers' second-rate part in educational services still. Conducted considerations support this point of view. This indicates the fact that the main manifestation of participatory activities used in modern educational methods is the introduction of empowerment or enrichment of the duties, referred to in literature as a form of passive participation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Appelbaum S.H., Beckman M.D., Boone L.E., Kurtz D.L., (1990), Contemporary Canadian business, April, 3rd ed., Holt, Rinehart & Winston Ltd., Toronto, Ontario.
 • 2. Beare H., Slaughter R., (1992), Education for the twenty first century, Routledge, London.
 • 3. Bieniok H. i in., (1997), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Placet, Warszawa.
 • 4. Błaszczyk B., (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa.
 • 5. Bogaj A., (2002), Badania nad efektywnością edukacyjną: od perspektywy scjentystycznej ku hermeneutyczno-fenomenologicznej, [w:] R. Kwiecińska, St. Kowal (red.), Edukacyjne drogi i bezdroża, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • 6. Borkowska S., (1994), Zarządzanie partnerskie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 2.
 • 7. Daniecki W., (1998), Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, URSA Consulting, Olsztyn.
 • 8. Denek K., (1977), Perspektywy i kryteria efektywności kształcenia, "Ruch Pedagogiczny" nr 1.
 • 9. Denek K., (2002), Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji, "Wychowanie na co Dzień" nr 1.
 • 10. Denek K., Luty A., (2003), O lepszą jakość procesu kształcenia, "Vladislavia, Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku" nr 155.
 • 11. Dźwigoł M., (2008), Empowerment - szansa na rozwój, [w:] J. Pyka (red.), Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, TNOiK, Oddział w Katowicach, Katowice.
 • 12. Gładoch M., (2008), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, TNOiK, Toruń.
 • 13. Gilmore A., Carson D., (1995), Managing and Marketing to Internal Customers, [w:] W.J. Glynn, J.G. Barnes (eds.), Understanding Services Management, John Wiley and Sons Ltd., England.
 • 14. Ignyś A., (2004), Motywacyjna rola partycypacji pracowniczej, [w:] K. Zimniewicz (red.), Społeczne problemy zarządzania. Studia i przyczynki na Jubileusz Profesora Kazimierza Dobrzańskiego, "Zeszyty Naukowe" nr 48, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • 15. Janowska Z., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • 16. Juchnowicz M., (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
 • 17. Juchnowicz M., (2000), Udział pracowników w zarządzaniu, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
 • 18. Kochanowski J., (2008), Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/31.
 • 19. Mayo E., (1945), The Social Problems of Industrial Civilization, Harvard.
 • 20. Mazur J., (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 • 21. Mączyński J., (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • 22. Pabian A., (2001), Jakość obsługi studentów w szkołach wyższych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 1.
 • 23. Pawlak Z., (2003), Personalna funkcja firmy: procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa.
 • 24. Pawlikowski J.M., (2006), Proces Boloński a przyszłość polskich uczelni, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Komisja ds. Wdrażania Procesu Bolońskiego i Współpracy z Zagranicą, KRZaSP, Warszawa.
 • 25. Penc J., (2000), Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Placet, Warszawa 2000.
 • 26. Piwowarczyk J., (2006a), Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczniej w Krakowie" nr 711.
 • 27. Piwowarczyk J., (2006b), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 28. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, (2005), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki.
 • 29. Szymczak M. (red.), (1988), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • 30. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.
 • 31. Wawrzyniak B., (2002), Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, [w:] M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 • 32. White J.K., (1979), The Scanlon Plan: Causes and Correlates of Success, "Academy of Management Journal" vol. 22, no. 2.
 • 33. Wnuk-Lipińska E., (1995), Ocena jakości szkolnictwa wyższego w krajach Europy Wschodniej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 5.
 • 34. Wratny J., (2002), Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • 1. Mischke J., Efektywność kształcenia, [online], http://home.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Efektywnosc_ksztalcenia.pdf, [10.09.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.